Розвиток бухгалтерського обліку в Стародавньому Єгипті - Реферат

бесплатно 0
4.5 103
Історичний внесок у розвиток облікової культури. Зародження та розвиток обліку в Стародавньому Єгипті. Облікова культура та мистецтво в Стародавньому Єгипті. Реєстрація кошторисних призначень. Облік майна фараонів. Рахунки матеріальних цінностей.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мета ж обліку залишалася незмінною: адекватно відображати наявне майно та розрахунки між учасниками господарського обороту. Сучасна теорія і практика бухгалтерського обліку змінюють свою форму вході економічного розвитку та політичних перетворень, у рамках яких протікають господарські процеси, у звязку з чим кожна теоретична побудова і будь-яка бухгалтерська категорія як відображають, так і приховують інтереси певних осіб, замятих в господарському процесі. Сонце символізує освітлення бухгалтерським обліком фінансової діяльності, ваги - баланс, а крива Бернуллі - символ того, що облік, виникнувши одного разу, буде існувати вічно. На них проводився облік всього майна, що знаходиться в господарстві, в натуральному вимірі. Облік виник одночасно з писемністю і завжди віддзеркалював економічний стан та запити суспільства.Країни стародавнього світу, зокрема Єгипет, як бачимо з вище зазначеного, зробили певний історичний внесок у розвиток облікової культури. В Стародавньому Єгипті бухгалтер вів облік землі, матеріальних та інших цінностей. В цей час слово «бухгалтер» не слід було розуміти в буквальному значенні, оскільки облік ще не сформувався як самостійна галузь людської діяльності, зумовлена суспільними проблемами. а звідси він не поділявся на окремі види, та й сам термін «обліковець-рахівник» виник значно пізніше - в епоху Середньовіччя.

План
План

Вступ

Зародження обліку в Стародавньому Єгипті

Розвиток обліку в Стародавньому Єгипті

Облікова культура в Стародавньому Єгипті

Висновок

Список використаної літератури

Вывод
Країни стародавнього світу, зокрема Єгипет, як бачимо з вище зазначеного, зробили певний історичний внесок у розвиток облікової культури. Сучасна облікова наука зобовязана їм появою оборотних відомостей, матеріальних балансів, інвентаризації, аналітичного та синтетичного обліку, обліку підзвітних сум, обліку кредитних операцій.

В Стародавньому Єгипті бухгалтер вів облік землі, матеріальних та інших цінностей. В цей час слово «бухгалтер» не слід було розуміти в буквальному значенні, оскільки облік ще не сформувався як самостійна галузь людської діяльності, зумовлена суспільними проблемами. а звідси він не поділявся на окремі види, та й сам термін «обліковець-рахівник» виник значно пізніше - в епоху Середньовіччя. І не дивний той факт, що багато вчених-економістів вважають виникнення писемності насамперед потребою бухгалтерського обліку.

У напрямі бухгалтерії, виходячи з вимог виробництва, розвиток господарського обліку особливо прискорився в період вдосконалення процесів обміну та зародження торговельної справи. Саме це визначило потребу в застосуванні подвійного запису як відображення юридичного та економічного факту вибуття одного продукту та появи іншого. Внаслідок цього виникла потреба виміру констатації їх. Тому зявляються примітивні рахунки речей: «прихід, видатки, залишок».

Автори мають намір здійснювати подальші дослідження в напрямі розвитку бухгалтерського обліку в окремих країнах та періодах часу історичного розвитку цивілізації.

Список литературы
1. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах.Ч.1: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»/ 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП «Рута», 2001. - 328с.

2. Даньків Й.Я. Остапюк М.Я. Бухгалтерський облік: Підручник. - К.: Знання, 2007. - 220с.

3. Швець В.Є. Розвиток обліково-аналітичних систем субєктів господарювання: Підручник. - Львів, 2010. - 448с.

4. Соколов Я.В., Соколов В.Я. Історія бухгалтерського обліку: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 638с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?