Розробка Web-сайту компанії "Гранд Авто" - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 70
Загальна характеристика особливостей алгоритму просування сайту. Розробка основних елементів фірмового стилю, що складають пакет рекламної кампанії. Етапи розробки Web-сайту компанії "Гранд Авто". Особливості програмної частини і структури сайту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мета роботи - розробити елементи фірмового стилю компанії, також розробити web-сайт компанії. Фірмовий стиль обовязково має фірмовий блок, що складається з логотипу і знаку фірми. Представництво фірми у мережі Інтернет дуже важливо у сучасному світі високих технологій, тому як велика кількість потенційних клієнтів для фірми знаходиться саме в мережі Інтернет.Фірма повинна мати елементи, що будуть відрізняти і виділяти її від інших фірм. Ці елементи також будуть використовуватися з рекламною і представницькою метою.Під час розробки логотипу фірми краще використовувати власні шрифтові елементи, але це не обовязково, переважна більшість фірм використовують вже готові шрифтові набори.Знак фірми - це графічний елемент, що несе семантичну інформацію для клієнтів, який повинен відображати тематику фірми. В якості фірмового знаку було створено зображення автомобілю: IMG_c8e39aad-b5f1-4dd5-a381-b0c7e83fad12 Для елементів фірмового стилю дуже важливо використання саме векторного формату, тому що ці елементи будуть використовуватися при різних масштабах, а вектор має дуже корисну властивість - при зміні масштабу, якість зображення не змінюється. Зображення створювалось за допомогою таких інструментів як «форма», «еліпс», «крива Бізє», «прямокутник». Більшість елементів знаку мають вісь симетрії, тому за допомогою вище перелічених інструментів створювалась їх половина, а друга створювалась за допомогою інструмента «mirror», що полегшало створення знаку і підвищило точність малюнку.Візитна картка виконується у певному розмірі, який стандартизований (90 на 50 мм), і дотримання цього стандарту важливо. Візитна картка може бути різних типів. Обовязковим вважається зображення фірмової символіки (знак, логотип) на візитній картці. Візитна картка розроблялась в середовищі CORELDRAW, за допомогою інструментів «прямокутник», «заливка», «інтерактивна прозорість».Рекламна листівка була виконана на форматі А4, рис. Інформація, що знаходиться на листівці, була поділена на семантичні блоки(текстова частина, графічна частина). Текстова частина несе рекламну інформацію про авто салон, надає більш детальну інформацію про авто марку «Audi». Виконана за допомогою шрифтового профілю Arial, який зручний і легкий для читання, що неповинно визвати відчуття роздратування, а також надає тексту престижного вигляду.Наприклад, цей сайт має широку спеціалізацію продажу майже всіх видів авто техніки. Компанія «Гранд Авто» має вузьку спеціалізацію на авто з Японії, тому з цього сайту корисного винести можна небагато. Ідея розміщення користувачем власних объяв, повідомлень, можливо, запитань для фірми, додасть сайту більше «життя». Корисне, що можна винести з цього сайту, це авторизація користувачів. Реалізація цього полегшить контроль над наповненням объяв і підвищить швидкість їх розміщення на сайті.Дизайн сайту компанії «Гранд Авто» виконувався у фірмових кольорах, з головною метою, націленою на практичність. А по середині анімаційний кліп, зроблений за допомогою тримірного графічного пакету 3ds max, який згодом був збережений у флеш форматі. Низ сторінки сайту містить меню(зліва), рекламний банер (по центру) і поле для наповнення, в якому буде інформація відповідна до сторінки сайту (Сервіс, Головна, авто, контакти).Для сучасної верстки сайтів використовується розширена мова HTML, яка більш сувора до синтаксису і помилок у коді. Ця мова називається XHTML і має різновиди. Верстка сайту виконувалася у пакеті Adobe Dreamweaver CS4 на мові XHTML 1.0 Transitional. Верстка сайту виконувалася за допомогою блоків і має таку структуру: //інформація про тип документу Для реалізації програмної частини(авторизація користувачів, можливість залишати повідомлення) мови XHTML недостатньо, бо це мова розмітки тексту, а не мова програмування.$result = @mysql_connect("localhost", "root", "root"); //підключення к БД if (!$result) return false; //перевірка результату підключення if (!@mysql_select_db("grandauto")) return false; //вибір конкретної БД з набору і перевірка результату mysql_query("SET NAMES cp1251"); //вибір кодування для БД return $result; //функція повертає результат } function db_result_to_array($result) //функція, яка адаптує дані з БД у масив {if (!db_connect()) return false; //підключення к БД return db_result_to_array(mysql_query("SELECT * FROM `messeges` ORDER BY `id`")); //передаємо з БД дані у масив, за допомогою описаних функцій {if(ISEDIT) //якщо функція визивається один раз {form=document.GETELEMENTBYID("log_form");//змінна, що відповідає формі a=document.GETELEMENTBYID("reg"); //змінна, що відповідає кнопці «зареєструватися» newnode=document.CREATEELEMENT("span"); //змінна нового елементу на формі newnode.INNERHTML="ПОВТОРEMAIL"; //додавання до нового елементу необхідних полів form.INSERTBEFORE(newnode,a); // додавання до форми нових полів перед кнопкою «зареєструватися» form.action="autentic.php?event=2"; //змінюється значення форм

План
ЗМІСТ сайт програмний просування

Вступ

1. Розробка основних елементів фірмового стилю

1.1 Логотип фірми

1.2 Знак фірми і фірмові кольори

2. Розробка елементів, що складають пакет рекламної кампанії

2.1 Візитна картка

2.2 Розробка рекламної листівки

3. Розробка Web-сайту компанії «Гранд Авто»

3.1 Аналіз сайтів

3.2 Структурний план сайту

3.3 Розробка дизайну сайту

3.4 Верстка сайтів

3.5 Програмна частини

3.5.1 Авторизація користувача

3.5.2 Можливість користувача залишати повідомлення

4. Охорона праці

4.1 Загальні положення охорони праці

4.2 Характеристика приміщення для роботи на ПК

4.3 Промислова санітарія

4.4 Мікроклімат

4.5 Освітлення

4.6 Шум і вібрація

4.7 Електробезпека

4.8 Пожежна безпека

5. Економічне обґрунтування

5.1 Загальні положення

5.2 Собівартість

5.3 Економічна ефективність

Висновки

Список джерел інформації

Додаток

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?