Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 103
Призначення, класифікація електричних мереж. Схеми заміщення і параметри ліній місцевих електричних мереж. Показники питомої провідності дроту. Схеми заміщення і параметри трансформаторів. Принципи побудови схем електропостачання промислових підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Подальший розвиток і вдосконалення льотної промисловості України тісно повязаний з розвитком систем електропостачання, за допомогою яких забезпечуються нормальна життєдіяльність людей, які користуються послугами льотного транспорту і виконання обслуговуючим персоналом поставлених перед ними задач. Широке використання в електроприймачах нових елементів і пристроїв, що виконують відповідальні задачі, значна їх концентрація вимагають різкого підвищення надійності і безперебійності електроживлення споживачів електричною енергією підвищеної якості. Тому в даному дипломному проекті основну увагу надається установкам гарантованого живлення і їх елементам (різноманітним перетворювачам електричної енергії, стабілізаторам напруги і автономним джерелам електричної енергії). За довгі роки наші вчені, інженери і робітники створили передову електротехнічну промисловість, що випускає перетворювачі електричної енергії, стабілізатори напруги і автономні джерела струму (акумуляторні батареї), які не тільки не поступаються кращим зарубіжним зразкам, але і у багатьох випадках перевищуючі їх. В 50-х роках, після винаходу транзисторів, розвернулися роботи із створення на їх основі статичних перетворювачів електричної енергії різного призначення.Сукупність електростанцій, ліній електропередачі, підстанцій і теплових мереж, звязаних в одне ціле спільністю режиму і безперервністю процесу виробництва і розподілу електричної і теплової енергії, називається енергетичною системою (енергосистемою)[1]. Приймальні ж підстанції, що перетворюють електричну енергію з напруги, при якій вона передавалася по лініях передачі, до напруги приєднаної до підстанції розподільної мережі, називаються знижуючими трансформаторними підстанціями. Електрична мережа - сукупність підстанцій, розподільних пристроїв і електричних ліній, що їх сполучають, призначених для передачі електричної енергії від джерел до споживачів. За призначенням: - що живлять мережі (лінії) - для передачі електричної енергії від джерел до розподільних пунктів великих груп споживачів; Вимоги надійності електропостачання забезпечуються вибором схеми мережі надійністю окремих елементів мережі та її виконання в цілому.Крім того, схема живлення підприємства також залежить від відстані до ДЖ, загальної схеми електропостачання даного району, величини необхідної потужності з урахуванням її зростання, територіального розміщення навантажень, необхідного ступеня надійності електропостачання, наявності на підприємстві власного ДЖ - заводської теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Для цього всі елементи (лінії, трансформатори) повинні нести постійне навантаження в нормальному режимі, а в післяаварійному режимі при вимиканні пошкоджених елементів приймати на себе живлення залишених у роботі споживачів з урахуванням допустимих правилами для цих елементів перевантажень. Залежно від напруги ДЖ електропостачання здійснюється за двома варіантами схем [2-5]: 1) схеми напругою 6 - 10 КВ; Відповідно до нових норм технологічного проектування ПС змінного струму з вищою напругою 6-750 КВ [11] у схемах розподільних пристроїв 35 КВ і більше на ГПП віддільники та короткозамикачі замість вимикачів не застосовуються, бо їх використання вимагає утворення штучного КЗ для забезпечення умов вимкнення вимикача на початку лінії, що призводить до таких обставин: збільшується зона аварії, бо при пошкодженні на живильному відгалуженні до трансформатора чи на самому трансформаторі короткочасно відключаються всі інші трансформатори, приєднані до даної магістралі, що недопустимо для виробництв з безперервним технологічним процесом; підвищується потужність однофазних КЗ (особливо в разі наявності СД, які створюють підживлення КЗ); значно ускладнюються схеми релейного захисту та автоматики. У разі відсутності транзиту потужності застосовують перемички з двома розєднувачами, що дозволяє використовувати одну лінії та два трансформатори або дві лінії та один трансформатор в умовах ремонту відповідно лінії та трансформатора (наприклад, як на рис.З формули (3.1) виведено розрахункове силове активне навантаження для окремого обєкта авіаційного заводу при напрузі 0,38/0,22 КВ: , (3.1) де - коефіцієнт попиту і-го обєкта; Розрахункове силове реактивне навантаження і-го обєкта визначено за формулою: , квар, (3.2) де tg? - відповідає значенню коефіцієнта потужності cos? і-го обєкта. Для цього спочатку визначено установлене (номінальне) активне навантаження і-го обєкта Рр.о.і , якщо воно не визначено розрахунком, який у курсовій роботі не проводиться. Розрахункове реактивне навантаження загального освітлення і-го обєкта визначено за формулою: , квар, (3.6) де - відповідає значенню коефіцієнта потужності і-го обєкта залежно від типу джерела світла. За формулою (3.4) розраховується установлене (номінальне) активне навантаження загального освітлення, за формулами (3.5) - (3.7) - розрахункові активне, реактивне та повне навантаження загального освітлення кожного обєкта підприємства.До другої категорії відносяться електроприймачі, перерва в електропоста

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?