Розвиток естетичного смаку молодших школярів у діяльності аматорського дитячого театру ляльок - Автореферат

бесплатно 0
4.5 176
Аналіз стану і проблем організації роботи дитячих лялькових колективів. Визначення структурних компонентів, показників та критеріїв естетичних смаків молодших школярів. Методики проектування багатоцільових соціально-культурних дозвіллєвих програм.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВРоботу виконано у Київському національному університеті культури і мистецтв, Міністерство культури і туризму України, м. В дисертації досліджуються шляхи, форми і методи розвитку естетичного смаку молодших школярів у театрально - сценічній діяльності у дитячих аматорських театрах ляльок в умовах дозвілля. Розглянуто теоретичні засади даної проблеми: визначені можливості мистецтва театру ляльок у розвитку естетичного смаку молодших школярів, вивчені особливості дозвіллєвої діяльності, які повинні бути уточнені при організації занять молодших школярів мистецтвом театру ляльок. Осуществлен теоретический анализ исследуемой проблемы: представлен аналитический обзор философской, психологической, культурологической, театроведческой, педагогической и методической литературы; проведен научный анализ категорий “вкус”, “эстетический вкус”, “художественный вкус”; изучен педагогический опыт работы любительских детских театров кукол; раскрыт художественный потенциал искусства театра кукол, научно обоснована полиаспектность его функционирования; определена роль искусства театра кукол в развитии эстетического вкуса младших школьников. Среди педагогических условий эффективного развития эстетического вкуса младших школьников выделены: стимулирование художественно - творческой самореализации детей на основе педагогического стиля общения, что способствует самоусовершенствованию, а также активизация творческой самостоятельности, самореализации и динамичности развития эстетического вкуса младших школьников участников детских любительских театров кукол; активизация творческой и познавательной деятельности младших школьников путем включения их в работу над разным драматургическим и литературным материалом, выполнения ими творческих заданий, которые способствуют формированию у младших школьников новых знаний, умений и навыков; приобщение воспитанников кукольных коллективов к разноплановым формам выступления на сцене, что способствует художественно - творческому усовершенствованию личности младшего школьника.Вагомого значення набувають питання вдосконалення естетичного виховання підростаючого покоління, формування та розвитку естетичних почуттів, художніх вподобань та смаків. Проблеми розвитку естетичного смаку та прищеплення особистості досліджуються представниками різних галузей знання: філософами, культурологами, соціологами, істориками, психологами, педагогами. Естетичний смак привертає увагу численних дослідників як інтегрований показник естетичної культури, духовності та індивідуальної своєрідності особистості (О. Це викликає суперечність між завданнями в галузі виховання і відсутністю науково обґрунтованих змісту, форм і методів, спрямованих на досягнення розвитку естетичного смаку молодших школярів засобами дитячого аматорського театру ляльок, що і обумовило вибір теми дисертаційної роботи “Розвиток естетичного смаку молодших школярів у діяльності аматорського дитячого театру ляльок”. Мета дослідження зумовила постановку та вирішення таких завдань: проаналізувати наукові праці з досліджуваної проблеми і узагальнити теоретичні засади розвитку естетичного смаку молодших школярів у процесі театрально - сценічної діяльності в аматорському дитячому театрі ляльок в умовах дозвілля;У першому розділі - „Розвиток естетичних смаків молодших школярів у театрально - сценічній діяльності аматорських дитячих театрів ляльок” - проаналізовано філософську, мистецтвознавчу, культурологічну, психолого - педагогічну, соціологічну та історичну літературу, узагальнено теоретичні положення як основу для розробки педагогічної методики розвитку естетичного смаку молодших школярів у дозвіллєвій театрально - сценічній діяльності аматорського дитячого театру ляльок. Рівень сформованості естетичних смаків ми розглядали як характеристику емоційної та інтелектуальної культури особистостей молодших школярів, що виявляється у їх власних уподобаннях у галузі мистецтва театру ляльок; через розуміння емоційного змісту переглянутого; вміння оцінити переглянуте; пізнавальні, творчо - виконавські здібності молодших школярів в сфері театру ляльок. Стан сформованих естетичних смаків молодших школярів ми визначили за такими показниками: визначення переваг молодших школярів у сфері театру ляльок; залучення молодших школярів до перегляду лялькових вистав, та участь у тих дозвіллєвих заходах, в яких є елементи театру ляльок; здатність до сприйняття лялькових вистав, лялькових концертних номерів та театралізованих дозвіллєвих заходів, в яких використовуються театральні ляльки; обсяг знань у галузі мистецтва театру ляльок. У другому розділі - „Експериментальне дослідження процесу розвитку естетичного смаку молодших школярів у театрально - сценічній діяльності в аматорському дитячому театрі ляльок” - підкреслюється, що ефективний розвиток естетичного смаку молодших школярів в аматорському дитячому театрі ляльок відбувається за певних педагогічних умов, визначених у дослідженні.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?