Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 158
Теоретико-експериментальне уточнення сутності і механізмів функціонування емоцій, визначення особливостей їх розвитку в дітей дошкільного віку залежно від соціально-психологічних умов виховання; засоби попередження та корекції небажаних емоційних проявів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. Одеса) ім. Розвиток емоційної сфери дітейРобота виконана в Південноукраїнському державному педагогічному університеті (м. Науковий керівник - дійсний член АПН України доктор психологічних наук, професор Чебикін Олексій Якович, Південноукраїнський державний педагогічний університет (м. Офіційні опоненти: - дійсний член АПН України доктор педагогічних наук, професор Бех Іван Дмитрович, Інститут проблем виховання АПН України, директор; кандидат психологічних наук, доцент Головська Ірина Георгіївна, Південноукраїнський державний педагогічний університет (м. Захист відбудеться “13 ”грудня 2000 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.01 Південноукраїнського державного педагогічного університету (м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету (м.Водночас недостатнє визначення впливу різних соціально-психологічних факторів виховання дітей на розвиток їхньої емоційної сфери суттєво ускладнює процес пошуку засобів профілактики і корекції небажаних проявів у ній. Мета роботи полягає в теоретико-експериментальному уточненні сутності і механізмів функціонування емоцій, визначенні особливостей їх розвитку в дітей залежно від різних соціально-психологічних умов виховання; розробці засобів попередження та корекції небажаних емоційних проявів. Наукова новизна дослідження: Вперше встановлено: а) зростання у структурі емоційного розвитку в усіх дітей дошкільного віку підвищеного прояву агресивності та тривожності, що найяскравіше виступає в дітей з дитячого будинку; б) спільні та відмінні ознаки в механізмах емоційного розвитку дітей залежно від віку та соціально-психологічних умов виховання, що можуть бути представлені на рівні загальної емоційності як відносно провідної на всіх етапах розвитку та емоційної амбівалентності, що детермінуються переважно соціально-психологічними умовами виховання. Подальшого розвитку набули: а) уточнення сутності емоцій, тлумачення їх як складного явища психіки, повязаного з різними властивостями та процесами, які характеризують субєктивне відношення, що виражається у специфічній формі оцінки; б) систематизація соціально-психологічних умов розвитку емоційної сфери дітей, де типовим виступає - виховання дітей: тільки в сімї; в сімї та дитячому садку; в неповній сімї; в дитячому будинку. Відповідно уточнено: а) зміст основних ознак характеру емоційного розвитку дітей 4-6 років на рівні виділення відмінностей між ними у проявах загальної емоційності, страху, злості тощо; б) науково-методичні умови з навчально-професійної підготовки психологів з профілактики і корекції негативних проявів емоцій у дітей за рахунок інтеграції та системності формування теоретичних знань і практичних навичок.У другому розділі “Експериментальні дослідження розвитку особливостей емоційної сфери дітей різного віку та статі залежно від соціально-психологічних умов виховання” розкрито методи дослідження, етапи та умови його проведення; висвітлено первинні дані, що характеризують індивідуальні особливості розвитку емоційної сфери дітей; визначено відмінності прояву емоцій, залежно від віку, статі та умов виховання; описано структурну характеристику механізмів окремих ознак емоційного розвитку дітей 4-6 років. Узагальнення даних свідчить, що діти з дитячого будинку виявилися більш недовірливими, менш тривожними, тоді як діти, яких виховують тільки в сімї, було менш фрустрованими, але більше схильними до спілкування. Виявлено статистично достовірні відмінності в розвитку емоційної сфери між дітьми, яких виховують у різних умовах засвідчили, що діти пяти років, з дитячого будинку були менш тривожними, більш фрустрованими, недовірливими порівняно з іншими дошкільниками. Так діти, з дитячого будинку, практично за всіми показниками розвитку емоційної сфери відрізнялися від дітей, що перебували тільки в сімї та дитячому садку. Результати досліджень, що були повязані з визначенням статистично достовірних відмінностей за показниками особливостей емоційної сфери між різними підгрупами дітей шести років, виявили низку схожих тенденцій, узагальнення яких свідчить про те, що діти, з дитячого будинку, були менш соромязливими та образливими, водночас вони більш тривожними порівняно з тими дітьми, котрих виховують у сімейних умовах.У дисертації подано теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку, що полягає в уточненні сутності та змісту емоцій, описі характеристики відмінностей і закономірностей їх прояву залежно від умов виховання, розробці та впровадженні цілеспрямованої системи подолання небажаних проявів емоційного розвитку дітей.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?