Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор - Автореферат

бесплатно 0
4.5 127
Визначення змісту та з’ясування динаміки комунікативних функцій молодших дошкільників на етапі становлення творчої гри. Висвітлення особливостей взаємозв’язку між комунікативними функціями дітей зазначеного віку та структурними компонентами творчої гри.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г. С. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук з педагогічної і вікової психологіїРоботу виконано в Інституті психології ім. Костюка АПН України, лабораторія психології дошкільника, старший науковий співробітник. Офіційні опоненти - доктор психологічних наук, професор КУЗЬМЕНКО ВІРА УЛЬЯНІВНА, Інститут педагогіки та психології НПУ ім.М. П. Захист відбудеться “27” травня 2008 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.453.02 в Інституті психології ім. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту психології ім.Стійка тенденція, яка домінує останнім часом у системі дошкільної освіти, полягає в наданні пріоритету навчальній діяльності дошкільників і разом з тим у виявленні недостатньої уваги до їх розвитку в процесі гри, зокрема на етапі молодшого дошкільного віку. Знецінювання ролі гри і фактична заміна її додатковими заняттями з іноземних мов, логіки, хореографії та понадмірне інтелектуальне навантаження дітей зазначеного віку додатковими вправами з різних видів пізнавальної діяльності завдає передусім шкоди розвитку самодіяльної активності дошкільників у процесі спілкування з однолітками. Мета дослідження полягає у визначенні змісту та зясуванні динаміки комунікативних функцій молодших дошкільників на етапі становлення творчої гри, висвітленні особливостей взаємозвязку між комунікативними функціями дітей зазначеного віку та структурними компонентами творчої гри. творчий гра дошкільник дитина Відповідно до предмету та мети дослідження була висунута така гіпотеза: динаміка комунікативних функцій молодших дошкільників у процесі становлення творчої сюжетно-рольової гри відображає етапи розвитку її структурних компонентів - ігрового задуму, змісту, сюжетів, ігрових та рольових дій, реальних та ігрових відносин. Охарактеризувати умови розвитку комунікативних функцій молодших дошкільників в процесі творчих ігор та висвітлити програму впровадження в практику роботи закладів дошкільної освіти засобів ефективного впливу на становлення партнерських взаємин дошкільників з однолітками.I рівень задум визначається цікавістю до іграшки та предметних дій зміст реалізується у діях з предметами ігрові дії з предметами одноманітні, повторювані ролі не називаються, визначаються іграшкою, не повязані між собою правила відсутні III рівень задум визначається цікавістю до виконання ролі у спільних іграх зміст реалізується у діях, які спрямовані на передачу ставлення до партнера послідовність та різноманітність ігрових дій визначається однією роллю ролі названі до початку гри, розподілені, рольове мовлення правила обговорюються, порушення логіки ігрових дій виправляються IV рівень задум визначається цікавістю до рольових стосунків у грі зміст реалізується у діях, в яких виявляється ставлення до ролі ігрові дії різноманітні, послідовні, спрямовані на партнерів по грі ролі названі, розподілені, рольове мовлення, позаігрові стосунки відсутні правила чітко окреслені, порушення їх не допускається Найбільш тісними були звязки між фатичною функцією та схильністю дитини до спільної гри r = 0,72, розвитком змістової сторони гри та ігровими правилами r = 0,73, що вказувало на провідну роль фатичних комунікативних дій на етапі створення спільного ігрового середовища і процесу налагодження реальних стосунків учасників гри. Діти цієї підгрупи з власної ініціативи організовували самодіяльні ігри з однолітками; вони пропонували їм свій сюжет або грали за сюжетом партнера; молодші дошкільники даної підгрупи вміли визначати послідовність та урізноманітнювати ігрові дій і спрямовувати їх на дотримання рольових вимог; постійно збагачувати гру сюжетними лініями; легко виконувати нові ролі; неухильно дотримуватись правил гри.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?