Розвиток готельного господарства та туризму України - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 97
Готельне господарство як матеріальна база туризму. Характеристика сучасного стану готельного господарства України. Проблеми, динаміка та тенденції розвитку туристського ринку України. Перспективи розвитку готельного господарства столиці України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Туризм виконує важливу роль у здійсненні широкомасштабних завдань по розбудові української державності, входженню України до світового співтовариства, культурному та духовному відродженню нації. Адже Україна має багаті туристичні можливості, розвинуту мережу авіаційних, залізничних, автомобільних, морських і річкових шляхів сполучення, має вигідне для туризму місце розташування на перехресті шляхів між Заходом та Сходом. Водночас, подальший розвиток туризму стримує відсутність належної інфраструктури, відповідних сервісних умов, що в свою чергу позначається на рівні якості обслуговування туристів. На даному етапі туризм посідає незначне місце в економіці України в порівнянні з країнами розвинутої економіки. В багатьох країнах світу він є значною галуззю економіки, спеціалісти вважають туризм однією з найважливіших галузей світового господарства.Всі засоби розміщення відрізняються рівнем комфортабельності та організації обслуговування (розмір приміщень загального користування, категорія номерів, технічне оснащення, обсяг додаткових послуг), зручностями проживання в номерах (кількість проживаючих в номері, площа, яка приходиться на кожного проживаючого, наявність санітарних зручностей, меблі). [6; 35] До складу колективних засобів розміщення туристів включаються готелі та аналогічні заклади розміщення, спеціалізовані заклади. В залежності від особливостей управління, готелі можуть являти собою уособлені підприємства або готелі ланцюги. В основі класифікації готелів за призначенням лежать тип номенклатури, характеристика туристичного попиту і вид туризму, на який орієнтується дане підприємство. Так, розмістити найбільше гостей спроможні готелі м.Києва - 13,7 тис. місць (12,1% загального обсягу наявних готельних місць країни), Автономної Республіки Крим - 13,5 тис. місць (11,8%), Одеської - 9,2 тис. (8,1%), Донецької - 7,1 тис. (6,1%), Дніпропетровської - 7 тис. (6,2%), Львівської та Харківської областей - по 5,4 тис. місць (4,8%).Президент, парламент і Кабінет Міністрів України проголосили туризм одним із пріоритетних напрямків розвитку національної економіки і культури. Про це свідчить прийняття Верховною Радою 15 вересня 1995 року Закону України “Про туризм”, Програми розвитку туризму в Україні до 2005 року, створення у 1996 році Національної ради по туризму. Кучма підписав Указ Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року”, де конкретно викладено точки “докладення сил” для аквізиції іноземних туристів в Україну і розвитку внутрішнього туризму. Вказані документи, розроблені за 7 років, нормативно-правові відомчі акти по різним аспектам функціонування в державі галузі туризму, у тому числі по питаннях ліцензування, технології прийому і обслуговування туристів, туристичного ваучера, реферанса, стандартизації та сертифікації турпослуг, сформували правове поле, у якому працюють суб‘єкти туристичної діяльності України. Для обслуговування туристів використовується близько 1400 готелів, мотелів, кемпінгів та інших підприємств різних форм власності.У невиробничій сфері перспективним та інвестиційно-привабливим видом підприємства є готельний бізнес, головне призначення якого - надання місць розміщення для обслуговування туристів та відвідувачів, що здійснюють поїздки з метою задоволення пізнавальних, рекреаційних потреб, вирішення комерційних та службових справ. В останні роки готельне господарство виявилось непідготовленим до ефективного функціонування в умовах ринкової економіки. Основною причиною відставання готельної галузі від світової являється застаріла матеріальна база готелів. Готелі були побудовані за проектами, які на сьогоднішній день застаріли. В готелях практично відсутні сучасні засоби зв‘язку та комунікації, конференцзали і аудиторії, які мають аудіовізуальну техніку та технічні засоби для синхронного перекладу.

Вывод
У невиробничій сфері перспективним та інвестиційно-привабливим видом підприємства є готельний бізнес, головне призначення якого - надання місць розміщення для обслуговування туристів та відвідувачів, що здійснюють поїздки з метою задоволення пізнавальних, рекреаційних потреб, вирішення комерційних та службових справ.

В останні роки готельне господарство виявилось непідготовленим до ефективного функціонування в умовах ринкової економіки. Це пов‘язано з рядом проблем: недостатня законодавчо-правова база, великі ставки оподаткування, недостатня організація аквізиції туристів в Україні, недостатні інвестиції у готельний бізнес. Основною причиною відставання готельної галузі від світової являється застаріла матеріальна база готелів. Готелі були побудовані за проектами, які на сьогоднішній день застаріли. В готелях практично відсутні сучасні засоби зв‘язку та комунікації, конференцзали і аудиторії, які мають аудіовізуальну техніку та технічні засоби для синхронного перекладу. При цьому тарифи на проживання в готелях України, як правило, не нижчі, а в багатьох випадках і не перевищують тарифи в європейських готелях аналогічних розрядів.

Щоб готельна база України відповідала міжнародним стандартам, необхідно її модернізувати та реконструювати. До 2010 року передбачається реконструювати заклади розміщення туристів і відпочиваючих місткістю близько 28 тис. місць та побудувати нові на 20,5 тис. місць. Перші кроки у цьому напрямі вже зроблені. Так, у 1998 році підприємствами галузі на реконструкцію та модернізацію матеріальної бази було використано 120 млн. рн. Будівельні, ремонтні та опоряджувальні роботи проведено на 118 об‘єктах галузі. З них, прямі інвестиції склали 44,4 млн. грн., кредиторські та власні кошти 55,4 млн. грн.

Також, щоб привести діючу матеріальну базу до вимог ВТО проводиться сертифікація туристичних, готельних послуг та послуг харчування. Під сертифікацію підпадають 86 готелів, 67 турбаз, 25 санаторіїв, 44 пансіонати та будинки відпочинку, 15 клієнтів, 6 мотелів, 472 пункти харчування.

Розвиток туризму, промисловості, торгівлі, економіки, а також культури і спорту обумовлює підвищення мобільності людей з метою встановлення контактів, обміну досвідом, оздоровлення і відпочинку. Нестача і погана матеріальна база готелів ускладнює всі ці процеси, зате розвиток готельного господарства веде і до розвитку суміжних видів підприємницької діяльності і сприяє пожвавленню усіх суспільно-економічних контактів, підсилює економічний потенціал держави.

Належний рівень розвитку готельного господарства допоможе увійти нашій державі до провідних туристичних країн світу.

Список литературы
Вихристенко Б.І. Сучасний стан і завдання розвитку туристичної галузі України // Туристично-краєзнавчі дослідження. Збірник наукових статей - К.: 1998 р. - Випуск 1 - Ч.2. - 565 с.

Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг. - Київський інститут туризму, економіки і права. - Київ.: 1999 - 76 с.

Гресєва І.М. Класифікація готелів за кордоном і в Україні // Туристично-краєзнавчі дослідження- К.: 1998 - Випуск 1. - Ч.1 - 565с.

Гостиницы в интерьере города // Гостиничный бизнес.-2000.- №1-98с.

Герасименко В.Ц. Основы туристичекого бизнеса. - Одесса: “Черноморье”, 1997. - 160 с.

Гостиничный и туристический бизнес. Под ред.проф.Чудновского А.Д. - М.: Ассоциация авторов и издателей “ТАНДЕМ”. Изд-во ЭКМОС, 1998. - 352 с.

Гергуль А.І. Нові явища у готельному бізнесі світу кінця ХХ ст. та їх вплив на готельне господарство Європи. // Туристично-краєзнавчі дослідження. - К.: 1999. - Випуск 2. - 655 с.

З історії вітчизняного туризму. Збірник наукових статей.-К.: 1997. -315с.

Звезды зажигаются людьми // Гостиничный бизнес. - 2000. - № 1.- 98 с.

Кухар О.В. Сучасні проблеми готельного господарства Києва // Туристично-краєзнавчі дослідження. - К.: 1998. - Випуск 1.-Ч.2.-565 с.

Ковешников В.С., Бунтова Н.В. Основные тенденции развития туризма в Украине // Развитие туризма - важное направление подъема экономики Украины: материалы 3 Международной научно-практической конференции. Донецк; ДИТБ, 1999. - 364 с.

Конищева Н.И., Козачковская Г.В. Новые организационные формы развития индустрии туризма // Там же. - С. 39-40

Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства. ФПУ інститут туризму. - К.: 1997. - 176 с.

Ковешников В.С., Бунтова Н.В. Проблеми підвищення ефективності управління готельним господарством в сучасних умовах. // Туризм на порозі ХХІ ст.: освіта, культура, екологія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 1999 р. м. Київ). - К.: Вид-во КІТЕП“, 1999. - 268 с.

Кияниця А.В., Виноградська А.М. Інвестиції в готельно-туристичний бізнес. Там же. - С. 108-114

Лобанов А.Г. Привлечение инвестиций в туризм Украины // Там же. - С. 98

Международный туризм. - 1999. - зима

Международный туризм. - 2000. - зима

Мельниченко С.В. Вдосконалення системи управління якістю на ринку готельних послуг України // Туризм на порозі ХХІ ст.: освіта, культура, екологія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 1999 р. м.Київ). - К.: Вид-во “КІТЕП”, 1999. - С. 221-223

Мозгова О. Готель бізнес класу п‘ять зірок. // Галицькі контракти. - 2000. - № 6, 7-13 лютого. - С. 24

Науменко Г.Я. Завдання і перспективи розвитку туристичної галузі в України Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи. - К.: 1995. - С. 321

Роберман Н.Д. Создание малых гостиниц - одно из направлений развития туризма в Донецком регионе // Развитие туризма - важное направление подъема экономики в Украине: материалы 3 международной научно-практической конференции. - Донецк; ДИТБ, 1999. - С. 223-225

Союз профессионалов // Гостиничный бизнес. - 2000. - № 1. - 62-63 с.

Сарновська С.О., Самітова А.М. Значення законодавства в готельному бізнесі Туризм на порозі ХХІ ст.: освіта, культура, екологія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 1999 р. м.Київ). - К.: Вид-во КІТЕП, 1999. - С. 214

Туризм в Україні на зламі тисячоліть. Думки фахівців // 6 континетов. - 2000. № 1. - 3 апреля. - 5-6 с.

Туризм на пороге ХХІ в. // Гостинный бизнес. - 2000. - № 1. - 6-9 с.

Туристические новости. - 1996. - № 1. - С. 5

Украина. - 1998. - № 3-4 (жовтень).

Цибух В.І., Вихристенко Б.І., Попович С.І. Стан і перспективи розвитку туризму в Україні // Туристично-краєзнавчі дослідження. - К.: 1999. - Випуск 2. - С. 655

Цыбух В.И., Туризм - важная и перспективная отрасль экономики Украины Туристические новости. - 1998, октябрь. - С.1

Щербакова М., Юрій Халіпов: нам потрібен європейський готельний бізнес. Найкраще п‘ятизірковий … // Галицькі контракти. - 1998. - 30 липня. - С. 38 42.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?