Розвиток дистанційного навчання в економічній освіті - Статья

бесплатно 0
4.5 99
Дослідження теоретичних питань сутності дистанційного навчання. Характеристика різних аспектів професійної освіти в умовах дистанційного навчання. Визначення та аналіз головних напрямів наукових розвідок стосовно оптимізації дистанційного навчання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У статті досліджено теоретичні питання сутності дистанційного навчання. Проведено паралелі в розумінні різних аспектів професійної освіти в умовах дистанційного навчання. Конкретизовано нові структури в закладах вищої економічної освіти, де організоване дистанційне навчання.На законодавчому рівні ще в 2001 році прийнято Концепцію розвитку дистанційної освіти в Україні [5], а згодом - Положення про дистанційне навчання (Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.04 № 40) [10] й окреслено ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за дистанційною формою навчання (Проект прийнятий за основу на засіданні ДАК 21.06.05) [7]. Так, науковці аналізують теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у вищій школі [12]; доводять ефективність адаптивної системи дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій [13]; аналізують тенденції розвитку дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки [14]. Позаяк субєкти освітнього процесу можуть перебувати на значній відстані один від одного (в іншому місті, країні), відтак дистанційну освіту можна розглядати як навчання на відстані (distance/distant education; teaching at a distance; distance learning/teaching). Оскільки в дистанційному навчанні використовується Інтернет-звязок для обміну інформацією між викладачами і студентами, інформаційні технології для підтримки проходження інформації на основі розроблених та уніфікованих баз даних, відтак його ще визначають як електронне навчання (e-learning), ресурсно-орієнтоване навчання (resource-based learning), Інтернет-навчання/тренінг (Internet-learning/ training) [8, с. Однак, на нашу думку, підсилення інтерактивності навчання на рівні «викладач - студент» в дистанційній освіті може призвести до надмірної індивідуалізації (один викладач - один студент), що супроводжуватиметься перевантаженням викладачів, зниженням продуктивності їхньої праці та запереченням результатів, так званої, революції в освіті, коли було запроваджено класно-урочну форму навчання: один вчитель - багато учнів (студентів).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?