Розвиток англомовної лексичної компетенції учнів 9 класів середніх загальноосвітніх шкіл за допомогою Wiki-технологій - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 216
Принципи формування лексичної компетенції на уроках англійської мови. Використання нових інформаційних технологій у навчанні лексичного матеріалу на уроках англійської мови. Використання Wiki-технології при формуванні лексичної компетенції учнів 9 класу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Застосування сучасних інформаційних технологій у школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з англійської мови. Перегляд та здатність редагувати самостійно інформацію в Wiki стимулює інтерес учнів до творчого мислення, розвитку здібностей учнів. Є підстави вважати, що Інтернет дозволяє більш глибоко розвити резерви учня, дає змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю. Таким чином, компютер та Інтернет беруть на себе левову частку рутинної роботи викладача, вивільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному рівні розвитку техніки не може бути віддана компютеру. Досягнення поставленої мети передбачає розвязання таких завдань: проаналізувати інформаційні джерела з питань використання компютерної техніки у навчальному процесі та зясувати роль програмних засобів навчання в процесі ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями англійської мови;У лінгводидактичному енциклопедичному словнику лексична компетенція визначається як “здатність миттєво викликати з тривалої памяті еталон слова залежно від конкретного мовленнєвого завдання та включати це слово в мовленнєвий ланцюг, а також розуміння смислових відрізків мовлення організованих відповідно до існуючих норм, які ми розуміємо в тому значенні, в якому вони вживаються носіями мови в ізольованій позиції” [31, с. Далі здійснюється удосконалення дій учнів з лексичними одиницями і як результат - ситуативне вживання засвоєних лексичних одиниць при висловлюванні своїх думок в усній формі (говоріння) та письмовій формі (письмо), а також контекстне розуміння лексичної одиниці при читанні та аудіюванні. Учні, користуючись набутими знаннями та потрапляючи в певні ситуації, здатні відтворити свої знання, закріпивши на практиці вміння користуватися лексичними одиницями, що є важливим для процесу навчання та вивчення іноземної мови. Адже спеціальними дослідженнями доведено: завдяки кумулятивній (тобто накопичувальній) функції мова на рівні всіх своїх одиниць і насамперед на рівні слова не лише віддзеркалює сучасну культуру, але й накопичує і зберігає досягнення пізнавальної діяльності людства, закріплює й відображує у своїх формах та одиницях минулий і сучасний стан культури, пізнання яких опосередковано мовою. Наприклад, деякі уроки побудовані таким чином, що в підручнику для учнів є достатньо інформації для виконання завдань, і яка читається ще до уроку.Ознайомившись з державною програмою та підручниками з англійської мови, ми розробили завдання, які показують способи навчання лексики та пояснення учням основних принципів роботи з Wiki - ресурсами. Подані далі вправи показують учням принципи роботи з Wiki - технологіями, також ілюструючи нові лексичні одиниці на етапі ознайомлення, щодо етапу повторення та автоматизації дій учнів, то вправи дають змогу тренувати та закріпляти вміння та навички роботи з Wiki - технологіями тренуючи та використовуючи нові лексичні одиниці. На початку уроку вчитель пропонує учням розімятись перед початком роботи. Після того як завдання було виконане, а вчитель перевірив правильність виконання, він робить узагальнення: Таким чином, разом ви швидко правильно виконали це завдання, так само й у Wiki, працюючи командою ви можете виправляти помилки одне-одного, кожен може виконати саме те завдання, яке йому під силу, і я навіть через мережу Інтернет відслідкую вашу активність на Wiki-сторінці, відповідно й оціню. Для закріплення вивченого лексичного матеріалу з теми «Expressing Tolerance: Communication skills» та прочитання діалогу-аналогу, учням ставиться завдання з використанням Wiki скласти в групах по 3 особи діалоги на тему: «What would you do if you hurt/ignore somebody?»Тому розкриваючи його зміст слід зазначити, що беручи до уваги простір Wiki, вчитель має нові шляхи подання різних видів матеріалу та його організації включаючи найрізноманітніші мультимедіа. Окремої уваги потребує спосіб відслідковування дій кожного учня у роботі з Wiki, де сервіс надає повну інформацію про активність користувача та його дії. Учні, в свою чергу, мають можливість розкрити свій потенціал у груповій роботі, основному принципу роботи Wiki. Таким чином, аналізуючи Wiki-технології, можна зробити висновок, що Wiki тільки набувають своєї популярності, але можна з упевненістю сказати, що перехід педагогів на новий рівень використання Інтернет простору та технічних засобів, дає можливість не тільки ефективно використовувати їх у професійній діяльності, а й весь час підвищувати свою компетентність, крокувати в ногу з новітніми технологіями та вести за собою учнів.Приклад тесту: Shallow - having little depth. A mammal - is an animal that breathes air, has a backbone, and grows hair at some point during its life. In addition, all female mammals have glands that can produce milk. A fin - any of the firm appendages that are the organs of locomotion and balance in fishes and some other aquatic animals. A squid - any of various fast-moving molluscs of most seas, having torpedo-shaped body.Те

План
ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Особливості навчання лексичного матеріалу на уроках англійської мови з використанням нових інформаційних технологій

Принципи формування лексичної компетенції на уроках англійської мови

Використання нових інформаційних технологій у навчанні лексичного матеріалу на уроках англійської мови

Wiki як Інтернет технологія при навчанні англійської мови

Розділ ІІ. Використання Wiki-технології при формуванні лексичної компетенції учнів 9-го класу середньої загальноосвітньої школи

Висновки

Список використаної літератури

Додатки англомовний компетенція урок інформаційний

Вывод
Інтернет - ресурс на базі Wiki, це, перш за все, інструмент для здійснення навчальної діяльності. Тому розкриваючи його зміст слід зазначити, що беручи до уваги простір Wiki, вчитель має нові шляхи подання різних видів матеріалу та його організації включаючи найрізноманітніші мультимедіа. Окремої уваги потребує спосіб відслідковування дій кожного учня у роботі з Wiki, де сервіс надає повну інформацію про активність користувача та його дії. Учні, в свою чергу, мають можливість розкрити свій потенціал у груповій роботі, основному принципу роботи Wiki. Звідси випливає гармонічна співпраця вчителя та учнів для навчальної діяльності.

Таким чином, аналізуючи Wiki-технології, можна зробити висновок, що Wiki тільки набувають своєї популярності, але можна з упевненістю сказати, що перехід педагогів на новий рівень використання Інтернет простору та технічних засобів, дає можливість не тільки ефективно використовувати їх у професійній діяльності, а й весь час підвищувати свою компетентність, крокувати в ногу з новітніми технологіями та вести за собою учнів.

Дослідження Wiki - технологій переконує в тому, що вони стануть фундаментом для побудови нових освітніх методик та середовищ, які задовольняють вимоги часу та розвитку технологій на сьогодні.

Першочерговим завданням для високого рівня научування лексичного матеріалу є підвищення зацікавленості учнів у вивченні англійської мови, мотивації до навчальної діяльності. Засобом мотивації виступає робота у Інтернет - просторі з іншими учнями та виконання цікавих завдань.

Всі завдання відповідаючи методичним рекомендаціям організовані таким чином, щоб учень у цікавій формі виконував досить складні завдання, навчаючись лексичному матеріалу, збагачуючи свій словниковий запас та розвиваючись поступово у необхідному напрямку.

Опираючись на дослідження у сфері використання Інтернет - технологій на базі Wiki, слід приділити увагу впровадженні нових інформаційних технологій у навчальний процес, та інтеграцію принципів групової роботи, які є фундаментальними у Wiki та сприяють підвищенню рівня якості навчального процесу.

Приведені в прикладах вправи допоможуть вчителю грамотно розвивати англомовну лексичну компетенцію учнів СЗШ та закріпити нові інформаційні технології в сучасній навчальній ланці.

Список литературы
Балик Н.Р. Використання соціальних сервісів WEB 2.0 в галузі вузівської та післявузівської педагогічної освіти з інформатики / Н.Р. Балик // Наукові записки Тернопільського нац. пед. у-ту ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. - 2008. - № 7. - С. 88-90.

Дягло Н.В. Вікі-технології у сучасній освіті / Н.В. Дягло // Компютер у школі та сімї. - 2009. - № 2 (74) - С. 30-31.

Кулик Е.Ю. WIKIWIKI в организации ученого процесса /Е.Ю. Кулик, Е.Д. Патаракин. - Режим доступу: http://heap.altlinux.org/pereslavl2006/kulik/abstract.

Патаракін Є.Д. Створення учнівських, студентських і викладацьких спільнот на базі мережевих сервісів Веб 2.0 [Текст] / Є.Д. Патаракін. - К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні»,2007. - 88 с.

Сисоєва С. Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя / С.О. Сисоєва // Педагогіка і психологія. - 2005. - № 4(49).- С. 60-66.

Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій упроцесі підготовки студентів математичних спеціальностей : монографія / О.В.Співаковський. - Херсон : Айлант, 2003. - 249 с.

Стеценко Г.В. Педагогічний потенціал вікі-енциклопедії та її використання в навчально-виховному процесі / Г.В. Стеценко // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту імені В.Гнатюка. Серія : Педагогіка. - Тернопіль, 2008. - №7. - С. 53-57.

Стеценко Г.В. Практичне використання вікі-енциклопедії в навчально-виховному процесі / Г.В. Стеценко // Компютер в школі та сімї. - 2009. - № 5. - С. 34-39. Артемов В. А. Психология обучения иностранным языкам: [Учеб.пособие]. /В. А. Артемов. М. Просвещение, 1969. - 279 с.

Банкевич Л.В. Тестирование лексики иностранного языка. /Л.В. Банкевич - М.: Высш. школа, 1991. - 111 с.

Бех П.О., Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні // Іноземні мови. / П.О. Бех- 1996. - № 2. - С.3 - 8.

Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика: Учеб. пособие // М.А. Бовтенко /Новосибирск: Издательство НГУ, 2000. - С.91 - 105.

Буторина Е.П. Об использовании компьютерных технологий в контрастивных исследованиях и обучении языку / Под. ред. Е.П. Буторина, Н.И. Сайтанова // Московский лингвистический журнал. - 1996. - №3. - С.70 - 79.

Воронова В.В. Технология обучения // Педагогика / Под. ред.П.И. Подкасистого. - М., 1996. - 168 с.

Григорьева Т.З. Новый когнитивно-интеллектуальный подход к компьютерной лингводидактике / Под. ред. Т.З. Григорьева // Новые направления в методике преподавания иностранных языков в школе и вузе. -СПБ.: Образование, 1992. - С.66 - 71.

Гурвич П.Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков./ П.Б. Гурвич - Владимир: Владимирск. гос. пед. ин-т, 1998. - 104 с.

Дмитриева Е.И. Технологичность как основной методический подход к созданию курсов дистанционного обучения через Интернет / Под. ред.Е.И. Дмитриева // Иностранные языки в школе. - 1998. - № 1. - С.6 - 11.

Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. / И.А. Зимняя. - М.: Просвещение, 1991. - 220 с.

Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранны мязыкам: теория и практика / Под. ред. Г.А. Китайгородская. - М.: Рус. яз., 1992. - С.254 - 257.

Комков И.Ф. Методика преподавания иностранных языков. / И.Ф.Комков - Минск.: Высш. школа, 1979. - 352 с.

Комунікативні методи та матеріал для викладання англійської мови // Перекл. з англ. мови та адаптація Л.В. Биркун. - Oxford Univ. Press, 1998. - С. 20-48.

І. І. Костікова. Формування культури використання інформаційно-комунікаційних технологій студентами /І.І. Костікова// Педагогічні науки. - 2010. - № 53. - 37 - 41.

Крівчикова Г.Ф. Інтерактивне навчання іншомовного писемного мовлення студентів мовних спеціальностей // Іноземні мови. / Г.Ф. Крівчикова - 2002. - №3. - С.17-20.

Курганская Г.С. Модель представления знаний и система дифференцированного обучения через Интенет на его основе // Изв. Челяб. науч. центра. / Г.С. Курганская - 2000. - Вып.2. - С.84 - 88.

Кэтфорд Дж.К. Обучение английскому язику как иностранному // Новое в зарубежной лингвистике. / Дж.К. Кэтфорд. - 1989. - С.366 - 385.

Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. / Ю.Л. Львова. - Москва, 1992. - С.83 - 92.

Махмутов И.А. Современный урок. / И.А. Махмутов. - М.: Педагогика, 1985. - С.150-160.

Методика преподавания иностранных языков за рубежом / Сост.М. М. Васильева, Е.В. Синявская. - М.: Прогресс, 1967. - 464 с.

Московская, Е.В. Шацкая // Язык и образование в диалоге культур: Материалы 44 науч. - метод. Конференции преподавателей и студентов "Университетская наука - региону". - Севастополь, 2000. - С.15 - 21.

Науково-методичні збірники "Методика викладання іноземних мов". - К.: Радян. школа, 1965-1996 р. р. (25 випусків).

Організація інтерактивного навчання на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / Дика С. М . - Режим доступу : http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/organizatsiya-interaktivnogo-navchannya-na-urokakh

Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь более 2000 единиц / А. Н. Щукин. - М. : Астрель : АСТ : Хранитель, 2007. - 746 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?