Розробка UML-моделі інформаційної системи "Овочева база" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 101
Автоматизація роботи овочевої бази, яка дозволить значно підвищити продуктивність праці за рахунок автоматизації функцій, які раніше виконувалися вручну. Розробка канонічних uml-діаграм автоматизованої інформаційної системи у середовищі case-засобу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Підходи і методи, які використовуються на різних етапах створення обєктно-орієнтованих систем і є предметом обговорення в даному посібнику. Основна увага приділяється початковим етапам розробки: постановці завдання, формалізації предметної області, проектування структури систем з використанням обєктно-орієнтованої методолгіі. Також наводиться інформація про тестування обєктно-орієнтованих систем та огляд інструментальних засобів розробки. Сучасні CASE-засоби охоплюють велику область підтримки численних технологій проектування ІС: від простих засобів аналізу і документування до повномасштабних засобів автоматизації, що покривають весь життєвий цикл. Найбільш трудомісткими етапами розробки ІС є етапи аналізу та проектування, у процесі яких CASE-засоби забезпечують якість прийнятих технічних рішень та підготовку проектної документації.Метою даної курсової роботи є розробка моделі програми, призначеної для автоматизації роботи овочевої бази, яка дозволить значно підвищити продуктивність праці за рахунок автоматизації функцій, які раніше виконувалися вручну. Так як на базі вибір овочів досить широкий, то часто дуже важко вручну, розглядаючи вітрини або вивчаючи каталоги, знайти порідний продукт, внести інформацію про новоприбулих клієнтів.Процес створення автоматизованих інформаційних систем (далі, АІС) Овочевої Бази - це сукупність робіт, що починаються формуванням вхідних вимог до цієї системи, а закінчуються введенням її в дію. Такий процес передбачає або способи індивідуального розроблення проектної документації, або способи індустріального розроблення із застосуванням засобів автоматизованого проектування. Сучасні засоби автоматизованого проектування поділяються на два типи: v такі, що базуються на методах типового проектування;Проектування АІС овочевої бази - тривалий, трудомісткий і динамічний процес, в якому на різних етапах беруть участь фахівці різних напрямків і кваліфікації. Організації, причетні до створення компютерних інформаційних систем овочевої бази, за своїми юридичними повноваженнями поділяються на дві категорії: замовники і виконавці.3 Продуктивність - система повинна підтримувати можливість подальшого поєднання з технологічним обладнанням, яке використовується у приймальні та на складі. 4 Безпека - система повинна дозволяти працівникам корегувати інформацію лише в межах своєї компетентності шляхом встановлення паролів щодо запобігання розголошення комерційної таємниці.Візуальне моделювання в UML можна представити як деякий процес ступеневого спуску від найбільш загальній і абстрактній концептуальної моделі вихідної системи до логічної, а потім і до фізичної моделі відповідної інформаційної системи. Для досягнення цих цілей з автоматизації Овочевої бази, спочатку будується модель у формі діаграми прецедентів тобто варіантів використання, яка описує функціональне призначення системи або, іншими словами, те, що система буде робити в процесі свого функціонування.У результаті аналізу вимог виділяються такі актори: 1 "Замовник": · Замовляє товар на складі; Виходячи з потреб дійових осіб, виділяються наступні варіанти використання з переліком специфікацій: 1 "Складське приміщення": · Короткий опис - приміщення, де зберігається товари; · Основний потік подій - починає виконуватись, коли товар приходить на склад; 4 "Товар": · Короткий опис - товар який повинен прийти на склад; · Основний потік подій - від постачальника, який знаходиться у списку постачальників з якими організація веде справи надходить інформація: які товари можуть надати.(формується довідник з товарами які можна закупити на даний проміжок часу)Діаграма станів на концептуальному рівні дозволяє описувати можливі послідовності станів і переходів окремого прецеденту, які характеризують його динамічну поведінку. Тому, в рамках завдання автоматизації овочевої бази, виділяються прецеденти, що володіють неоднозначною поведінкою. При знаходженні товар рахується і порівнюється з початковими даними.На концептуальному рівні класи використовуються в процесі аналізу предметної області для складання словника системи, що розробляється. Замовник (zakazchik): O FIO - містить дані про замовника: Прізвище Імя По-батькові. O Telephone - містить дані які дозволяють звязатися з замовником. O C4e4ik - рахує кількість замовлень зробленими цією людиною при наявності n-ї кількості замовлень пререводиться із замовника в постійні клієнти. Ш data postuplenia - дата коли товар прибув на склад.Оскільки логічна модель містить абстракції, які вже можуть бути незрозумілі експертам предметної області - ця модель служить для уточнення інформації про предметну область у тому вигляді, який зручний для подальшої реалізації інформаційної системи.При моделюванні поведінки проектованої або аналізованої системи виникає необхідність не тільки уявити процес зміни її станів, але і деталізувати особливості алгоритмічної і логічної реалізації виконуваних системою операцій. Кожна така схема акцентує увагу на послідовності виконання певних дій або елеме

План
Зміст

Вступ

1. Загальна частина. проектування автоматизованої інформаційної системи

1.1 Опис предметної області

1.2 Проблеми предметної області та пропозиції щодо автоматизації інформаційної системи

1.2.1 Опис проблем предметної області

1.2.2 Функціональні вимоги

1.2.3 Нефункціональні вимоги

2. Спеціальна частина. Розробка канонічних uml-діаграм автоматизованої інформаційної системи у середовищі case-засобу

2.1 Концептуальна модель предметної області

2.1.1 Діаграма прецедентів

2.1.2 Діаграма станів

2.1.3 Діаграма класів

2.2 Логічна модель предметної області

2.2.1 Діаграма діяльності

2.2.2 Діаграма послідовності

2.2.3 Діаграма кооперації

2.3 Фізична модель предметної області

2.3.1 Діаграма класів

2.3.2 Діаграма компонентів

2.3.3 Діаграма розгортання

2.4 Реалізація моделі в середовищі CASE-засобу

2.5 Реалізація моделі в середовищі CASE-засобу

Висновки

Перелік посилань

Додаток

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?