Розробка гнучкої системи інтерактивної взаємодії для підтримки спільного навчання на основі платформи Microsoft.net - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 205
Дослідження та представлення моделі інтерактивного засобу навчання, заснованого на платформі Microsoft.net технології ConferenceXP. Розробка програмного середовища, що обслуговує навчальний процес, з метою удосконалення викладання навчального матеріалу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1.4 Мета й призначення2.1 CONFERENCEXP як платформа для побудови систем обміну інформацією в рамках учбового процесу 2.2 Загальна характеристика технології побудови розподіленої мережі Peer-to-Peer 2.3 Протоколи обміну даними та особливості організації P2P мереж СТВОРЕННЯ WINDOWS-ДОДАТКІВ НА ОСНОВІ VISUAL C#4.1 Функціональне призначення та технологічні особливості розробки6.1 Аналіз небезпечних і шкідливих факторівСистема може бути використана в будь-яких навчальних закладах, як при проведенні занять в компютерних класах, так і при дистанційному навчанні, при вивченні дисциплін, повязаних з компютерною технікою.Підставою для розробки є наказ № 73С-01 від 29 жовтня 2009 р. по Криворізькому інституту КУЕІТУ.Розроблена система написана на мові програмування C# для платформи Microsoft .NET і використовує Microsoft Research CONFERENCEXP в якості платформи для розробки функцій спільної роботи і передачі мультимедійного вмісту в реальному режимі часу. Склад розробленої системи: · Conference System.exe - виконуваний файл розробленої системи; · DSHOWNET.dll - модуль для роботи з Direct Show; Метою дипломної роботи є розробка гнучкої системи інтерактивної взаємодії для підтримки спільного навчання. Розроблена система надає наступні можливості: 1. захоплення і передача зображення з відеокамери;У міру розвитку мережевих технологій число серверів в мережі росло, зявилася функціональна диференціація (DB, DNS, mail і т.д.), але і на цьому рівні взаємодія у будь-який момент часу будувалася за схемою клієнт-сервер. Так, за деякими даними, в даний час в мережі Internet більше половини всього трафіку доводиться на трафік файлообмінних P2P мереж, а розміри найбільших з них перевалили відмітку в мільйон одночасно працюючих вузлів, що розділяють петабайты (1015 байт) інформації. Протоколами забезпечується рівномірний розподіл ключів ресурсів разом з ідентифікаторами вузлів, що опублікували даний ресурс, по всіх вузлах (або по деяких виділених вузлах та/або серверах), зареєстрованих в мережі. На рисунку до мережі, здатної підтримувати максимум 16 вузлів і 16 ресурсів, підєдналися 7 вузлів (чорні кухлі), що розділяють 12 ресурсів (номери в білих прямокутниках). Вузли, що скопіювали весь файл стають розповсюджувачами для цього файлу, і, разом з вузлами, що не повністю скопіювали, дають можливість іншим вузлам одержувати частини файлу з декількох джерел, що прискорює копіювання.В даний час Visual Studio 2008 є високоефективною середою професійного розробника, яка вільно сполучає декілька технологій, що надають розробникам безпрецедентні можливості для створення додатків Windows, Web-служб, Web-додатків, сайтів і так далі. У Visual Studio 2008 на самому нижньому рівні знаходяться нові Express-версії (Express Edition) для Visual Basic, Visual C#, Visual C і Visual J, а також новий продукт, званий Visual Web Developer, який коштуватиме дуже дешево. Наприклад, Visual Basic 2008 Express Edition і Visual C# 2008 Express Edition включають в Starter Kit приклади для побудови охоронця екрану і створення додатка для монтажу фільмів. Запускаємо Visual Studio .NET, вибираємо File/New/Project - зявляється діалогове вікно (Ctrl Shift N приводить до того ж результату), в якому вибираємо Visual C# Project і Windows Application. Викликається це вікно декількома способами - в меню View вибираємо пункт Properties Window (або використовуємо клавішу F4), на вибраному обєкті клацаємо правою кнопкою миші і в контекстному меню пункт Properties вибираємо обєкт і натискаємо F4 або просто вибираємо обєкт і переходимо у вікно Properties.Одразу після запуску модуля відбувається ініціалізація нового вікна і перевіряється, чи було проведене налаштування відеокамери і якщо налаштування не було проведено, вікно приймає наступний вигляд: IMG_9195239e-667e-4c75-802c-c79c77f75228 Цей модуль складається з декількох методів, за допомогою яких проводиться настроювання параметрів, отримання зображення з відеокамери, підключеної до ПК і вивод отриманого зображення на екран, і використовує бібліотеку для роботи з графічними бібліотеками DIRECTX DSHOWNET. У першу чергу, проводиться перевірка наявності встановленої графічної бібліотеки Microsoft DIRECTX версії не нижче 8.1, за допомогою методу ISCORRECTDIRECTXVERSION () класу DSUTILS, який входить до бібліотеки DSHOWNET і, якщо версія не відповідає вимогам бібліотеки, то модуль завершує свою роботу, попередньо видавши повідомлення про помилку. Потім, перевіряється наявність відеокамери підключеної до ПК за допомогою методу GETDEVICESOFCAT класу DSDEV, який входить до бібліотеки DSHOWNET і, якщо пристрій не буде знайдено, модуль завершить свою роботу, попередньо видавши повідомлення про помилку. Наступним важливим методом модуля «Відео конференція» є метод STARTUPVIDEO (), який проводить настройку пристрою і видає зображення.Оскільки середа розробки є безкоштовною, витрати на створення програмного продукту складаються з витрат по оплаті праці розробника програми і витрат по оплаті машинного часу при відладці програми: Зспп=Ззп

План
ЗМІСТ

ВСТУП

1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

1.1 Найменування та галузь використання

1.2 Підстава для створення

Список литературы
ВСТУП

Будь-яке більш-менш серйозне завдання людської діяльності в сучасному світі навряд чи може бути повністю вирішене однією людиною. Проте, не дивлячись на це, в вищих навчальних закладах не учать студентів техніці спільної роботи. Тому вони виявляються не пристосованими до реальних сценаріїв роботи, в яких для того, щоб досягти результату, доводиться інтенсивно спілкуватися і співробітничати з колегами.

Вражаючі досягнення в розвитку технологій бездротових мереж, Інтернету і мобільних пристроїв за останні роки зробили можливим створення учбових класів і закладів з можливістю широкого застосування компютерних пристроїв для інтерактивного навчання. Дані досліджень свідчать, що учасники процесу навчання здатні набагато краще засвоювати інформацію за умови, що вони працюють в невеликих групах. Великі можливості для спільної роботи, що надаються компютерними системами, сприяють швидшому навчанню, більш довгостроковому запамятовуванню інформації, підвищенню рівня зацікавленості і мотивації.

Тому особливо важливими для багатьох видів людської діяльності, у тому числі і навчання, є функції спільної діяльності і інтерактивність в режимі реального часу. Проте, ці функції рідко реалізуються в сучасних інформаційних системах через відсутність можливості застосовувати дороге устаткування і бездротові мережі, а також складне і дороге програмне забезпечення в умовах середньостатистичного учбового класу.

Запропонована система написана на мові програмування C# для платформи Microsoft .NET і використовує Microsoft Research CONFERENCEXP в якості платформи для розробки функцій спільної роботи і передачі мультимедійного вмісту в реальному режимі часу.

Архітектура, побудована на основі CONFERENCEXP, призначена для роботи в широкополосних мережах, надає розширювану інфраструктуру з широкими можливостями для спільної роботи і міжособової взаємодії. Так, відомі приклади впровадження CONFERENCEXP для навчання компютерним наукам в університеті шт. Вашингтон, США і інших університетах США з використанням експериментальної мережевої інфраструктури наступного покоління Internet2. Разом з розробкою технології CONFERENCEXP, проект Microsoft Research університету шт. Вашингтон, відомий як Learning Experience Project, ставив собі мету досліджувати можливості дистанційного сумісного навчання, а також зробити його реальною і повноцінною альтернативою звичайному навчанню, за умови наявності доступу до технологій, які лише починають зявлятися на ринку, таким як: мережі високої пропускної спроможності, бездротові пристрої, планшетні компютери і новітні можливості операційних систем Microsoft. CONFERENCEXP дозволяє університетам і дослідницьким організаціям витратити мінімум зусиль на створення необхідної інфраструктури і архітектури програмної системи і концентруватися на дослідженнях і розробці прототипів систем для спільної роботи, які б поліпшили процес навчання, як в рамках класної аудиторії, так і за її межами.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?