Розробка двоходового інвертуючого сумматора - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 83
Розрахунок інвертуючого суматора. Розробка структурної схеми. Вибір операційного підсилювача. Розрахунок однофазного випрямляча малої потужності з інтегральним стабілізатором напруги. Моделювання пристрою в середовищі програми Electronics Workbench.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Електроніка - галузь науки, що вивчає фізичні явища в напівпровідникових елементах, електричні характеристики та властивості пристроїв і схем, побудованих на їх базі. Завдяки своїм перевагам порівняно з вакуумними приладами, транзистори зумовили бурхливий розвиток електроніки, що характеризувався малогабаритністю та відносно малим енергоспоживанням.Новий поштовх розвитку електроніки надали інтегральні схеми (мікросхеми), промисловий випуск яких розпочався у шістдесятих роках й особливо сприяв інформаційній електроніці. Операційний підсилювач (ОП) - це ППС, що має високий коефіцієнт підсилення, два входи (так званий диференційний вхід) і один вихід. Це забезпечує нульові потенціали на вході і виході ОП за відсутності вхідного сигналу. Третій каскад, вихідний, виконується як двотактний з СК і забезпечує підсилення потужності, а також низький вихідний опір [1, пп.Отже в цій курсовій роботі ми навчилися розраховувати підсилювачі на ОП дослідили їхні основні параметри, за якими вони вибираються. Забезпечили певну покращену схему даного приладу поставивши резистор зворотного звязку змінним, тим самим забезпечили ручну зміну підсилення вхідного сигналу.

Вывод
Отже в цій курсовій роботі ми навчилися розраховувати підсилювачі на ОП дослідили їхні основні параметри, за якими вони вибираються. Розрахувавши представлені у варіанті дані ми вибрали потрібну мікросхему ОП, побачивши що їй потрібне додаткове живлення ми розробили блок живлення. Побудували структурну і принципову схему даного виробу. Забезпечили певну покращену схему даного приладу поставивши резистор зворотного звязку змінним, тим самим забезпечили ручну зміну підсилення вхідного сигналу.

Зробили моделювання приладу і переконалися, що розраховані параметри вихідного сигналу співпадають з дійсними параметрами проектованого підсилючача.

Спроектований підсилювач повністю задовольняє вимоги технічного завдання й конструктивно може бути виконаний на друкованій платі. інвертуючий суматор однофазний стабілізатор

Список литературы
1. Колонтаєвський Ю.П.., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікро схемотехніка: теорія і практикум: Навч. посіб./за ред. А.Г.Соскова. - К.:Каравела, 2004.- 432с

2. Бабич М.П., Жуков І.А. Компютерна схемотехніка: Навчальний посібник.- К.:МК-Прес, 2004.-412с

3. Схемотехніка електронних систем. Цифрова схемотехніка. Підручник / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я Жуйкою та ін.-К.:Вища школа, 2004.-423с.

4. Буняк А.М. Електроніка та мікро схемотехніка. Навчальний посібник.- Київ -Тернопіль: СМП ”Астон”,2001.- 382с.

5. Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, комутационные устройства РЭА: Справочник./ Н.Н. Акимов, Е.П. Ващуков, В.А. Прохоренко, Ю.П. Ходоренок. - Мн.:Беларусь, 1994.- 591с.

6. Стахів П. Г., Коруд В. І., Гамола О. Є. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування. Підручник для студентів неелектротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Львів: «Новий Світ-2000»; «Магнолія плюс».-2003. -208 с.

7. Гусев В.Г. Гусев Ю.М. Электроника. - М,: Высшая школа, 1991.

8. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 2 т. - М.: Мир, 1984.

9. Скаржепа В.А., Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника. - В 2т. К.: Выща школа, 1989.

10. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника.- М.: Мир, 1993.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?