Розв’язання задач створення системи оперативного контролю параметрів ізоляції кабеля - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 161
Створення сучасної системи управління якістю продукції для кабельної техніки. Одночасний контроль значної кількості параметрів. Взаємна залежність параметрів, що контролюються. Технологічний дрейф величини параметра викликаний спрацюванням інструменту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Труднощі створення такої системи контролю в кабельному виробництві повязані з наступним: необхідність одночасного контролю значної кількості параметрів, що мають різну фізичну природу (наприклад, тангенс кута діелектричних втрат tgd при заданій напрузі, приріст тангенса кута діелектричних втрат Dtgd при заданому збільшенні напруги, електричний опір жили Rж, пробивна напруга Uпр, електричний опір ізоляції Rіз і т.ін.) та різні нормативні границі для їх величин (наприклад, не більше, не менше, середнє значення не менше, мінімальне значення не менше і т. ін.); наявність значної кількості важливих для замовника характеристик кабельних виробів, для яких величина середньоквадратичного відхилення (основна характеристика розсіяння значень параметра в класичних статистичних методах) в принципі не може бути визначена, наприклад, час функціонування кабелю під дією відкритого полумя і т.ін. Для створення системи оперативного контролю параметрів ізоляції кабельних виробів для оброблення, порівняння, аналізу та визначення технологічних нормативів для параметрів ізоляції кабеля СБЛШНГД 3х120-10 необхідно розвязати такі задачі: розглянути електрофізичні характеристики ізоляції силових кабелів з паперовою імпрегнованою ізоляцією на напругу 10 КВ; проаналізувати звязок розглянутих електрофізичних характеристик ізоляції з конструктивними, електричними, тепловими та технологічними параметрами цих кабелів. На рисунку 1.1 наведена конструкція кабеля марки СБЛШНГД 3?120-10 для прокладки: u у землі (траншеях), якщо на кабель не діють значні розтягуючи зусилля: u у землі (траншеях) з низькою і середньою корозійною активністю, з відсутністю блукаючих струмів.Електричний опір жили постійному струмові при 70 °С дорівнює: Ом/м Електричний опір жили постійному струмові при 20 °С дорівнює: Ом/м Електричний опір жили змінному струмові R~ перевищує R=, оскільки явище скін-ефекту викликає перерозподіл щільності струму по перерізові провідника, збільшуючи її біля поверхні провідника (поверхневий ефект) та в області, що наближена до провідника із протилежно напрямленим струмом (ефект близькості): R~ = R=(1 уп уб), (3.5) де уп, уб - величини, які враховують поверхневий ефект та ефект близькості відповідно.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?