Розробка гнучкої системи управління інформаційними потоками магазину комп’ютерної техніки - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 171
Різновиди архітектур баз даних. Архітектура "файл-сервер" і локальні бази даних. Обґрунтування вибору архітектури стосовно проектованої системи. Основні концепції мови SQL. Структура запитів до окремих таблиць. Інтерфейс користувача проектованої системи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1.4 Мета й призначення2.2 Архітектура «файл-сервер» і локальні бази даних3.1 Історія розвитку і основні концепції мови SQL 3.2 Структура запитів до окремих таблиць 3.3.1 Оператор SELECT4.2 Логіко-функціональна схема роботи користувача з системою6.1 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів обчилювальному центрі 6.2 Заходи щодо нормалізації шкідливих і небезпечних факторів 6.2.1 Захист від електромагнітних випромінюваньНайменування розробки: гнучка система управління інформаційними потоками магазину компютерної техніки. Система дозволяє повністю автоматизувати процес ведення обліку й ефективного керування процесом закупівлі та продажу товару.Гнучка система управління інформаційними потоками магазину компютерної техніки була реалізована за допомогою інструментального засобу прискореної розробки програм системи програмування Delphi7, технології Rave Reports і сервера баз даних під керуванням MS SQL Server 2008. · SALESRECORD_Data.mdf - файл бази даних SALESRECORD, сервера баз даних MS SQL Server 2008. · SALESRECORD_Log.ldf - журнал транзакцій бази даних SALESRECORD, сервера баз даних MS SQL Server 2008. · Report.rav - проект звіту середовища Rave (Report Authoring Visual Environment). У дослідницькій частині дипломної роботи був зроблений порівняльний аналіз різних архітектур баз даних і був зроблений аргументований вибір на користь клієнт-серверної архітектури.Ядро БД відповідає за управління даними в зовнішній памяті, управління буферами оперативної памяті, управління транзакціями і журналізацією. Невізуальні компоненти надають програмісту деякі функції по управлінню ядром бази даних, а також самими даними. Використання тієї або іншої архітектури накладає сильний відбиток на загальну ідеологію роботи додатку, на програмний код додатку, на склад компонентів для роботи з БД, використовуваних в додатку (перш за все це стосується невізуальних компонентів). Іншим актуальним завданням є блокування записів, які змінюються одним з користувачів: це необхідно для того, щоб в цей час інший користувач не вніс змін в ті ж дані. При виконанні запиту до бази даних, розташованої на файловому сервері, насправді відбувається запит до локальної копії даних на компютері користувача.Всі мови маніпулювання даними (ММД), створені до появи реляційних баз даних і розроблені для багатьох систем управління базами даних (СУБД) персональних компютерів, були орієнтовані на операції з даними, представленими у вигляді логічних записів файлів. Непроцедурна мова SQL (Structured Query Language - структурована мова запитів), що розглядається ж нижче, орієнтована на операції з даними, представленими у вигляді логічно взаємозвязаних сукупностей таблиць. Поява теорії реляційних баз даних і запропонованої Коддом мови запитів "alpha", заснованої на реляційному численні, ініціювало розробку ряду мов запитів, які можна віднести до двох класів: Мови, алгебри, що дозволяють виражати запити засобами спеціалізованих операторів, вживаних до відносин (JOIN - зєднати, INTERSECT - перетнути, SUBTRACT - відняти і т.д.). Якщо ж потрібно буде відшукати співробітників, поле PHONEEXT яких має значення, не рівне 22, запит буде трохи змінений: SELECT LASTNAME, FIRSTNAME, Salary, PHONEEXT FROM Employee Запит потрібно буде переробити: SELECT LASTNAME, FIRSTNAME, Salary FROM Employee where Salary = 40000 or Salary = 55500 or Salary = 25000Важливим фактором, що впливає на процес формування ціни, є конкуренція на ринку, необхідність обліку якої очевидна. З метою підвищення конкурентноздатності продукту може виникнути необхідність зниження його ціни на ринку. Важливо відмітити, що цілям підвищення конкурентноздатності служить не тільки зниження ціни, але, також, і якість товару і його вигідні відмітні ознаки в порівнянні з аналогічним товаром конкурентів. Економічна доцільність розробки укладається в економії працевтрат у порівнянні з ручною обробкою та одержання більш вірогідної інформації за більш короткий час. Додаткова заробітна плата програміста складає 20 % від основної заробітної плати: 1800*0,20=360 грн.Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоровя і працездатності людини в процесі праці. Законодавство України про охорону праці базується на: - Конституція України, яка гарантує права громадян на працю, відпочинок, охорону здоровя, медичну допомогу і страхування; Закон України „Про охорону праці”, де вказано, що державна політика в області охорони праці базується на пріоритеті життя і здоровя людей в умовах їх трудової діяльності. Закон України „Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, який гарантує право трудящих на соціальний захист і компенсацію постраждалим матеріальних втрат при травмуванні і професійного захворювання; Одна з найважливіших задач охорони праці - забезпечення безпеки п

План
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/пНайменування етапів дипломної роботиТермін виконання етапів роботиПримітки

1.Отримання завдання на дипломну роботу01.11.09

2.Огляд існуючих рішень20.02.10

3.Теоретичне дослідження інструментальних засобів реалізації проекту13.03.10

4.Програмна частина (постановка задачі, створення програмного забезпечення, опис алгоритму рішення задачі, проектування та опис інтерфейсу користувача, опис програми)28.04.10

5.Оформлення пояснювальної записки13.05.10

6.Оформлення графічної документації18.05.10

7.Оформлення електронних додатків до диплому25.05.10

8.Представлення дипломної роботи до захисту01.06.10Студент-дипломник _________________

Керівник роботи _________________

Анотація

Список литературы
ВСТУП

Будь-яка організація має потребу у своєчасному доступі до інформації. Цінність інформації в сучасному світі дуже висока. Роль розпорядників інформації в сучасному світі найчастіше виконують бази даних. Бази даних забезпечують надійне зберігання інформації в структурованому виді й своєчасний доступ до неї. Практично будь-яка сучасна організація має потребу в базі даних, що задовольняє ті або інші потреби по зберіганню, керуванню й адмініструванню даних.

Існує багато вагомих причин перекладу існуючої інформації на компютерну основу. Зараз вартість зберігання інформації у файлах ЕОМ дешевше, ніж на папері. Бази даних дозволяють зберігати, структурувати інформацію й витягати оптимальним для користувача образом. Використання клієнт/серверних технологій дозволяють зберегти значні засоби, а головне й час для одержання необхідної інформації, а також спрощують доступ і ведення, оскільки вони ґрунтуються на комплексній обробці даних і централізації їхнього зберігання. Крім того ЕОМ дозволяє зберігати будь-які формати даних текст, креслення, дані в рукописній формі, фотографії, записі голосу й т.д.

Для використання настільки величезних обсягів збереженої інформації, крім розвитку системних пристроїв, засобів передачі даних, памяті необхідні засоби забезпечення діалогу людина-ЕОМ, які дозволяють користувачеві вводити запити, читати файли, модифікувати збережені дані, додавати нові дані або приймати рішення на підставі збережених даних. Для забезпечення цих функцій створені спеціалізовані засоби - системи керування базами даних (СУБД). Сучасні СУБД - багатокористувальницькі системи керування базою даних, які спеціалізується на керуванні масивом інформації одним або безліччю одночасно працюючих користувачів.

Метою дипломної роботи є створення гнучкої системи управління інформаційними потоками магазину компютерної техніки.

Реалізація дипломної роботи проводиться в системі програмування Delphi 7, що має широкі можливостями по створенню додатків баз даних, необхідним набором драйверів для доступу до найвідоміших форматів баз даних, зручними й розвиненими засобами для доступу до інформації, розташованої як на локальному диску, так і на вилученому сервері, а також більшим колекцією візуальних компонентів для побудови відображуваних на екрані вікон, що необхідно для створення зручного інтерфейсу між користувачем і виконавчим кодом.

Система візуального програмування Delphi користується великою популярністю серед широкого круга користувачів: від програмістів, що починають, до досвідчених розробників складних додатків, що займаються створенням великих інформаційних систем. Delphi дозволяє швидко і ефективно розробляти найрізноманітніші програми. Вона має розвинені можливості по створенню призначеного для користувача інтерфейсу, широкий набір функцій, методів і властивостей для вирішення прикладних розрахунково-обчислювальних завдань.

Для завдання яких-небудь властивостей елементу програми, що розробляється, зовсім не обовязково писати масивні текстові рядки, досить змінити цю властивість в інспекторі обєктів (так званому моніторі властивостей вибраного елементу). Ця зміна автоматично доповнить або модифікує програмний код.

Це великий плюс у візуальній технології програмування. Створюючи або модифікуючи свій програмний продукт, користувач не знаючи або не звертаючи уваги на деякі властивості елементу програми, а використовуючи тільки необхідні, пише повністю готовий робочий продукт, деколи виступаючий на рівних по складності, з написаними в невізуальному редакторі.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?