Розвиток креативних здібностей через систему креативних вправ - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 116
Вплив зовнішніх факторів на мотиваційний, когнітивний і поведінковий компоненти креативності. Характеристики творчого мислення. Способи розвитку креативних здібностей на уроках математики, принципи роботи з учнями. Методи розв’язання нестандартних задач.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Це повязано з тим, що орієнтація шкіл на формування в учнів основному репродуктивного мислення призвела до того, що більшість випускників, які на відмінно знали шкільну програму, не вміють використовувати отримані в школі знання в нестандартній ситуації, під час розвязання проблемних завдань у різних сферах суспільного життя. Найголовнішим завданням педагога на кожному уроці навчально-виховного процесу має стати розвиток у дитини гнучкості мислення. Мета роботи: Розкрити зміст поняття “креативні здібності” в теорії дидактики; проаналізувати способи розвитку креативних здібностей на уроках математики; розробка методики розвитку креативних здібностей учнів через систему креативних вправ. Фрома, креативність - це здатність дивуватися, відшукувати рішення в нестандартній ситуації, спрямованість на нове і вміння глибоко усвідомлювати власний досвід. Таким чином, мікросередовище може перешкоджати або сприяти розвитку мотиваційного блоку креативності [4;7].Звичайно, цього недостатньо для того, аби в учнів розвивати здібності до творчого математичного мислення, що конче потрібно тим, хто матиме справу з математикою, кібернетикою, а також із застосуваннями математики у природознавстві, техніці, економіці та інших галузях [9;6]. Учителю слід добирати тематику задач, розглядати з учнями різні підходи до розвязування однієї задачі. Отож, для того щоб навчити учнів розвязувати задачі, пропонується їм розібратись в тому, що вони собою являють, як побудовані, з яких частин складаються, що потрібно знати, щоб розвязати ту чи іншу задачу. Задачі, що розвязуються у шкільному курсі математики, можна умовно розподілити на такі типи задач: задачі “на рух”; задачі “на сумісну роботу”; задачі “на планування”; задачі “на залежність між компонентами арифметичних дій”; задачі “на відсотки”; задачі “на суміші”; задачі “на розбавлення”; задачі “з буквеними коефіцієнтами”; інші види задач. При розвязуванні багатьох задач, крім перевірки, необхідно ще провести дослідження задачі, а саме: встановити, за яких умов задача має розвязок і скільки різних розвязків існує у кожному конкретному випадку; за якої умови задача зовсім не має розвязку.Креативна педагогіка створює умови, за яких учень перетворюється з обєкта педагогічного впливу на субєкт творчості. Подані завдання сприяють розвиткові в кожного учня психічних механізмів - памяті, уваги, уяви, логічного мислення, лежать в основі креативних здібностей учнів. І врешті-решт, систематичне використання запропонованих завдань допоможе вчителю розвинути в кожного учня гнучкість мислення, навчити кожну дитину логічно розмірковувати, нестандартно підходити до розвязання проблем, не зубрити, а думати, самостійно робити висновки, знаходити оригінальні рішення.

План
Зміст

Вступ

1. Зміст поняття “креативні здібності” в теорії дидактики

2. Аналіз способів розвитку креативних здібностей на уроках математики

3. Розробка методики розвитку креативних здібностей учнів через систему креативних вправ

Висновок

Список використаних джерел

Вывод
Розвивати креативне мислення учнів - одне з найважливіших завдань шкільної математики. Креативна педагогіка створює умови, за яких учень перетворюється з обєкта педагогічного впливу на субєкт творчості.

Подані завдання сприяють розвиткові в кожного учня психічних механізмів - памяті, уваги, уяви, логічного мислення, лежать в основі креативних здібностей учнів. Вони можуть бути застосовані в навчально-виховному процесі як тренувальні вправи з певним дидактичним навантаженням. Усі завдання розраховані на пошукову діяльність учнів, неординарний, нетрадиційний підхід та творче застосування набутих на уроках знань і вмінь. І врешті-решт, систематичне використання запропонованих завдань допоможе вчителю розвинути в кожного учня гнучкість мислення, навчити кожну дитину логічно розмірковувати, нестандартно підходити до розвязання проблем, не зубрити, а думати, самостійно робити висновки, знаходити оригінальні рішення.

В процесі виконання курсової роботи: ? проаналізовано теоретико-методологічну літературу, яка використовувалась для теоретичного обґрунтування дослідження

? розкрито зміст поняття “креативні здібності” в теорії дидактики;

? проаналізовано способи розвитку креативних здібностей на уроках математики;

? розроблено методику розвитку креативних здібностей учнів через систему креативних вправ.

Список литературы
1. Бродський Я., Павлов О., Сліпенко А., Хаметова З. Готуємо майбутніх математиків // Рідна школа. - 2000. - Травень. - С. 59-62.

2. Бурда М.І., Дубинчук О.С., Мальований Ю.І. Математика, 10-11: Навчальний посібник для шкіл (класів) гуманітарного спрямування. - К.: Освіта, 2000.

3. Вольдбрехт Д.О. Розвиток творчих здібностей через систему креативних вправ//Математика в школах України.-2007.№29(185)-С.2-5;

4. Жафяров А.Ж. Профильное обучение математике старшеклассников: Учебно-дидактический комплекс. - Н.: 2003. - 466 с.

5. Інструктивно-методичний лист про вивчення математики у 2003-2004 навчальному році // Математика в школі. - 2003. - № 6. - С. 2-7.

6. Кабардін О. Профільна школа // Завуч. - 2002. - № 16. - С. 2-3.

7. Кизенко В. Дидактичні засади організації шкільного факультативного навчання // Освіта і управління. - 2003. - Т. 6, № 2. - С. 117-124.

8. Крисинська І.В. Розвиток творчих здібностей дітей//Математика.-2004.№27-28(279-280)-С.6-12;

9. Назарова Л.І. Ігрові моменти на уроках математики - розвиток творчих здібностей учня// Математика в школах України.-2005.№29(113)-С.2-5;

10. Олімпіадні завдання// Математика.-2006.№36(384)-С.15-23;

11. Погорелов А.В. Геометрия: Учеб. для 7-11 кл. сред. шк. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1991. - 384 с.

12. Пресс Е.М. Розвиток творчого мислення учнів//Математика в школах України.-2004.№24(72)-С.21

13. Сарана О.А. Математичні олімпіади: просте і складне поруч.- К.: А.С.К., 2005.- 344 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?