Розвиток компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 119
Умови розвитку малого бізнесу в ринкових економічних системах України та зарубіжжя. Поняття компенсаторних можливостей даних підприємств та теорія ресурсної картини фірми. Інструменти розвитку компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукЗахист відбудеться 28 лютого 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91034, Луганськ-34, кв. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034, Луганськ-34, кв. Приведено понятие компенсаторных возможностей предприятий малого бизнеса. Установлено, что степень негативности влияния внешней среды на деятельность отечественных предприятий малого бизнеса является чрезмерной и даже разрушающей их деятельность. Кривая компенсаторных возможностей предприятий малого бизнеса позволяет установить зависимость между временем и объемом ресурсов, необходимых для восстановления целостности контура ресурсообеспечения.Незважаючи на досить велику кількість наукових розробок вітчизняних і зарубіжних учених економістів, на доведену необхідність розвитку малого бізнесу, цілий ряд проблем підприємств цього сектора економіки залишається без уваги. Одним з таких способів, який дозволяє підприємствам малого бізнесу відновлювати масштаб діяльності після негативного впливу зовнішнього середовища, є використання та розвиток компенсаторних можливостей, які властиві будь-якому підприємству. Для досягнення поставленої мети дослідження вирішені теоретичні та практичні задачі: досліджені умови діяльності підприємств малого бізнесу в Україні в порівнянні з умовами діяльності таких підприємств у розвинених країнах, взаємодія цих підприємств із зовнішнім середовищем та визначено кількісну оцінку рівня його ворожості; показані причини використання компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу та наведено класифікацію чинників зовнішнього впливу, що визначають рівень розвиненості компенсаторних можливостей підприємства; отримали подальший розвиток положення теорії ресурсної картини фірми (resource-based view of the firm), результатами чого став висновок, що ресурсозабезпечення підприємства малого бізнесу є основою його компенсаторних можливостей і фундаментом їхнього розвитку, а також розробка макетів ресурсної картини підприємства малого бізнесу, зміст яких надає можливість отримати повне уявлення про ресурси підприємства та попередню оцінку безперервності їх руху;Ситуація, що склалась у вітчизняній економіці, є дещо іншою, а саме такою, що провокує виникнення у малого бізнесу інших, відмітних від відомих у світовій практиці особливостей, серед яких, перш за все, відзначено необхідність постійної боротьби за виживання, у тому числі і протизаконними засобами; незначну кількість підприємств, які працюють у виробничій сфері; крайню обмеженість фінансових ресурсів та неможливість їх залучення на відносно тривалий період; високий ризик діяльності підприємств малого бізнесу та відсутність механізмів захисту від нього; відсутність реальної підтримки та допомоги на державному та регіональному рівнях. За умов негативного впливу зовнішнього середовища на діяльність українських підприємств малого бізнесу та незначної державної підтримки, такі підприємства мають спиратися виключно на розвиток внутрішніх можливостей - компенсаторних, які властиві будь-якому субєкту господарювання. Теоретичною основою дослідження компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу вибрана теорія ресурсної картини фірми (resource-based view of the firm), основна ідея якої полягає в тому, що ресурси підприємства є основними компонентами підтримки його конкурентної переваги і продуктивності. У роботі показано, що компенсаторні можливості підприємств малого бізнесу великою мірою залежать від руху ресурсів, що надає можливість у випадку несприятливих подій вивільнити ресурси з метою подолання наслідків цих подій. Глибину прояву наявності ознак будь-якого типу розривів контуру ресурсозабезпечення підприємств малого бізнесу, тобто оцінку ступеня порушення цілісності контуру, у роботі визначено за допомогою розрахунку показників, які традиційно використовуються для оцінки фінансового стану підприємств та рівня оборотності обігових коштів.Рішення цього завдання полягає у побудові моделі розвитку компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу на підставі відновлювання цілісності контуру ресурсозабезпечення їх діяльності за несприятливих умов зовнішнього середовища та розробці алгоритму вибору виду моделі. За умов негативного впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємств малого бізнесу та відсутності державної підтримки такі підприємства мають опиратися виключно на власні можливості. Під такими ресурсами підприємства малого бізнесу пропонується розуміти основний і оборотний капітал, технології, а наявність людських ресурсів - знання, думки, судження і досвід персоналу підприємства - розглядати як умову експлуатації ресурсів і забезпечення їхньої мобільності.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?