Розвиток ідей органіцизму - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 48
Суспільство як соціальне тіло. Соціологічна система та еволюційна теорія Г. Спенсера. Застосування принципу еволюції як методологічної основи будь-якого знання. Відмінності біологічних та соціальних організмів. Вульгарний органіцизм та його критика.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Як відомо, до його появи спроби порівняти суспільство з організмом робили Платон, Томас Гоббс і Огюст Конт, теза якого про необхідність використання в соціології порівняльно методу також була сприйнята органістичним напрямом. Започаткування органістичної школи в історії соціології повязано з науковою діяльністю Герберта Спенсера. Загальновизнана заслуга Г.Спенсера в соціології, полягає у застосуванні принципу еволюції як методологічної основи будь-якого знання, що дало змогу розглядати суспільство з точки зору поступальності його розвитку. Це регулювання виявляється в боротьбі за існування як між суспільством і навколишнім середовищем, так і між різними типами суспільств, між індивідами, що є основою суспільства. Джерелом класових відмінностей Спенсер вважав завоювання: переможці утворюють панівний клас, переможені стають рабами чи кріпаками.Започаткування органістичної школи в історії соціології повязано з науковою діяльністю англійського філософа та соціолога, одного з основоположників позитивізму Г. Спенсера. Не маючи за станом здоровя середньої освіти, завдяки самостійній наполегливій праці здобув вищу технічну освіту, зміг піднятися до рівня вченого-енциклопедиста і залишити значний слід у науці, особливо в соціології. Дарвіна на основі вивчення розвитку органічного світу приходить До ідеї існування еволюції в біологічному світі і формулює принципи природного відбору та боротьби за існування у світі природи. Спенсер у системі соціології розглядає еволюцію як єдність двох взаємоповязаних процесів - інтеграції, коли обєкти переходять від стану гомогенності (однорідності) до гетерогенності (різнорідності), коли обєкт включає в себе різноманітні, але неоднорідні елементи. Спенсер розрізняє два типи еволюції: просту, сутність якої полягає в кількісній інтеграції елементів, і складну - коли відбуваються різноманітні зміни, внаслідок чого інтегровані елементи породжують нові якості і зумовлюють перехід від однорідності до різнорідності й багатоманітності, ускладнюється структура, диференціюються функції, зростають і збагачуються процеси взаємодії між елементами і т. п.Це зумовлює появу різноманітних типів організації людей, спеціалізованих за видами діяльності, відмінними за формами, функціями і нормами, за допомогою яких кожна «диференційована» й «однорідна» організація регулює, контролює, заохочує чи примушує до відповідних форм взаємодії людей і груп. У сучасній соціологічній теорії соціальний інститут визначається як «сталі форми організації сумісної діяльності людей», як «форма закріплення і спосіб здійснення спеціалізованої діяльності по забезпеченню стабільного функціювання суспільних відносин», а також «спеціальні установи, системи норм, соціальних ролей, що забезпечують реалізацію функцій, необхідних для існування і розвитку соціальних спільностей чи суспільства в цілому». Спенсер вводить в ужиток як соціологічний термін «соціальний інститут», але сам спочатку використовує його нечасто і здебільшого паралельно з такими поняттями, як «орган», «організація», «контроль», «регуляція» та ін. Він показує, як історично завдяки розвитку соціальних інститутів у суспільстві відбувалася еволюція відносин між людьми (від первісної людини до сучасної) у звязку з еволюцією знання, мови, моралі, мистецтва, зростанням інтелектуального потенціалу суспільства тощо. Виділяються три таких системи інститутів: 1) інститути продовження роду (цю систему утворюють домашні інститути, повязані із сімейно-шлюбними відносинами, завдяки яким людство зберігає своє існування як рід); 2) система виробничих і розподільчих інститутів (включає промислові, професійні інститути і все, що повязане з ними,-розподіл людей на соціально-класові групи і зумовлену відповідну соціальну структуру, відповідний суспільний поділ праці в масштабах суспільства та ін.); 3) система регулюючих органів (складається з обрядових, політичних та церковних інститутів).

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Органістична школа.

1.1 Теорія соціальної еволюції .

1.2 Концепція соціальних інститутів.

1.3 Відмінності біологічних та соціальних організмамів.

Розділ 2. Розвиток ідей органіцизму.

2.1 Вульгарний органіцизм.

2.2 Критика органіцизму.

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?