Розвиток і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Польщі - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 120
Природні, демографічні, соціально-економічні та історичні передумови розвитку і розміщення туристичного комплексу Польщі. Регіональні відмінності розвитку туристичної сфери і розміщення основних закладів туризму в Польщі, напрямки вдосконалення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Туризм - це динамічне явище, украй чуттєве до всякого роду змін, що відбуваються в його суміжних сферах. Зовсім очевидно, що ці зміни, а також першочергові задачі, що стоять перед людством у новому тисячолітті, стосуються також і туризму. Аналіз тенденцій і трендів, що виявляються на сучасному ринку туризму, показує, що ринок цей переживає принципові зміни і туризм у найближчому майбутньому стане зовсім іншим у порівнянні з нині існуючим. В останні роки в туризмі не тільки використовуються нові технології зі сфери інформаційних систем, звязку, транспорту і будівництва, але і приймаються певні кроки по захисту навколишнього середовища. Ріст туристичного руху вимагає відповідних величин і якості як туристичної, так і супутньої бази, що є ще однією причиною, по якій туризм вважається істотним фактором урбанізації і розвитку сільської місцевості.Поняття „туризм” почало формуватися з початком масовості, тобто переміщень значної кількості людей з метою змістовного проведення дозвілля, хоча можна з впевненістю стверджувати, що подорожування завжди було властиве людині перш за все як біологічній істоті, для якої рух є невідємною потребою організму, а з часів посилення урбанізаційних процесів спілкування з природним середовищем все більшою мірою стає психофізіологічною потребою. Саме за цих умов, що докорінно змінювали суспільні моделі життєдіяльності людства, туризм перетворився у форму проведення дозвілля, забезпечену діяльністю міжгалузевого комплексу по задоволенню потреб населення у відпочинку та оздоровленні, у потужну комунікативну складову глобалізаційного процесу. Туризм - одна з найбільш сталих складових світової економіки, яка за останні десятиріччя має стабільні (в середньому 5% на рік) темпи зростання і не зазнає коливань попиту/пропозиції, тому вважається одним з найперспективніших напрямків соціально-економічного розвитку. На сучасному етапі туризм став частиною стилю життя більш ніж третини людства і участь у туристичному процесі можна розглядати як складову якості життя. Сутність цієї сфери полягає у задоволенні потреб людини, повязаних із оздоровленням, відпочинком, туризмом та змістовним проведенням часу в період дозвілля, тобто задоволення всього комплексу потреб у рекреаційних послугах за допомогою різних засобів - природних, соціальних, культурних, техногенних тощо.Туристи беруть до уваги кліматичні і ландшафтні особливості, багатство й унікальність рослинного і тваринного світу, природні можливості для активного відпочинку. Дуже важливу роль для туризму в Польщі відіграє географічне положення країни, насамперед, тут слід зазначити близькість до моря, до гірських і лісових масивів, характер берегової лінії, положення країни стосовно основних постачальників туристів, перебування регіону на важливих транзитних шляхах. Велике значення для туристів має рельєф Польщі. В умовах комфортного клімату, морської води, що прогрівається добре біля берегів, і наявності зручних пляжів вони стали придатним місцем для створення морських курортів, також морські узбережжя забезпечують зручність сполучення, можливість проведення круїзних подорожей, є чудовою природною прикрасою ландшафту. Вони формують сприятливий мікроклімат, надають туристам можливість відпочивати на воді, займатися водяними видами спорту, забезпечують туристські центри водою.Демографічні фактори мають значний вплив на розвиток міжнародного туризму. До демографічних факторів також відносяться: постійно зростаючий взаємний інтерес народів у різних країнах, що мають єдину чи родинну мову або звязаних спільністю історії і культури (етнічний туризм); підвищений попит на участь у спеціалізованих поїздках облич однієї професії суспільної функції (спеціалізований туризм). Крім того, розвитку туризму сприяє зростаюче число самотніх дорослих, збільшення числа працюючих жінок, тенденція до пізніх шлюбів, ріст числа бездітних родин. Етнічні передумови розвитку міжнародного туризму полягають у тому, що нашу планету населяє велике число різних народів, кожний з який має свою історію, культуру, традиції, звичаї, релігію. Проілюструвати тісний звязок між туризмом і зайнятістю можна за допомогою даних.Значення соціально-економічних факторів у розвитку міжнародного туризму Польщі постійно зростає. Розширення міжнародної торгівлі й удосконалювання транспортних засобів стали важливою матеріальною передумовою розвитку її туризму. Позитивний вплив на розвиток міжнародного туризму у Польщі робить розширення соціального складу туристів, що стало можливим завдяки поліпшенню умов оплати праці, збільшенню тривалості оплачуваної відпустки, наданню робітникам та службовцям різних соціальних гарантій і пільг за рахунок підприємств і профспілок. Розвитку туризму Польщі сприяє також і зниження вікового порога для виходу на пенсію, що (з урахуванням збільшення тривалості життя) привело до появи так називаного туризму «третього віку». Розвиток зовнішньоекономічних звязків, прагнення до використання передового досвіду інших країн у створенні матеріальних і духовних цінностей вия

План
Зміст

Вступ

1. Сутність, значення і місце туристичного комплексу в господарстві Польщі

2. Передумови розвитку і розміщення туристичного комплексу Польщі

2.1 Природні

2.2 Демографічні

2.3 Соціально-економічні

2.4 Історичні

3. Сучасний рівень розвитку і структура туристичного комплексу Польщі

4. Регіональні відмінності розвитку туристичного комплексу і розміщення основних закладів туризму в Польщі

5. Проблеми та напрямки розвитку і вдосконалення туристичного комплексу Польщі

Висновки

Список використаної літератури

Додаток рекреаційний туристичний польща

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?