Розробка гнучкої системи автоматизації розрахунку учбового навантаження - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 136
База даних як складова частина інформаційної системи. Загальні принципи створення контролерів автоматизації MS Office. Розробка гнучкої комп"ютеризованої системи, призначеної для автоматизації розрахунку учбового навантаження. Моделі представлення даних.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Метою даної дипломної роботи є розробка гнучкої компютеризованої системи, призначеної для автоматизації розрахунку учбового навантаження.Найменування розробки: гнучкої системи автоматизації розрахунку учбового навантаження. Дана розробка може бути застосована для автоматизації розрахунку учбового навантаження на кафедрі технічної кібернетики Криворізького інституту КУЕІТУ.Гнучка система автоматизації була реалізована в середі Delphi 6.0. з використанням технології доступу до файлів баз даних ADO. До складу системи входять: · Nagruzka.exe - виконавчий файл розробленої системи; · baza.mdb - файл, що містить таблиці баз даних, і який може бути розташований на будь-якому компютері, що підключений до локальної мережі; Метою даної дипломної роботи є розробка гнучкої компютеризованої системи для автоматизації розрахунку учбового навантаження. Система дозволяє повністю автоматизувати процес формування семестрових планів, карток учбового навантаження та інших документів звітності.Крім того, значним недоліком ієрархічної і мережевої моделей є також те, що структура даних задається на етапі проектування БД і не може бути змінена при організації доступу до даних. Адміністрацію цікавлять дані про кваліфікацію, професійний рівень і досвід роботи, профспілки використовують відомості соціально-побутового характеру, а бухгалтерія оброблює ті дані, що потрібні для нарахувань заробітної плати та підрахунку податків, інших нарахувань та відрахувань. Якщо для зберігання даних застосувати технологію ФС, то можливі два крайні варіанти: а)незалежні один від одного файли, відсортовані згідно з потребами того чи іншого користувача, передбачають значну надлишковість даних; б)всі дані знаходяться у одному файлі, відсортованому так, як потрібно одному з користувачів (наприклад, адміністрації) - надлишковість при цьому практично відсутня, але зручно працювати тільки одному з користувачів. Специфікація подібних умов, що накладаються на дані і відслідковуються при будь-яких їх оновленнях, покладаються на спеціальну службу Адміністратора бази даних (АБД), а системи управління базами даних (СУБД) надають інструментальні засоби, які забезпечують службі АБД можливість виконання її функцій. Стосовно до локальних БД використання реляційного способу доступу не дає істотної переваги, але й у цьому випадку за допомогою SQL-запиту можна: · формувати склад полів набору даних при виконанні додатка; включати в набір даних полючи і запису з декількох таблиць; відбирати запису за складними критеріями;Крім того, додатки Office поставляють сервера COM, які надають інтерфейс доступу до додатку і його обєктів. Не дивлячись на це в обєкт Application вбудовується вся решта обєктів (учасники), які є властивостями головного обєкту. Завданням розробника контролера автоматизації є дати доступ до кореневого обєкту сервера, збудувати ланцюжок доступу до обєктів - учасників (вбудованих обєктів), правильно передати параметри. Основою програмування в перших версіях Windows стало програмування обєктів, тому що будь-яка програма цієї ОС була обєктом. Розвиток йшов від обміну повідомленнями, використання DLL (Dynamic Link Library, бібліотеки процедур і функцій, що динамічно підключаються) і механізму DDE (Dynamic Data Exchange, динамічний обмін даними) до сучасних технологій, заснованих на OLE (Object Linking and Embedding, звязок та впровадження обєктів), COM (Component Object Model, компонентна модель обєктів), DCOM (Distributed Component Object Model, розподілена компонентна модель обєктів).WDALIGNPAGENUMBERRIGHT,firstpage:=true); //встановлення параметрів нумерації - вгорі сторінки, по центру, номер на першій сторінці myrange:=w.activedocument.range(w.activedocument.range.end-1,w.activedocument.range.end-1); table.AUTOFORMAT(Format:=20, APPLYBORDERS:=true, APPLYSHADING:=false, APPLYFONT:=false, APPLYCOLOR:=false, APPLYHEADINGROWS:= false, APPLYLASTROW:=false, APPLYFIRSTCOLUMN:= false, APPLYLASTCOLUMN:=false, AUTOFIT:=false); //oi?iaooaaiiy oaaeeo? ca iniia? caaaiiai oeio Aa-oioi?iaoo table.rows.item(1).range.paragraphformat.alignment:=1; //ae??ai?aaiiy ii-na?aaei? table.rows.item(1).shading.backgroundpatterncolorindex:=16; //caeeaea ei-i??ee oaaeeo? table.rows.item(1).select; //iae?a?ii 1-e ?yaie w.selection.font.bold:=1; 1: begin table.columns.item(i).width:=20; //anoaiiae??ii oe?eio noiaioy table.cell(1,i).range.text:="?"; //aeaiaeii caaieiaie end; 2: begin table.columns.item(i).width:=100; //anoaiiae??ii oe?eio noiaioy table.cell(1,i).range.text:="I?eca?ua"; //aeaiaeii caaieiaie end; if adotable3sht.asboolean then table.cell(ADOTABLE3.recno 1,6).range.text:="ooaoiee" else table.cell(ADOTABLE3.recno 1,6).range.text:="noi?niee";Для визначення витрат на створення програмного продукту необхідно розрахувати: - витрати на оплату праці розроблювачів програми й відрахування на соціальне забезпечення. Витрати на оплату праці розроблювачів програми визначаються множенням трудомісткості створення програми, вираженої в годинах, на серед

План
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/пНайменування етапів дипломної роботиТермін виконання етапів роботиПримітки

1.Отримання завдання на дипломну роботу31.10.07

2.Огляд існуючих рішень20.02.08

3.Обґрунтування вибраного рішення03.03.08

4.Програмна частина (постановка задачі, створення програмного забезпечення, опис алгоритму рішення задачі, проектування та опис інтерфейсу користувача, опис програми)30.04.08

5.Оформлення пояснювальної записки15.05.08

6.Оформлення графічної документації25.05.08

7.Оформлення електронних додатків до диплому27.05.08

8.Представлення дипломної роботи до захисту01.06.08Студент-дипломник _________________

(підпис)

Керівник роботи _________________

(підпис)

Анотація

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?