Розвиток держави та права у буржуазній Англії - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 84
Передумови, етапи та особливості англійської буржуазної революції. Розвиток конституційної монархії і парламенту в XVII – XIX ст. Зміни в державному устрої країни в кінці ХІХ–на початку ХХ століття. Основні джерела і риси права буржуазної Англії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В 1658 році Кромвель помер, а в 1660 році здійснилась реставрація династії Стюартів, при підтримці частини військових і буржуазії до влади син страченого - Карл, який урочисто підтвердив "Велику Хартію 1215 року", "Петицію про права", податкові права парламенту, обіцяв правити в згоді з парламентом, не переслідувати діячів революції. Згідно цього акту всі рішення, які приймались, повинні підписуватись не тільки королем, але міністром, в віданні якого знаходилась справа, по якій виносилось рішення, право "вето" за королем з того часто зберігалось формально, практичного воно не знайшло з того часу відтворення, цим актом закріплювався принцип незмінності суддів - зміщення судді могло бути не інакше як по рішенню обидвох палат (До цього часу судді були на посаді, бо було угодно його величності королю). королем звичайно зберігались всі зовнішні знаки величі. В Англії на той час було відсутнє цивільне право як галузь права, закони якої видавались королем, а потім парламентом, стосувались окремих галузей цивільного права. У квітні 1640 року Карл І з метою одержання грошей для ведення війни змушений був скликати парламент, але останній не затвердив нових податків.Крім того парламент зажадав покарати найбільш ненависних королівських чиновників, знищити надзвичайні суди і припинити зловживання, вчинені королем і його урядом за роки без парламентського правління.Тоді Карл І 5 травня 1640р. розпустив цей парламент, який увійшов в історію під назвою Короткого. Почалася глибока політична криза, і до осені 1640 року становище короля стало критичним.Зрозумівши, що без парламенту неможливо вийти з військової і політичної кризи, король в листопаді 1640р. скликає новий парламент, який увійшов в історію під назвою Довгого парламенту, оскільки він проіснував до 1653р. Довгий парламент відіграв значну роль у революції і став, власне, органом буржуазії і її спільника - нового дворянства в їх боротьбі з абсолютиським ладом.Довгий парламент, який був підтриманий більшістю народу Англії, повів новий наступ проти підвалин існуючого ладу.У кінці 16 - початку 17 ст. в Англії відбувається інтенсивний розвиток господарства, передусім в аграрній галузі. Особливістю буржуазної революції в Англії було те, що буржуазія в союзі з новим дворянством (джентрі) боролася проти монархії, старої феодальної знаті і панівної церкви. У джентрі, що стали на шлях товарно-грошових відносин, було значно більше спільного з буржуазією, ніж з феодалами. Армія Кромвеля придушила виступи, вступила в Лондон і підтримала організований Радою офіцерів розгін монархічно налаштованих членів парламенту (близько 140). Англія була проголошена республікою, яка повинна управлятися “вищою владою нації, представниками народу, в парламенті при цьому неповинно бути ні короля, ні лордів”.

Вывод
Передумови, етапи та особливості англійської буржуазної революції. Розвиток конституційної монархії і парламенту в XVII - XIX ст. Зміни в державному устрої країни в кінці ХІХ - на початку ХХ століття. Основні джерела і риси права буржуазної Англії.

Проаналізувавши розвиток держави та права в буржуазній Англії можемо зробити такі висновки.

1. У кінці 16 - початку 17 ст. в Англії відбувається інтенсивний розвиток господарства, передусім в аграрній галузі. Тюдоровські реформи призвели до концентрації землі в руках «грошових людей» - сільського дворян-джентрі і власників мануфактури. Обгороджування громадських угідь з метою розведення овець і торгівлі вовною і мясом давали їм прибуток і в той же час позбавляли джерела існування найбідніших селян, які поповнювали ряди безробітних. У селі розповсюджувалася велика капіталістична оренда землі, створювався значний прошарок фермерів. Інтереси цих нових шарів суспільства приходили в суперечність з феодальним правом і підкоренням земельних володінь в якості рицарського держання королеві.

У 1628 парламентська опозиція виклала свої вимоги в «Петиції про право». У відповідь Карл I розігнав парламент і протягом 11 років правив одноосібно за допомогою своїх фаворитів - графа Страффорда, намісника Ірландії, і архієпископа У. Лода.

2. Особливістю буржуазної революції в Англії було те, що буржуазія в союзі з новим дворянством (джентрі) боролася проти монархії, старої феодальної знаті і панівної церкви. У джентрі, що стали на шлях товарно-грошових відносин, було значно більше спільного з буржуазією, ніж з феодалами.

Короля підтримували переважно економічно відсталі північні і західні графства, а також англіканська церква. За парламент стояли найбільш розвинені південно-східні та окремі промислові і торгові райони центру й півночі Англії.

Перша громадянська війна закінчилась поразкою короля і його політичного оточення. Після декількох військових поразок королівської армії Карл І втік до своїх союзників шотландців, але ті за значний грошовий викуп видали його парламенту.

3. Розбіжності між різними течіями парламентської більшості наростали і весною 1648р. спалахнула Друга громадянська війна. На захист монархії піднялись головним чином шотландські аристократи - пресвітеріани, їх підтримав флот. Армія Кромвеля придушила виступи, вступила в Лондон і підтримала організований Радою офіцерів розгін монархічно налаштованих членів парламенту (близько 140). Після цього парламент став по суті знаряддям індепендентської диктатури.

4. 19 травня 1649р. Англія була проголошена республікою, яка повинна управлятися “вищою владою нації, представниками народу, в парламенті при цьому неповинно бути ні короля, ні лордів”.

Верховним органом влади в Англійській республіці став парламент, що складався з однієї Палати общин. В Постанові про оголошення себе вищою владою в державі (4 січня 1649р.)

5.Воєначальник і намісник одного з найбільших шотландських військових округів генерал Монк здійснив державний переворот. Його війська вступили в Лондон для здійснення політичного контролю над владою, а генерал попередньо встановив контакт з спадкоємцем престолу.

Парламентський конвент (в склад якого ввійшли і лорди) прийняв рішення про відновлення монархії, запрошення Карла ІІ і про пожалування йому прибутків замість конфіскованих в революцію володінь. Згідно постанови конвенту (25 квітня 1660р.) республіканський лад і парламентське єдиновладдя в Англії знищувались.

. «Хабеас корпус акт» (Habeas Corpus Act) у Великобританії один з основних конституційних актів, прийнятий в 1679. Гарантує процесуальні права громадян, недоторканність особи, встановлює правила арешту і залучення звинуваченого до суду.

«Хабеас корпус акт» (Habeas Corpus Act) закон, прийнятий 26 травня 1679 англійським парламентом. Повна назва його - "Акт про краще забезпечення свободи підданого і про попередження увязнень за морями" (тобто поза межами Англії).

7. Славна революція» по суті завершила оформлення компромісу між фактично панівною буржуазією і офіційно правлячою земельною аристократією. Політична влада опинилася в руках дворянземлевласників, які повинні були підтримувати інтереси фінансової верхівки буржуазії.

Найважливішим результатом перевороту 1689 року стало утвердження в Англії буржуазної конституційної монархії. Причому слід мати на увазі, що своєрідною рисою Англії є відсутність конституції як єдиного документа. Англійська конституція - це сукупність конституційних актів і угод (прецедентів), у яких отримали закріплення основні конституційні принципи і положення, структура державного механізму.

8. Білль про права визначив провідну роль парламенту в системі державних органів. У ньому було сказано: припиняти закони або виконання законів королівським повелінням без згоди парламенту незаконно; не можна робити вилучення законів королівським повелінням; стягання зборів на користь корони без згоди парламенту незаконно; набір або утримання постійного війська в мирний час інакше, як за згодою парламенту, суперечить законові.

9. Акт 1701 року не тільки встановив порядок престолонаслідування, але і містив у собі подальше уточнення прерогатив законодавчої та виконавчої влади. Так, особа, яка вступала на королівський трон, повинна була приєднатися до Англіканської (протестантської) Церкви і не підтримувати ніяких звязків з Папою Римським.

Список литературы
1. Бромхэд П. Эволюция британской конституции. - М., 1978

2. Всеобщая история государства и права: Учебник / Под ред. проф. К. И. Батыра. - М.: Юристъ, 1999. - 456с.

3. Глиняный В. П. История государства и права зарубежних стран. Ч.1. - Х.: Одиссей, 2001. - 332 с.

4. Жуков О.А. История буржуазного права. - М., 1971.

5. История буржуазного конституционализма. Т. 1-2. - М., 1983.

6. История государства и права зарубежных стран: Учебник для юридических вузов в 2-х ч. / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. - М., 1998.

7. История государства и права зарубежных стран / Под ред. Галанзы П.Н., Жидкова О.А. - Л.: Высшая школа, 1969.

8. Лазарев В.Н. Общая теория права и государства. - М., 1994.

9. Комаров С. А. Общая теория государства и права: Учебник. - М.: Юрайт, 1997.

10. Макаров О.В. Соотношение права и государства. - С-Пб., 1995.

11. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2001. - 592с.

12. Общая теория государства и права: Учебник./ Под ред. В. В. Лазерева. - М.: Юристъ, 1996

13. Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн. - Харків: Право, 2001. - 416с.

14. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. М.Н.Марченко. - М., 1996.

15. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права.- М.: Юристъ, 1995.

16. Хома Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн. - К.: Каравела, Львів: Новий світ, 2000- 2003. - 480 с.

17. Хропонюк В. Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений . - М. 1995.

18. Фаткуллин Ф. Н. Основные учения о праве и государстве: Учебное пособие. - Казань: Изд. КФЭИ, 1997

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?