Розробка головної понижуючої підстанції 35/10 кВ для живлення металургійного заводу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 152
Вибір потужностей понижуючих трансформаторів підстанції, їх навантажувальна здатність. Обгрунтування принципової електричної схеми. Розрахунок струмів короткого замикання. Компонування устаткування підстанції і конструкції розподільчих пристроїв.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Така підстанція повинна задовольняти умовам необхідного ступеня надійності електропостачання, бути економічної з погляду витрат на спорудження підстанції і втрат електричної енергії в ній, бути пристосованої до проведення ремонтних робіт, повинна мати оперативну гнучкість.Так як на металургійному заводі знаходяться споживачі 1 категорії надійності, то згідно ПУЕ, їх живлення необхідно здійснювати від двох незалежних джерел електроенергії. Визначаємо розрахункове навантаження підприємства: IMG_75cc3570-f7db-40d4-9c09-76eae1d0d99a (1.1) де PP - розрахункова активна потужність підприємства, МВТ; Визначаємо вхідну реактивну потужність від енергосистеми: IMG_4a39132c-55cf-434e-8bdd-5795903fc60c (1.2) Визначаємо повну розрахункову потужність підстанції за формулою 1.1: IMG_5a014411-2a88-487b-a14b-f7e1497013db Для ГПП обирається трансформатор із найближчою за шкалою навантажень номінальною потужністю.За таблицею 2 [1] визначаємо норму максимально припустимих аварійних перевантажень. Тобто, трансформатор на ПС буде працювати із перевищенням норми максимально припустимих аварійних перевантажень без урахування того, що в аварійному режимі дозволяється вимкнення деякої частини ЕП 3 категорії надійності. Визначимо коефіцієнт максимального перевантаження для зимового періоду із урахуванням того, що в аварійному режимі для металургійного заводу дозволяється вимкнення 5% ЕП 3 категорії надійності: IMG_47a43992-d73f-46ef-ba38-1c72dc2eecc3 (1.5) Тобто, трансформатор на ПС буде працювати із перевищенням норми максимально припустимих аварійних перевантажень із урахуванням того, що в аварійному режимі для металургійного заводу дозволяється вимкнення 5% ЕП 3 категорії надійності. Тобто, трансформатор на ПС буде працювати без перевищення норми максимально припустимих аварійних перевантажень без урахування того, що в аварійному режимі дозволяється вимкнення деякої частини ЕП 3 категорії надійності.У цей час економічним критерієм, по якому визначається найбільш вигідний варіант, є мінімум приведених витрат, що обчислюють по формулі: (1.14) де И - річні експлуатаційні витрати, грн/рік; Річні експлуатаційні витрати визначаються за формулою: (1.15) де Иа - амортизаційні відрахування, грн/рік; Витрати, що зумовлені втратами електроенергії визначаються за формулою: (1.17) де С - середня собівартість електроенергії, грн/(КВТ.год). Час максимальних втрат визначається за формулою: (1.18) де Тм - час використання максимального навантаження, год. Визначимо опір трансформатора типу ТДНС-25000/35: Визначимо опір трансформатора типу ТДН-16000/35: Розрахуємо втрати електроенергії в трансформаторах за формулою: (1.20) де - втрати активної потужності холостого ходу, МВТ.IMG_ebea5c03-5c03-488a-a38a-63d4ba101efe

IMG_4c7b5f7e-7bcd-446a-b4ad-f6601f0563eb

IMG_22e927bd-6dbd-4b1e-99ae-724e3862d707

IMG_bb2cc684-6f89-4f5f-8578-7812b1d6c01b

IMG_0afe6f15-8631-447d-9a0d-aa2c50959ec5

IMG_833f9600-c8e8-4c39-848d-f560543d79b5

IMG_2b5c65b6-6bf6-4c4a-8ab2-14bd3a6ec1f9

IMG_5ef26115-7deb-4da5-9ae9-618cf926ee9b

IMG_4113bf39-4acf-4d1b-811c-914770ce3c58

IMG_b41ba730-70c2-45d4-9ed2-8c9819da9cfc

IMG_ad6ab244-b6b4-4547-86c4-991a5ad9a917

IMG_07a815fa-419b-4431-ab9c-7564b1d5dce5

IMG_7e0898d2-efbd-4762-95e2-20d7a86e61eb

IMG_1400718a-86a1-4cad-b6d8-c1389a1a0efb

IMG_39fd9a66-845a-474a-9a92-1fb67955afb0

IMG_c1ec9b46-72aa-4c88-9396-d85d9216c25e

IMG_eb7a67b3-103e-4cbe-b174-98cc2f7d8afd

IMG_ffeccbd4-f97c-4db2-9345-d9e2e3a31165

IMG_40c41635-c340-48e1-b75e-b629631f5e55

IMG_c270a6fb-8194-4eb1-84a4-78247eeec2d3

IMG_791e06bc-bfb3-414d-9f65-f90dd73c5b7c

IMG_f57b40eb-e66e-4537-8bdb-31b44e8485b4

IMG_e25f256f-c1db-4cfe-8102-1cb2478762ae

IMG_a71f3856-c891-4306-9fe2-98b393bb5b9dПри виборі принципової схеми підстанції необхідно врахувати наступні основні вимоги: - надійність електропостачання споживачів - здатність електроустановки забезпечити безперебійне електропостачання; пристосованість до проведення ремонтних робіт - визначається можливістю проведення ремонтів без порушення або обмеження електропостачання споживачів; оперативна гнучкість електричної схеми - визначається її пристосуванням до створення необхідних експлуатаційних режимів та проведення оперативних переключень;На стороні ВН підстанції обирається схема «блок трансформатор - лінія» з одним розєднувачем на стороні ВН. Робота схеми: В нормальному режимі трансформатори отримують живлення від різних ліій. При КЗ на одній з живлячих ліній, вона відключається вимикачем, встановленим на даному приєднанні і передача потужності на цій лінії та живлення споживачів ГПП буде здійснюватися через іншу живлячу лінію. У разі виходу з ладу одного з трансформаторів, він відключається вимикачами зі сторін ВН і НН, АВР вмикає секційний вимикач на стороні НН і споживачі отримуватимуть живлення від іншого трансформатора. На стороні 10 КВ обирається схема з однією системою збірних шин секціоновану вимикачем.Розрахунок струмів КЗ проводимо в іменованих одиниця

План
ЗМІСТ

Вступ

1. ВИБІР ПОТУЖНОСТІ ПОНИЖУЮЧИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ПІДСТАНЦІІ І ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОЇ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ

1.1 Вибір числа і потужності трансформаторів проектуємої ГПП

1.2 Визначення навантажувальної здатності трансформаторів

1.3 Техніко-економічне порівняння варіантів вибору потужності трансформаторів

2 ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ ПІДСТАНЦІЇ

2.1 Обґрунтування вибору принципової схеми підстанції

2.2 Вибір схеми ВРП 35 КВ

2.3 Вибір схеми РП 10 КВ

3 РОЗРАХУНОК СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

3.1 Розрахункові умови струмів КЗ

3.2 Розрахунок струму КЗ на стороні 35 КВ

3.3 Розрахунок струму КЗ на стороні 10 КВ при окремій роботі трансформаторів

3.4 Розрахунок ударних струмів на стороні 35 КВ та 10 КВ

4 ВИБІР КОМУТАЦІЙНИХ АПАРАТІВ ВРП ВН ПІДСТАНЦІЇ

4.1 Умови вибору апаратів

4.2 Вибір апаратів ВРП 35 КВ

5 ВИБІР І РОЗРАХУНОК СТРУМОВЕДУЧИХ ЧАСТИН У ЛАНЦЮГУ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

5.1 Вибір і розрахунок ошиновки ВРП 35 КВ

5.2 Вибір і розрахунок шинного моста вводу в РП 10КВ

10 ВИБІР ВИМИКАЧІВ І КОМІРОК РП НН ПІДСТАНЦІЇ

10.1 Вибір вимикачів вводу, секційного і відгалужувальних ліній

10.2 Вибір комірок РП НН

7 ВИБІР ВИМІРЮВАЛЬНІХ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГИ І СТРУМУ

7.1 Вибір трансформаторів напруги

7.2 Вибір трансформаторів струму

8 ВИБІР ОПЕРАТИВНОГО СТРУМУ

9 ВИБІР СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ І КОНТРОЛЮ

9.1 Вибір системи керування

9.2 Вибір системи контролю

10 ВИБІР ТИПІВ ПРИСТРОЇВ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ Й АВТОМАТИКИ

10.1 Захист силових трансформаторів ГПП

10.2 Захист збірних шин

10.3 Захист відгалужувальних ліній 10 КВ

10.4 Вибір пристроїв автоматики - АВР, АПВ, АЧР

11 РОЗРОБКА СХЕМИ ВТОРИННИХ ЛАНЦЮГІВ

12 ВИБІР СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПІДСТАНЦІЇ ВІД АТМОСФЕРНИХ ПЕРЕНАПРУГ

13 ВИБІР КАБЕЛІВ ЛІНІЙ, ЩО ВІДХОДЯТЬ ВІД ШИН РП НН

14 РОЗРОБКА КОМПОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ПІДСТАНЦІЇ І КОНСТРУКЦІЇ РОЗПОДІЛЬЧИХ ПРИСТРОЇВ

14.1 Розробка компонування електроустаткування підстанції

14.2 Розробка конструкції РП ВН 35 КВ

14.3 Розробка конструкції РП НН 10 КВ

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?