Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х - Реферат

бесплатно 0
4.5 163
Особливості розвитку радянської юридичної теорії і практики. Передумови становлення і формування господарського права у другій половині ХХ століття, його основне джерело та специфіка. Систематизація та суть господарського радянського законодавства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автори даної концепції, маючи на увазі все більше посилення в стадії імперіалізму втручання буржуазної держави в особистомайнові відносини, стверджували, що тим самим нібито відбувається процес стирання границь між приватним та публічним, процес утворення нового права - ні публічного, ні приватного, а саме того яке і було назване господарським правом. Як наслідок концепція господарського права була прийнята низкою радянських авторів, а в першу чергу А.Г. Таке становище зберігалось до 1938 року, коли нарада наукових співробітників в галузі права відмовились від концепції господарського права, визнало наявність в системі радянського права адміністративного та цивільного права і відновило їх викладання у юридичних ВУЗАХ. Досить нагадати, що вони висували в застосуванні до державної соціалістичної власності глибоко помилкову концепцію «розщепленої» власності, а громадяни, як субєкти права були зміщенні ними на задній план і розташовані під заголовком «приватних осіб» в розділі, який іменувався «Організаційна структура народного господарства СРСР». В становленні та розвитку власне господарського законодавства визначаючими являлись законодавство про державні підприємства, про планування, про систему господарських звязків.Отже з вище викладеного можна зробити висновки, що розвиток як галузі так і науки почався ще у першій половині ХХ століття. Шлях який подолала наука господарського права важко назвати легким, адже протягом ХХ століття навколо даної науки точилося багато дискусій, була велика кількість спірних питань. Проте були і позитивні моменти у розвитку даної науки, так наприклад розвиток законодавства та розширення прав підприємств 50-х років, у далекому 1961 році під редакцією В.В.

План
План

Передмова

1. Передумови розвитку господарського права у другій половині ХХ століття

2. Розвиток господарського права починаючи з 60-х років ХХ століття

Висновки

Список використаних джерел

Вывод
Отже з вище викладеного можна зробити висновки, що розвиток як галузі так і науки почався ще у першій половині ХХ століття. Про це свідчать роботи таких вчених, як: А.Г. Гойхбарг - «Хозяйственное право РСФСР» (1921 р.), Л.Я. Гінзбург - «Курс советского хозяйственного права» та багато інших вчених.

Шлях який подолала наука господарського права важко назвати легким, адже протягом ХХ століття навколо даної науки точилося багато дискусій, була велика кількість спірних питань. Проте були і позитивні моменти у розвитку даної науки, так наприклад розвиток законодавства та розширення прав підприємств 50-х років, у далекому 1961 році під редакцією В.В. Лаптєва і Г.Я. Торчинського юридичною службою Держплану СРСР був підготовлений фундаментальний, у двох томах, збірник «Законодательные акты по вопросам народного хазяйства СССР».

Також слід зазначити, що господарське право, як самостійна галузь законодавства була зазначена у Конституції СРСР (1924 р.).

За часів розвитку господарського права відносини які регулюються даною наукою відносили до відання різних дисциплін у тому числі їх приписували до цивільного права. На даний час існує багато прибічників різних теорій повязаних з існуванням та розвитком даної науки, але тим не менш дана наука яка зародилась багато десятиліть тому існує і до сьогодні, і знайшла своє закріплення у Господарському кодексі, який набрав чинності 1 січня 2004 року.

Список литературы
1. Давид Р. Основные правовые системы современности. - М.: Прогресс, 1988.

2. Мамутов В.К. Цимерман Ю.С. Права промышленных предприятий, объединений и министерств в решении хозяйственных вопросов. - М.: Юрид. лит., 1969. - С. 248; Положения о социалистическом государственном производственном предприятии // СП СССР. - № 19 - 20. - С. 155; Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)» от 30 июня 1987 г.// Экономическая газета. - 1987. - № 28. - С. 10 - 15.

3.Законодательные акты по вопросам народного хозяйства СССР. - М.: Юрид. лит., 1961. - Т. 1. - С. 784; Т. 2. - С. 686.

4. Мамутов В.К. Предприятие и вышестоящий хозяйственный орган. - М.: Юрид. лит., 1969.

5. Основные акты о правовой работе в народном хозяйстве / Составители С. З. Михайлин. И. Е. Замойский, А. М. Серебряков, Д. Х. Липницкий, И. И. Повшенко. - М.: Юрид. лит., 1983. - С. 518.

6. Правовая работа в народном хозяйстве. - М.: Юрид. лит., 1986. - С. 670.

7. Бельская Е. В. Становление и развитие советского хозяйственного законодательства: Автореф. дис. … канд. юр. наук. - М.: ИГП АН СССР, 1988.

8. Обсуждение проекта Хозяйственного кодекса СССР // Сов. государство и право. - 1985. - № 12. - С. 135 - 138.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?