Розв’язання нелінійних диференційних рівнянь методом січних і половинного ділення - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 155
Графічне зображення методу половинного ділення. Вибір методу інструментальних засобів вирішення задач. Розробка логічної частини програми для розв’язання нелінійного рівняння методами половинного ділення та січних. Особливість кодування на мові Паскаль.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В даній курсовій роботі проведено дослідження двох чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь: половинного ділення та січних.В цьому методі спочатку обчислюється значення функції в точках, що розташовані через рівні інтервали на осі . Коли і мають протилежні знаки, знаходять Якщо знак збігається зі знаком , то надалі замість хп використовується . Якщо ж має знак, протилежний знакові, тобто збігається зі знаком то на замінюється Відзначимо, що і в цьому, і в наступних методах за умову припинення ітераційного процесу доцільно брати умову де - задана похибка знаходження кореня. Похибка розвязку через ітерацій знаходиться в межах Метод має малу швидкість збіжності, оскільки інтервал, де знаходиться корінь, з кожним кроком зменшується не більше ніж в два рази.Розвязок даної задачі реалізовано на ЕОМ, причому було складено алгоритм та програму в середовищі Borland Delphi 7.В даній курсовій роботі було розроблено програмне забезпечення для розвязання та дослідження заданого нелінійного рівняння. Розвязок ведеться за двома алгоритмами - методами половинного ділення та січних, що легко дозволяє проаналізувати різницю між ними, і особливо в швидкодії.Для завантаження програми необхідно запустити програмний файл Project1.exe.Метод половинного ділення: Допустима похибка: 0,0100000000 Метод січних: Допустима похибка: 0,0100000000При виконані даної курсової роботи я навчився розвязувати нелінійні рівняння.Алгоритм роботи програмиbegin err:Extended; while abs(x_l-x_r)>err do begin x:=(x_r x_l)/2; with Memo1.

План
Зміст

1.Загальні відомості

2.Вибір методу інструментальних засобів вирішення задач

3.Функціональне призначення програми

4.Розробка та опис логічної частини програми

5.Керівництво оператору

6.Результати обчислень

Висновки

Література

Додаток А. Блок-схема алгоритму

Додаток Б. Лістинг програми

Анотація

Вывод
При виконані даної курсової роботи я навчився розвязувати нелінійні рівняння. Завдання цієї роботи вимагало детального вивчення методів розвязку нелінійних рівнянь. Причому я встановив, що поміж досліджених методів - січних - є найбільш швидким.

Список литературы
1. Самарський А.А. Вступ в чисельні методи. - М.: Наука, 1987. - 286 с.

2.Квєтний Р.Н., Маліков В.Т. Обчислювльні методи та використання ЕОМ. Вища школа, 1989 - 55 с., 104 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?