Розвиток креативності молодших школярів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 75
Поняття та головний зміст, характеристика та відміності основних концепцій креативності. Розвиток творчих здібностей учнів молодших класів. Експериментальне дослідження креативності учнів молодшого шкільного віку, аналіз та оцінка його результатів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В період бурхливого науково-технічного розвитку, швидкого росту наукових знань і їх широкого застосування у виробництві однією з головних задач навчання стає розвиток творчого мислення, пізнавальних здібностей учнів, вміння самостійно поповнювати знання. Актуальність обраної теми визначається в тому, що розвиток і вдосконалення творчого мислення, особливо в період серйозних соціальних змін у нашій країні, дозволить школяру виробити навички знаходити ефективні рішення для будь-яких проблем. Творчість передбачає наявність у особистості здібностей, мотивів, знань, і умінь, завдяки яким створюється продукт, що вирізняється новизною, оригінальністю, унікальністю. Розробленість теми: До проблеми осмислення розвитку творчих здібностей особистості, організаційно-методичного супроводу процесу його впровадження зверталися відомі педагоги та науковці. Волков розглядають креативність як творчі можливості, що здатні виражатися у різних видах діяльності особистості, характеризують не тільки особистість, а й її діяльність.Гільфорд в зверненні при вступі на посаду президента Американської психологічної асоціації запропонував психологам зосередити свою увагу на вивченні здібностей до творчості. Однією з причин такого відношення до психології творчих здібностей із боку психологів-експериментаторів була нечіткість визначення креативності як здібності і відсутність методик для її діагностики. Пізніше Гільфорд згадує шість параметрів креативності: 1) здатність до виявлення і постановки проблем; 2) спроможність до генерування великого числа ідей; 3) гнучкість - продукування різноманітних ідеї; 4) оригінальність - спроможність відповідати на подразники нестандартно; 5) здатність удосконалити обєкт, додаючи деталі; 6) уміння вирішувати проблеми, тобто здатність до аналізу і синтезу [40, с. На думку Дружиніна, у цій концепції проявилися особистісні особливості самого Стернберга, автора і співавтора більш 600 публікацій із проблем інтелекту, креативності, здібностей. Креативність припускає, із погляду Стернберга, спроможність йти на розумний ризик, готовність переборювати перешкоди, внутрішню мотивацію, толерантність до непевності, готовність протистояти думці навколишніх.Інструкція: Напишіть всі можливі види використання «черевика», причому можуть бути і незвичайні види застосування. Визначаються показники: продуктивність, гнучкість і оригінальність (підраховується число відповідей по кожному показнику).Інструкція: Домалюйте запропоновані фігури до цілої картинки, придумайте і напишіть до них назви. Якщо хочеться, можна малювати декілька картинок по кожній фігурі. Після роботи з окремими фігурами при бажанні можна створити загальну картину, що включає як окремі її частини всі незавершені фігури і, звичайно, щось ще.Інструкція: Подивіться на картинку. Розкажіть, будь ласка, минуле, сьогодення і майбутнє того предмету або живої істоти, яка зображена на картинці. Експериментатор показує спочатку декілька картинок. Випробовуваний може вибрати з них для розповіді будь-яку. Оцінюються продуктивність (обєм) розповіді і її оригінальність.Інструкція: Подумайте і напишіть, що Ви робитимете у випадку, якщо: всі люди на Землі стануть легенькими, як пушинки? всі люди зможуть у будь-який момент і на будь-якій відстані читати думки один одного? Оцінюються продуктивність і оригінальність відповідей. Зразкові рівні виконання завдання: Високий - розгорнена розповідь, не менше 3 пропозицій. Може бути декілька їх варіантів. Експериментатор приносить з собою коробку з скріпками і роздає їх учасникам роботи, кожному по 4 скріпки.Далі експериментатор просить скласти маленьку розповідь, в якій використовуються всі 6 заданих слів, але з новим змістом розповіді, і записати її. Рівні, одержані за всіма 6 завданнями, узагальнюються таким чином: Високий в цілому - у випадку, якщо 3 або більш завдань зроблено на високому рівні; інші - на середньому. Середній в цілому - якщо зроблено на високому рівні - 0-2 завдання, на середньому - 2-6 завдань і на низькому - не більше 3 завдань. Низький в цілому - якщо на високому рівні не зроблено жодного завдання, на середньому - не більше 2 завдань, на низькому - 4 і більш завдань. Як видно з таблиці (Додаток 3) високий рівень творчих здібностей мають 6 учнів (27,5%), середній рівень - 10 учнів (45%) і відповідно низький - 6 учнів (27,5%).Відродження нашого суспільства, його успішний розвиток на сучасному етапі значною мірою залежить від творчості та активності людей, їх ініціативи, тих умов, які створюються для розвитку кожної особистості. Вирішення цієї проблеми у значній мірі залежить від вчителя, діяльність якого повинна бути спрямована на створення у навчально-виховному процесі сприятливих умов для розвитку потенціальних творчих можливостей учнів, їх творчої сутності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?