Розробка гнучкої віддаленої системи розрахунку вартості страхового полісу - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 139
Принципи організації баз даних (БД) при проектуванні клієнт-серверних додатків. Інструментальні засоби створення системи. Різновиди архітектур БД. Функції та програмна реалізація. Економічне обґрунтування доцільності розробки програмного продукту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1.5 Загальні вимоги до розробки Теоретичне дослідження принципів організації баз даних при проектуванні клієнт-серверних додатків 2.2 Архітектура "файл-сервер" і локальні бази даних Огляд можливостей інструментальних засобів створення системи 3.1.4 Основні концепції створення додатків у середовищі WindowsНайменування розробки: гнучка віддалена система розрахунку вартості страхового полісу.Підставою для розробки є наказ № 73С-01 від 29 жовтня 2009 р. по Криворізькому інституту КУЕІТУ.Результатом виконання даної дипломної роботи є створення системи, яка дозволяє адмініструвати базу даних і проводити розрахунок вартості страхового поліса за допомогою мережі Інтернет. Реалізація даного проекту була проведена із залученням потужного й у теж час простого й безкоштовного засобу роботи з базами даних, MYSQL, що дозволяє організувати, як локально, так і по компютерній мережі, швидкий доступ до бази даних. Використання потужних засобів Delphi по створенню додатків працюючих в операційній системі Windows і зокрема додатків баз даних, дозволило створити програмний продукт максимально орієнтований на кінцевого користувача, що не спокушений у питаннях теорії баз даних.

План
Зміст

Вступ

1. Постановка завдання

1.1 Найменування та галузь використання

1.2 Підстава для створення

Вывод
Результатом виконання даної дипломної роботи є створення системи, яка дозволяє адмініструвати базу даних і проводити розрахунок вартості страхового поліса за допомогою мережі Інтернет.

Реалізація даного проекту була проведена із залученням потужного й у теж час простого й безкоштовного засобу роботи з базами даних, MYSQL, що дозволяє організувати, як локально, так і по компютерній мережі, швидкий доступ до бази даних.

Використання потужних засобів Delphi по створенню додатків працюючих в операційній системі Windows і зокрема додатків баз даних, дозволило створити програмний продукт максимально орієнтований на кінцевого користувача, що не спокушений у питаннях теорії баз даних.

Однієї з головних завдань Delphi полягає в розробці додатків для роботи з базами даних. У цій області Delphi займає самі передові позиції, працюючи з будь-якими системами керування базами даних. У цілому Delphi - чудовий інструмент, як для починаючих програмістів, так і для асів програмування.

Вся необхідна робота зі здійснення методів доступу до інформації збереженої в базі даних, її модифікації, підтримці бази даних у цілісному виді схована усередині й користувачеві немає необхідності знати про неї, щоб успішно вирішувати все коло виникаючих завдань повязаних з використанням інформації збереженій базі даних. Більше того, програмний інтерфейс максимально полегшує роботу з базою даних.

Для реалізації клієнтської частини системи була обрана мова програмування PHP. Ця мова програмування має великі можливості щодо створення прикладного програмного забезпечення та дозволяє створювати різноманітні програмні продукти, у тому числі і програмні продукти для роботи з базами даних.

Список литературы
1. Бобровский С. Delphi 5 - СПБ.: Питер, 2000.

2. Гаевский А. Разработка программных приложений на Delphi 6 - М.: Киев, 2000.

3. Галисеев, Г.В. Программирование в среде Delphi 8 for.net. Самоучитель.: - М.: Издательский дом "Вильямс", 2004.

4. Глинский Я.Н., Анохин В.Е., Ряжская В.А. Turbo Pascal 7.0 и Delphi. Учебное пособие. СПБ.: ДИАСОФТЮП, 2003.

5. Гофман В., Хомоненко А. Delphi 6. СПБ.: БХВ-Петербург, 2004.

6. Грибачев К.A. Delphi и Model Driven Architecture. Разработка приложений баз данных. - СПБ. Питер, 2004.

7. Грибачев К. Тонкие базы данных и инструменты для их разработки в Delphi и C Builder. - КОМПЬЮТЕРПРЕСС, 2003, № 7,8.

8. Дарахвелидзе П.Г., Марков Е.П. Delphi - среда визуального программирования. СПБ.: BHV - Санкт-Петербург, 1999.

9. Елманова Н., Трепалин С., Тенцер А. Delphi 6 и технология COM. - СПБ.: Питер, 2002.

10. Калверт Ч. Delphi 5. Энциклопедия пользователя. СПБ.: ДИАСОФТЮП, 2003.

11. Климова Л.М. "Delphi 7. Самоучитель. М.: ИД КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005.

12. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Язык программирования Delphi 5 - М.: "Издательство Триумф", 1999.

13. Леонтьев В. Delphi 5 - М.: Москва "Олма-Пресс", 1999.

14. Мадрел Тео. Разработка пользовательского интерфейса/ Пер. с англ. - М.: ДМК, 2001.

15. Немнюгин С.А. Программирование - СПБ.: Питер, 2000.

16. Озеров В. Delphi. Советы программистов (2-е издание). - СПБ.: Символ - Плюс, 2002.

17. Пономарев В. Самоучитель Delphi 7. СПБ.: БХВ-Петербург, 2005.

18. Ратшиллер Т., Геркен Т. PHP4: разработка Web-приложений. - СПБ: Питер, 2001.

19. Ремизов Н. Delphi - СПБ.: Питер, 2000.

20. Томсон Л., Веллинг Л. Разработка Web-приложений на PHP и MYSQL. - К.: "ДИАСОФТ", 2001.

21. Фараонов В. Система программирования Delphi. СПБ.: БХВ-Петербург, 2005.

22. Ханекамп Д. Вилькен П. Программирование под Windows/ Пер. с нем. - М.: ЭКОМ, 1996.

23. Яргер Р., Риз Дж., Кинг Т. MYSQL и MSQL. Базы данных для небольших предприятий и Интернета. - СПБ: Символ-Плюс, 2000

24. http://www.delphikingdom.ru // Королевство Delphi. Виртуальный клуб программистов

25. http://www.delphiworld. narod.ru // Профессиональные программы для разработчиков

26. http://www.delphisources.ru // Программирование на Delphi

27. http://www.delphibasics.ru // Справочник - "Основы Delphi"

28. http://www.delphimaster.ru // Мастера Delphi

29. http://www.intuit.ru // Интернет-университет информационных технологий

30. http://ru. wikipedia.org // Свободная Интернет-энциклопедия

?aciauaii ia .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?