Розробка гри "Jump way" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 34
Розробка програмного додатку - гри "Jump way", яка поєднала в собі сучасні методи побудови 2D ігор. Обґрунтування вибору мови програмування. Проектування UML-діаграм класів. Користувацький інтерфейс. Програмна реалізація гри. Інструкція користувача.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В даній курсовій роботі буде розроблено та створено «Jump way».В даному розділі буде розглянута предметна область гри «Jump way», коротко описані правила гри, розглянуті переваги і недоліки гри, обґрунтовано мову і засіб програмування, а також сформульоване технічне завдання для написання гри.Гра розпочинається кліком мишки у певну область. Згідно правил гри, гравець програє тоді, коли його куб після переміщення не потрапив на платформу нижче, або тоді, коли він не зміг його перемістити за допомогою 1 кліку. Після його програшу гравцеві дана можливість почати спочатку, за допомогою кнопки меню, яке зявляється після програшу. Оскільки, гра «Jump way» була створена для телефонів в 2D графіці то для компютерів такої самої реалізації немає тому буде розглянуто приклади з подібними іграми до «Jump way». Дана гра знаходиться на сайті https://play.google.com. Ця гра не потребує реєстрації на сайті в неї не погана графіка що дозволяє її бути популярною серед користувачів.Для написання гри «Jump way» було обрано мову C#, оскільки наявні практичні навички в розробці додатків цією мовою програмування. Перевагою цієї мови програмування для створення гри є те, що вона обєднує переваги інших поширених мов програмування і має ряд власних особливостей: - підтримка інкапсуляції, наслідування і поліморфізму; Першою перевагою є можливість писати скрипти на мові C#, оскільки саме ця мова програмування була обрана для написання гри. Інструмент Unity3D був спеціально адаптований саме на якість графіки, саме тому ігри, розроблені за допомогою цього інструменту, дуже відрізняються від інших ігор і візуально, і технічним виконанням. Гра буде створена на платформі Unity 5 з використанням мови програмування C# для покращення навиків програмування і вивчення методів розробки компютерної гри.Головна ціль - перемістити куб на платформу яка зявлятиметься нижче тієї на якій знаходиться куб.В даному розділі створено UML-діаграми класів, UML-діаграму послідовностей класів, та користувацький інтерфейс.На діаграмах класи показуються разом з методами і атрибутами. У UML атрибути показуються щонайменше назвою, також може бути показано їх тип, початкове значення і інші властивості. Крім того, атрибути може бути показано з областю видимості атрибута: « » (public), «#» (protected) та «-» (private). Операції (методи) також показуються принаймні назвою, крім того, може бути показано їх параметри і типи значень, які буде повернуто. З даної діаграми видно що область видимості майже усіх атрибутів « », тобто public, лише один атрибут має видимість «-».Діаграма послідовностей відноситься до діаграм взаємодії UML, що описує поведінкові аспекти системи, але відображає часові особливості передачі і прийому повідомлень обєктами.Блок-схема алгоритму - це графічне представлення логічної структури алгоритму, де кожний етап обробки інформації зображується у вигляді геометричних фігур (блоків). Існують правила зображення блок-схем алгоритмів.Для реалізації гри в Unity необхідно створити головну сцену. Оскільки Unity3D - популярне середовище для створення ігор, воно має безліч зручних інструментів для створення користувацького інтерфейсу. На початку створення сцени одразу існує поле, на якому буде створюватись інтерфейс програми, та камера, яка визначає, що саме на сцені бачитиме користувач. Для того, щоб імпортувати зображення потрібно додати його до папки Assets, яка знаходиться у розділі Project, а потім просто перетягнути на місце на сцені, де воно має розташовуватись. У разі, якщо необхідно розташувати зображення одне за одним чи повернути їх, необхідно змінити налаштування у розділі Transform вкладки Inspector.В даному розділі було спроектовано UML - діаграми класів та їх залежностей. В даних діаграмах зображуються класи (до яких входять методи та атрибути) та їх звязок.На основі спроектованих методів та засобів гри «Jump way» розробимо програмну реалізацію гри, опишемо створений інтерфейс користувача та інструкцію роботи з програмою.На початку створення сцени одразу існує поле, на якому буде створюватись інтерфейс програми, та камера, яка визначає, що саме на сцені бачитиме користувач. Оскільки дана гра не передбачає пересування героїв у просторі, камеру зроблено статичною. Для того, щоб імпортувати зображення потрібно додати його до папки Assets, яка знаходиться у розділі Project, а потім просто перетягнути на місце на сцені, де воно має розташовуватись. У разі, якщо необхідно розташувати зображення одне за одним чи повернути їх, необхідно змінити налаштування у розділі Transform вкладки Inspector. Щоб обєкти могли взаємодіяти і рухатись, до них необхідно додати Collider та Rigidbody2D, які знаходяться у розділі «Add Component => Physics2D».Гравець повинен натиснути в певну область поля гри. private bool clicked; m_cube.transform.LOCALSCALE = new Vector3 (1f, 1f, 1f); BLOCKINST.transform.position = Vector3.MOVETOWARDS (BLOCKINST.transform.position, BLOCKPOS, Time.DELTATIME * speed); BLOCKINST.transform.LOCALSCALE = new Vector3 (RANDSCALE (), BLOCKINST.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Предметна область

1.2 Огляд існуючих аналогів

1.3 Обґрунтування вибору мови програмування

1.4 Розробка технічного завдання на роботу

1.5 Висновки

2. ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ГРИ «JUMP WAY»

2.1 Проектування UML-діаграм класів

2.2 Проектування UML - діаграм послідовностей

2.3 Проектування блок - схеми алгоритму програми

2.4 Проектування користувацького інтерфейсу

2.5 Висновки

3. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ГРИ «JUMP WAY»

3.1 Процес розробки користувацького інтерфейсу

3.2 Програмна реалізація гри

3.3 Інструкція користувача

3.4 Висновки

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТКИ

Вывод
Предметна область розробки - гра «Jump way». Дана гра розрахована для одного гравця. Головна ціль - перемістити куб на платформу яка зявлятиметься нижче тієї на якій знаходиться куб.

Отже, основне завдання - розробити власну з урахуванням плюсів і мінусів аналогів з простим, зрозумілим інтерфейсом.

В якості мови програмування було обрано обєктно-орієнтовану мову високого рівня C#, а середовища програмування - інструмент для створення ігор Unity 3D, оскільки їх особливості добре підходять для розробки обраної гри.В даному розділі було спроектовано UML - діаграми класів та їх залежностей. В даних діаграмах зображуються класи (до яких входять методи та атрибути) та їх звязок. UML-діаграми класів застосовуються при прямому та зворотному проектуванні. Також було спроектовано UML-діаграму послідовностей класів, та блок-схему алгоритму здійснення ходу.

Блок - схеми та UML-діаграми послідовностей допомагають відобразити послідовність дій у програмі. В розділі також розроблено користувацький інтерфейс програми.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?