Розвиток кольорової металургії України - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 73
Соціально-економічна суть, структура і значення кольорової металургії в господарстві України. Передумови розвитку і розміщення кольорової металургії України, її проблеми і перспективи. Територіальна структура, основні центри, промислові вузли та райони.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На сьогодняшній день тема кольорової металургії України є досить актуальною. Саме тому темою своєї курсової роботи я обрав дослідження рівня розвитку і розміщення кольорової металургії України. Для більш досконалого вивчення моєї теми, я ставлю перед собою наступні задачи: визначити соціально-економічну суть, структуру і значення кольорової металургії України, дізнатися про передумови розвитку та розміщення підприємств кольорової металургії України, звернути увагу на сучасний стан розвитку та продукції цієї галузі, та визначити проблеми та перспективи розвитку кольорової металургії в Україні. Мета цієї роботи полягає у дослідженні кольорової металургії в цілому та окримих її галузей. В Україні кольорова металургія почала швидко розвиватися в радянський період у звязку з інтенсивним розвитком енергетики і машинобудування.Значення кольорової металургії дуже велике, продукти кольорової металургії використовуються в сучасній електроніці, ядерній техніці, приладобудуванні, ювелірній промисловості, медицині, в харчовій промисловості, у виробництві побутової техніки, автомобілебудуванні та інших галузях виробництва. Якраз ці галузі складають структуру кольорової металургії. Як сировину для виробництва алюмінію можна використовувати боксити, алуніти, сієніти, нефеліни, а також каолін, запаси якого на території України дуже великі. Промислове значення мають родовища Смілянське (Черкаська обл.) і Високопільське (Дніпропетровська обл.). Вони в змозі забезпечити сировиною Запорізький алюмінієвий завод протягом певного часу, але їх запасів недостатньо для збільшення виробництва алюмінію в Україні.Наприклад, розвиток гірничодобувної промисловості можливий лише за наявності у регіоні корисних копалин; бавовнярство потребує достатньої річної суми додатніх температур; верстатобудування може здійснюватися у регіонах з розвинутою промисловістю (споживач продукції) та за наявності значного контингенту висококваліфікованої робочої сили; виробництво товарів широкого вжитку - за умов місткого внутрішньогоь ринку,зумовленого порівняно високою щільністю населення та певною його купівельною спроможністю тощо. До передумов відносять спосіб виробництва, технологічні осбливості виробничого процесу, зумовлені науково-технічним прогресом, рівнем територіального поділу суспільної праці. Природні умови й ресурси істотно впливають на особливості й засади теритотіальної організації виробництва. Кольорова металургія країни має практично необмежені природні ресурси для розвитку. Ртутні руди розробляються в Донецькій і Закарпатській областях.Особливістю кольорової металургії є те, що практично ні одне виробництво не має замкнутого циклу і Україна не має освоєних родовищ для виробництва алюмінію, міді, цинку, свинцю, олова, вольфраму, молібдену, германію та інших. До підприємств цієї галузі належать: ВАТ "Миколаївський глиноземний завод", ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", заводи з виробництва вторинного алюмінію спільні підприємства: "Інтерсплав", "Укргермет", "Обімет" і Броварський завод алюмінієвих будівельних конструкцій. Загальні потужності цих підприємств становлять: глинозему - 1,2 млн. тонн на рік, первинного алюмінію та сплавів - 110 тис. тонн на рік, вторинного алюмінію та сплавів на його основі - 158 тис. тонн на рік, будівельних алюмінієвих профілів - 15 тис. тонн на рік. Виробництво глинозему здійснюється в основному на ВАТ "Миколаївський глиноземний завод" із середньорічним обсягом виробництва 1000 тис. тонн і частково на ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" в обсязі 200 тис. тонн. ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів" - єдине в Україні підприємство, яке виробляє прокат міді та її сплавів: листи, стрічку, труби, прутки, дріт.На території цього р-ну з урахуванням умов і особливостей розвитку і розміщення галузей комплексу виділяються три металургійних підрайони: Придніпровський, Донецький і Приазовський. В криворізькому вузля знаходяться металургійний комбінат, коксохімічний завод, 5 крупних гірничозбагачувальних комбінатів, понад 15 шахт, об?єднаних рудоуправліннями. В Запорізько-Нікопольському вузлі знаходяться: в Запоріжжя - металургійний комбінат «Запоріжсталь», завод «Дніпроспецсталь», коксохімічний завод і завод феросплавів, в Нікополі - південно-трубний і феросплавний заводи. До його складу входять Макіївський металургійний комбінат, два коксохімзаводи і трубний завод, Донецький металургійний і два коксохімічні заводи, Авдіївський коксохімзавод, Єнакіївський металургійний комбінат, Єнакіївський і Горлівський коксохімзаводи, Харцизький трубопрокатний і канатно-дротовий заводи. На території Луганської області сформувався металургійний вузол, до складу якого входять Алчевський металургійний комбінат з його цехом у м.Алмазна і коксохімзавод, Стахановський коксохімічний і феросплавний заводи.Паникувати з цього, однак, не доводитбся, т.к. на початок серпня в цілому світові складські запаси алюмінею у всіх ви

План
План

Вступ

1. Соціально-економічна суть, структура і значення кольорової металургії в господарстві України

2. Передумови розвитку і розміщення кольорової металургії України

3. Сучасний стан розвитку виробництв кольорової металургії України

4. Територіальна структура кольорової металургії України: основні центри, промислові вузли, райони

5. Проблеми і перспективи розвитку кольорової металургії України

Висновки

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?