Розвиток електронного врядування в органах місцевого самоврядування як концептуальна складова їх інформаційної діяльності - Статья

бесплатно 0
4.5 230
Обґрунтування особливостей реалізації інформаційної діяльності органів місцевої влади (на прикладі міста Луцька) через систему електронного врядування для сприяння залученню широкої громадськості до управління в місцевому самоврядуванні регіону.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Незважаючи на те, що електронне врядування безпосередньо стосується діяльності органів влади, їх взаємодії з громадянами тощо, самі представники влади далеко не завжди і не до кінця правильно розуміють суть цього поняття, а для декого воно взагалі нове і невідоме. Перша характеризується теоретичним визначенням «електронного урядування» та можливостями змін у суспільстві в результаті його впровадження. Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі осмислення теоретично-методологічних основ інформаційної діяльності, опрацювання нормативних актів з теми електронного врядування, а також аналізу інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування в контексті загальнодержавної діяльності проаналізувати перспективи розвитку електронного врядування в Луцькій міській раді та окреслити проблемні моменти на цьому шляху. Структурно-функціональний аналіз сприяв глибокому вивченню функціональних особливостей електронного врядування в органах місцевого самоврядування. Системний підхід дозволив розкрити цілісність інформаційної діяльності в органах місцевого самоврядування, виявити взаємозвязки між її структурними елементами та окреслити електронне врядування як концептуальну складову інформаційної діяльності загалом.

Список литературы
1. Державне агентство з питань електронного урядування [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://dknii.gov.ua/. - Дата доступу: 27.08.2016.

2. Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика : Навч. посіб. - К. : Знання, 2006. - 663 с.

3. Книга за результатами конференції «Майбутнє місцевого врядування в Україні» [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://gurt.org.ua/news/recent/21031/bull/. - Дата доступу: 07.02.2014.

4. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження Голови Верховної Ради України від 13.12.2010 № 2250-р. [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2250-2010-р. - Дата доступу: 13.12.2010.

5. Доступ до публічної інформації [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.lutskrada.gov.ua/ access-to-public-information. - Дата доступу: 27.08.2016.

6. Довідник державних послуг / Упоряд. : М.В.Менджул, М.М.Яцков. - Ужгород : «Видавництво Олександри Гаркуші», 2008. - 88 с.

7. Адміністративні послуги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Волинської області [Електронний ресурс] // Портал адміністративних послуг м. Луцька . - Режим доступу : www.ap.volyn.ua. - Дата доступу: 27.08.2016.

8. Твій місцевий депутат [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://deputat.volyn.ua/dep/. - Дата доступу: 27.08.2016.

9. Відкрите місто [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://hostpro.opencity.in.ua/issuelist#r=UA07101. - Дата доступу: 27.08.2016.

10. Система управління якістю [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://lutskrada.gov.ua/quality- management-system. - Дата доступу: 27.08.2016.

11. Осокін Д.А., Хмель Н.М. Кращі практики електронного урядування у виконавчих органах Луцької міської ради. - Луцьк : ПП Ролінгер І.Г., 2011. - 40 с.

12. Система керування та моніторингу руху громадського транспорту [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.mak.lutsk.ua/guest. - Дата доступу: 27.08.2016.

13. Медіаосвіта (медіаграмотність) : навчальна програма для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, педагогічних та науково-педагогічних працівників. - К. : ІІТЗО; АУП, 2013 [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.medialiteracy.org.ua/index.php/dlia-vykladacha/oppi-2/prohramy-urokiv/34- prohramy-lektsii-dlia-vykladachiv-vnz/57-program-for-students.html. - Дата доступу: 10.10.2013.

14. Сілл М. На підтримку відкритої журналістики : нові рамки інформування громадськості [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/na-pidtrymku-vidkrytoyi- zhurnalistyky-novi-ramky-informuvannya-hromadskosti.html. - Дата доступу: 03.04.2012.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?