Розвиток компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 137
Зміст поняття "економічна компетентність директорів", аналіз її сучасного стану, моделі розвитку та ролі у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у післядипломній педагогічній освіті.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукУ дисертації досліджено проблему розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій. У роботі розглядаються теоретичні основи економічної діяльності директорів загальноосвітніх навчальних закладів, проаналізовано їх сучасний стан, розкрито сутність поняття «економічна компетентність директорів ЗНЗ» та створено модель розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ. Розроблений спеціалізований навчальний курс «Розвиток економічної компетентності директорів ЗНЗ» та методичні рекомендації щодо застосування розробленої технології сприяли розвитку професіоналізму директорів загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти.Одним із пріоритетних напрямків Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік є оптимізація обсягів підготовки та перепідготовки кадрів з вищою освітою в контексті інноваційного розвитку національної економіки; надання державної підтримки для підготовки фахівців за напрямами, що стимулюють розвиток пріоритетних базових галузей економіки у форматі «наука-освіта-технології». Україна 21 століття», Національній доктрині розвитку освіти, Державній програмі «Вчитель» відображено основні напрями професійного зростання керівників загальноосвітніх навчальних закладів для підвищення конкурентноздатності навчальних закладів на фоні низькотехнологічної освіти і малоефективного управління. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв на сучасному етапі розвитку освіти зацікавлені в отриманні знань з господарських, фінансових та маркетингових питань в освіті, оскільки вони самі стають менеджерами, управляють педагогічною системою школи, її розвитком, організовують і стимулюють професійну діяльність педагогічних працівників, вивчають попит на освітні послуги та забезпечують їх якісне надання, займаються господарською діяльністю, намагаючись дотримуватися відповідності показників роботи навчального закладу державним стандартам загальної середньої освіти, утримувати його конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг, мати достатній рівень професійної компетентності. Неперервний розвиток професійної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів визначається соціальним замовленням на забезпечення професійного управління загальноосвітніми навчальними закладами. Удосконалення професійної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів є однією із актуальних проблем, що досліджувалась вченими Л.У першому розділі «Проблема розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній теорії і практиці» нами досліджено трактування в науковій літературі понять «компетентність», «професійна компетентність», «економічна компетентність», відображені результати аналізу літературних джерел, визначено теоретичні та практичні передумови розвитку економічної компетентності, розкрито основні аспекти сучасної економічної діяльності директорів ЗНЗ. Причинами, які стримують розвиток економічної компетентності директорів ЗНЗ, є відсутність у переважної більшості директорів ЗНЗ фахової підготовки, відсутність моделі розвитку економічної компетентності директора ЗНЗ, недосконалість використанням засобів ІКТ у процесі підвищення кваліфікації цієї категорії працівників та недостатня визначеність організаційно-педагогічних умов навчання. На основі аналізу понять «компетентність», «управлінська компетентність», «професійна компетентність», «професійна діяльність директорів ЗНЗ», освітньо-кваліфікаційної характеристики керівника загальноосвітнього навчального закладу, ми визначили економічну компетентність директора ЗНЗ як систему фінансових, матеріальних і господарських знань та вмінь, що окреслюють цілісну суть створення, розподілу, обміну і споживання матеріальних і духовних благ, формування економічного мислення вчителів і учнів з метою забезпечення ефективної діяльності загальноосвітнього навчального закладу. У другому розділі «Наукове обґрунтування та практична апробація технології розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ» розкрито технологію розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами ІКТ, окреслено роль дистанційного етапу підвищення кваліфікації директорів ЗНЗ як чинника професіоналізму, розроблено методичні рекомендації з упровадження технології розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами ІКТ у системі підвищення кваліфікації та подано результати експериментальної перевірки ефективності технології розвитку економічної компетентності.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?