Розвиток форм та методів продажу товарів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 75
Загальна характеристика форм та методів торгівлі. Основні критерії обрання форм та методів продажу товарів. Специфіка продажів в мережі Інтернет. Рекомендації з подальшого вдосконалення торговельного обслуговування, розширення асортименту продукції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1.3 Історичний розвиток форм та методів продажу товарів.1 Критерії обрання форм та методів продажу товарівЗавдання торгівлі - не тільки довести товари до кінцевого споживача, а й активно впливати на формування споживчого попиту, що неможливо без якісного торгівельного обслуговування. Роздрібна торгівля, будучи завершуючим етапом багатоскладового процесу руху товару виявляє необхідні за ціною і потребами товари виробничо-технічного призначення і широкого споживання, тобто є індикатором попиту. Тому в умовах ринкової конкуренції велике значення приділяється торгівельному обслуговуванню, оскільки від якості і рівня торгівельного обслуговування залежить ефективна торгівельна діяльність будь-якого підприємства, основним показником якої є розмір прибутку. Правильна організація роботи роздрібного підприємства щодо використовуваних форм та методів продажів і пропонованого до продажу асортименту продукції найпрямішим чином впливає на величину його товарообігу і, як наслідок, на результат всієї фінансової діяльності фірми. Мета курсової роботи - провести аналіз основних методів продажу товарів і на основі отриманих даних зробити відповідні висновки і запропонувати рекомендації з подальшого вдосконалення форм та методів продажу товарів.На якість торгівельного обслуговування сильний вплив чинять також форми і методи продажу товарів. Форма продажу товарів - це сукупність засобів і методів продажу товарів, з допомогою яких здійснюється торгівельне обслуговування населення. Застосування сучасного обладнання, правильної організації торгово-технологічного процесу, раціональної спрямованості потоків покупців, застосування гарної викладки товарів значно спрощують процес вибору товарів, підвищують культуру обслуговування. Однак магазинна форма продажу товарів також дещо пасивна у частині психологічного впливу на покупця з метою стимулювання його до здійснення купівлі товару, оскільки залежить від того, зайде покупець у магазин чи ні. Позамагазинні форми продажу товарів більше спрямовані на покупців: практично не покупець шукає потрібний йому товар, а товар максимально наближується до покупця, шукає його.Наприклад, суть традиційного методу продажу товарів полягає в тому, що в процесі вибору товарів обовязково беруть участь і покупець, і продавець, який особисто виконує основні операції з відбору і показу товарів покупцеві, проведення розрахунків та вручення покупки. Продаж товарів за зразками передбачає викладку зразків товарів в торговому залі і самостійне (або з допомогою продавця) ознайомлення з ним покупців. Після вибору товару і оплати покупки продавець вручає покупцю товари, відповідні зразкам. Продаж з відкритою викладкою більш зручний порівняно з традиційними методами, так як багато покупців мають можливість ознайомитись з товаром не відволікаючи при цьому продавця. При цьому склад основних елементів процесу продажу товарів за даним методом залишається таким самим, як і при традиційному методі продажу товарів: зустріч і виявлення попиту покупців; пропонування і показ товарів, ознайомлення покупців з асортиментом товарів; пропонування супутніх товарів і товарів-новинок; відміряння, відбір потрібної кількості товарів; розрахунок з покупцем; упаковування та вручення товарів покупцеві; надання додаткових послуг.Рівень ризику - рівень підприємницького ризику варіюється від форми до форми, тому на це звертають увагу при здійсненні вибору, оскільки кожен конкретний підприємець сам встановлює собі планку допустимого ризику; товар продажа інтернет асортимент Форма розрахунку за товари - іноді при використанні тих чи інших форм продажу товарів, неможливим є використання готівкової чи безготівкової форми розрахунку, тому даний параметр необхідно враховувати при виборі форми та методу; Регіональне розміщення торгової точки - залежно від місця розташування точки продажу товарів, буде ефективним використання різних форм та методів продажу товарів; При самообслуговуванні покупці мають вільний доступ до всіх товарів, відкрито викладених на торговельно-технологічному обладнанні в торговому залі магазину, самостійно їх оглядають, знайомляться і відбирають, сплачуючи купівлі в вузлі розрахунку під час виходу з торгового залу. Якщо керуватися цим документом, Інтернет-торгівля має всі характерні риси продажу товарів на замовлення, оскільки в даному випадку споживач укладає договір купівлі-продажу товарів із продавцем на відстані за допомогою засобів дистанційного звязку або здійснює їх попереднє замовлення безпосередньо в продавця.У даному розділі було розглянуто питання критеріїв вибору форм та методів торгівлі, проаналізовано особливості застосування методів торгівлі, а також специфіка продажів в мережі Інтернет.Тому вдосконалювати форми і методи продажу товарів буде більш ефективно при здійсненні поточної діяльності і під кожну конкретну точку продажу. Підкоряючись командам з розташованого поряд сенсорного табло, вона може розповісти про особливості кофтин і светрів і навіть сама пропонує покупцям ті або інші товари. Планується, що скоро

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика форм та методів торгівлі

1.1 Сутність та особливості форм торгівлі

Вывод
У даному розділі було розглянуто питання критеріїв вибору форм та методів торгівлі, проаналізовано особливості застосування методів торгівлі, а також специфіка продажів в мережі Інтернет.

Після ознайомлення з матеріалами, представленими в даному розділі можна зробити висновок, що кожна форма, кожен метод є доцільними у своїх конкретних ситуаціях, для яких вони найбільше підходять і у яких принесуть найбільший прибуток.

Специфіку продажів в мережі Інтернет було розглянуто, як окремий підрозділ, оскільки даний метод продажу товарів набирає шаленої популярності в Україні та світі і з кожним роком все більше товарів купуються саме з допомогою глобальних мереж і саме даний метод вважається одним із найперспективніших.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?