Розвиток естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва - Автореферат

бесплатно 0
4.5 151
Аналіз практичного досвіду використання театрального мистецтва з метою естетичного виховання, творчого вдосконалення майбутніх педагогів. Розробка методики розвитку естетичної культури в умовах навчально-виховного процесу вищого педагогічного закладу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН УкраїниНауковий керівник: доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України Зязюн Іван Андрійович, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, директор Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, доцент Пєхота Олена Миколаївна, Миколаївський державний педагогічний університет, кафедра педагогічних технологій і педагогічної майстерності, завідувач кандидат педагогічних наук Отич Олена Миколаївна, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, відділ мистецької освіти, науковий співробітник З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.Цьому на заваді стають суттєві протиріччя між усвідомленням естетично-виховного значення театрального мистецтва і недостатністю інформації про нього, між обєктивною необхідністю розвитку естетичної культури засобами театрального мистецтва і відсутністю визначення умов впровадження зазначеного мистецтва в педагогічний процес. Необхідність вивчення і усунення зазначених вище протиріч на основі розробки шляхів розвитку естетичної культури засобами театрального мистецтва в умовах вищого педагогічного навчального закладу зумовили звернення автора до цього дослідження - “Розвиток естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва”. Мета дослідження - теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити методику розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва в умовах навчально-виховного процесу вищого педагогічного закладу. Гіпотеза дослідження відображає основні положення концептуальних ідей: ефективність розвитку естетичної культури майбутніх учителів підвищується за умови впровадження спеціальної методики розвитку естетичної культури засобами театрального мистецтва, яка передбачає цілеспрямований педагогічний вплив через взаємозвязок теоретико-методичного і практичного компонентів. · визначити педагогічні умови розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва;У першому розділі - “Теоретичні і практичні передумови розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва” - висвітлено ідеї використання театральної педагогіки в історико-педагогічному контексті; визначено сутність і взаємозвязок педагогічної, естетичної і театральної культур; розкрито роль мистецтва у формуванні особистісних потенціалів людини (гносеологічного, аксіологічного, творчого, комунікативного, художнього), розглянута специфіка театру як виду мистецтва та засобу естетичного виховання; уточнено визначення поняття “естетичне виховання засобами театрального мистецтва”, його практичний і теоретичний зміст; обґрунтовані критерії розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва; зясовано рівень сформованості естетичної культури студентів; проаналізовано досвід естетичного виховання майбутніх учителів засобами театрального мистецтва. Зясування специфіки театрального мистецтва, його функціонування і виховного впливу дозволило уточнити сутність поняття “естетичне виховання засобами театрального мистецтва”, яке містить теоретичний і практичний зміст. Завдання розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва полягає не лише у формуванні та постійному вдосконаленні вміння розуміти і відчувати закладений у сценічних творах режисерський задум, а й у вільному володінні елементами театрального мистецтва як засобу вираження свого власного ставлення до явищ життя. Один із фундаторів національної художньої освіти, він прагнув обєднати освіту і мистецтво, вважаючи театральне мистецтво важливим елементом формування особистості як педагогів, так і учнів, а Національний театр - носієм повноцінної національної культури. У другому розділі - “Методичні засади розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва” - обґрунтовано доцільність розвитку естетичної культури засобами театрального мистецтва; дослідно-експериментально перевірено ефективність розробленої нами методики розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва; подано результати педагогічного дослідження.Театральне мистецтво як засіб формування естетичної свідомості людини, впливаючи на інтелектуальну, моральну, емоційну сфери, сприяє гармонійному розвитку особистості й допомагає пізнати світ і знайти своє місце в ньому.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?