Розвиток креативності майбутніх фахівців гуманітарно-мистецької сфери - Статья

бесплатно 0
4.5 132
Теоретичний аналіз проблеми становлення особистості майбутнього фахівця, розвитку його творчої індивідуальності та формування професійної креативності. Визначення можливості розвитку креативності фахівця шляхом застосування інноваційних технологій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Харківська державна академія культури, м.Тому, щоб уможливити формування конкурентоспроможності ринку праці, українська система освіти має, передусім, ґрунтуватися не на сторонній еволюції розвитку особистості, а на завданні максимального розвитку здатності людини до саморегуляції та самоосвіти, відповідно до потреб суспільства. Зокрема, існує необхідність визначення правильної мотивації особистості, в основі якої має бути закладено пріоритет ціннісних орієнтацій, здатність до саморозвитку, конструктивності, оригінального креативного підходу до вирішення професійних проблем. Шутенко у своїх працях виявили такі суперечності в процесі особистісного та професійного розвитку між: динамікою професійних завдань, вимог до професії і внутрішньою готовністю до їх здійснення; невизначеністю виховної політики, морально-ідеологічними настановами в суспільстві і прагненням майбутнього фахівця мати чітку та визначену позицію; природною власною потребою особистості в самореалізації і можливостями її досягнення в умовах майбутньої діяльності в закладах освіти. Її основою є певні здібності людини: академічна (здатність здобувати нові знання), комунікативна (здатність до спілкування), сенсомоторна та креативна (здатність до творчості). У перекладі з англійської «creative» означає творчий, з латиниці «creation» - творення [1].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?