Розвиток і розміщення санаторно-курортного комплексу Причорномор"я - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 125
Сутність, значення і місце санаторно-курортних закладів у господарстві регіону. Передумови їх розвитку і розміщення у Причорноморському економічному районі. Огляд організації індустрії оздоровлення та відпочинку. Проблеми та напрями подальшого розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В умовах переходу до ринкових перетворень в Україні санаторно-курортний комплекс набуває особливого значення, стає надійним джерелом формування доходів бюджету. Він являється однією із форм раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, задоволення пізнавальних інтересів, оздоровлення та лікування населення, а також дає змогу вивчати історію рідного краю, залучати широкі верстви населення до пізнання багатої історико-культурної спадщини, яку нам залишили попередні покоління. Санаторно-курортне господарство - це також своєрідна візитна картка України, що ознайомлює зарубіжну громадськість зі станом економіки, розвитком національної культури, віковими традиціями та духовним потенціалом нації, з різноманітними та унікальними природними ресурсами. За прогнозами експертів у найближчі роки Україну можуть відвідати орієнтовно 7-10 млн. іноземних туристів. У звязку з підвищенням загального рівня захворюваності(в 2-4 рази), погіршенням екологічних умов проживання, зростанням пресу соціально-психологічного навантаження тощо посилюється роль і потреби в санаторно-курортному лікуванні і повноцінному відпочинку всіх груп населення України.Цей район розташований у південній і південно-західній частині України, займаючи територію рівнинної Причорноморської низовини, має вихід до Чорного моря. Населення - майже 4.9 млн. осіб(на 1.01.2010), що сягає 10.1% загальної людності в державі. Район має зручне географічне положення, бо він розміщений на перетині державних і міжнародних шляхів Азово-Чорноморського басейну. Причорноморя вирізняється багатством природних ресурсів, особливо рекреаційних, які є основою розвитку санаторно-курортного господарства. Санаторно-курортне господарство - це наявність на території району розгалуженої мережі санаторно-курортних закладів та інших закладів відпочинку й рекреації, робота яких створює потужний оздоровчий комплекс, який у господарстві даного району посідає головне місце.На розвиток і розміщення санаторно-курортних закладів у Причорноморї впливають такі фактори: природні, демографічні, соціально-економічні, історичні.Більша частина регіону знаходиться в межах низовинної Причорноморської рівнини, тільки північно-західна його частина досягає півдня Подільської височини, а на північному-сході - Придніпровської. Рекреаційний потенціал характеризується наявністю лікувальних чинників та ресурсів, а саме: значною тривалістю теплого періоду року, лікувальними властивостями клімату, наявністю пляжів, природних ландшафтів рекреаційного призначення, унікальних родовищ лікувальних грязей та рапи приморських лиманів, мінеральних цілющих властивостей морських та лиманних вод. Клімат району у цілому помірно-континентальний з жарким сухим літом, мякою малосніжною зимою, на Південному березі має риси середземноморського. Сума активних температур становить від 2200 на півночі до 3400 на півдні. При цьому пляжі придатні для оздоровчого відпочинку становлять 33%, на вибірково придатні та пляжі на скелястих берегах припадає 24%.Причорноморя має дуже сприятливі умови для проживання населення. Вигідне географічне розташування , близькість до витоків європейської цивілізації сприяли давньому заселенню краю. У літописних джерелах перші згадки про населення відносяться до І-ІІ ст. нашої ери. Національний склад такий: 70%-українці, 22-росіяни, 2%-молдавани, 1.5 % євреї, проживають також білоруси, гагаузи, поляки, німці. У матеріальному виробництві зайнято приблизно 70% населення, у тому числі 24% працездатного населення працює у промисловості, 25%-у сільському та лісовому господарстві.Приморське положення району створює умови для формування вільних економічних зон, зон прибережної торгівлі, спільних фірм і підприємств, формування територіально-виробничих комплексів типу "берег-море". Причорноморя - один з небагатьох районів майже з рівнозначним співвідношенням промисловості та сільського господарства, з переважним розвитком промисловості, її частка становить більше половини в сукупному суспільному продукті( лише в Херсонській області її доля майже 40%). За вартістю валової продукції до провідних галузей можна віднести лише дві : розгалужене машинобудування та харчову промисловість, на долю яких припадає більше, ніж 65% товарної промислової продукції. Проте енергетика відстає від розвитку промисловості, бо в районі майже відсутні власні енергетичні ресурси. Поєднання родючих ґрунтів із сприятливими кліматичними умовами сприяє розвитку в Причорноморї широко спеціалізованого високотоварного сільського господарства.Перші письмові згадки про рекреаційну та оздоровчу діяльність в Україні належать до часів стародавньої Греції, коли були засновані в північному Причорноморї ряд міст-колоній, основними з яких були Тіра (тепер Білгород-Дністровський), Ольвія (біля Тарутине Миколаївської Плов.), Херсонес (сучасна околиця Севастополя), Пантікапей (тепер Керч), Феодосія, Євпаторія, що використовувалися з оздоровчою метою. В ті часи вже користувалися лікувальними водами, грязями кримських оз

План
План

Вступ

1. Сутність, значення і місце санаторно-курортних закладів у господарстві Причорноморя

2. Передумови розвитку і розміщення санаторно-курортних закладів у Причорноморському економічному районі України

2.1 Природні

2.2 Демографічні

2.3 Соціально-економічні

2.4 Історичні

3. Сучасний рівень розвитку і структура курортного комплексу Причорноморя

4. Розміщення і регіональні відмінності розвитку санаторно-курортного обслуговування у Причорноморському економічному районі

5. Проблеми та напрями подальшого розвитку санаторно-курортного комплексу Причорноморя

Висновки

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?