Розробка двох прикладів ділової гри - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 66
Аналіз особливостей ділової гри, як одного з видів активних методів навчання, які можливо використовувати на уроках економіки. Сутність ділової гри – метода імітації ситуацій, що моделюють професійну або іншу діяльність шляхом гри, за заданими правилами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У поняття активних методик навчання входять рольові, управлінські та навчальні ігри, соціально-психологічні, педагогічні й інші тренінги, компютерні ігри - все те, що забезпечує максимальну спільну активність викладача і учнів - педагогіку співпраці. Ця проблема дуже актуальна для всіх вчителів та викладачів з економіки і тому у даній роботі буде розглянуте питання щодо впровадження активних методів навчання, а саме методу ділова гра, в систему навчання, та їх використання у навчанні з економіки; суть ігрових методів, що використовуються у навчанні та наведені приклади ігор, що використовуються у навчанні економічним дисциплінам. Ділова гра - це метод імітації ситуацій, що моделюють професійну або іншу діяльність шляхом гри, за заданими правилами. Тому такі форми проведення уроків, як урок-концерт, урок-іспит і урок - змагання, урок - вікторина, імітація пізнавально-розважальних телепередач на уроках, не належать не тільки до ділової гри, але й до технології активного навчання. Наприклад, виходячи із сучасних ринкових умов життя, на заняттях з світової економіки можна провести ділову гру «Інтеграційні процеси у світовій економіці», у якій у процесі програвання ситуацій краще розуміється й освоюється складна для завчання термінологія, що вона позначає, сам характер інтеграційних процесів та діяльності інтеграційних обєднань, їх місце й значення в ринкових відносинах.Під час «Тижня економіки» в обраний день можна провести для учнів ділову гру під назвою «Особливості просторового розміщення природно-ресурсного потенціалу України». В цій грі учні повинні представити себе на місці наших міністрів та розглянути доклади деяких з них, а також зробити висновки про те , як економічно вигідно використати природно-ресурсний потенціал України для розвитку сільського господарства та розвитку економіки взагалі. 96 видів корисних копалин мають промислове значення і враховуються Державним балансом запасів, в тому числі: родовищ нафти і газу - 985, метану вугільних родовищ - 126, вугілля - 766, торфу - 1567, сапропелю - 275, металічних корисних копалин - 358, неметалічних корисних копалин - 3907, підземних вод - 1067. В структурі паливних ресурсів України домінує камяне і буре вугілля, запаси якого зосереджені в Донецькому і Львівсько-Волинському басейнах; бурого вугілля - переважно в Дніпропетровському басейні. У структурі рудних ресурсів України домінують залізні та марганцеві руди, основні родовища залізних руд зосереджені в Криворізькому та Кременчуцькому басейнах, Білозерському залізорудному районі та Керченському басейні.

План
Зміст

Вступ

1. Теоретична частина на тему «Ділова гра: поняття, основи, переваги, недоліки»

2. Практична частина. Приклади ділових ігор

2.1 Ділова гра на тему «Особливості просторового розміщення природно-ресурсного потенціалу України»

2.2 Ділова гра на тему : «Вивчення транспортно-географічного положення та визначення ринкового потенціалу центрів роздрібної торгівлі»

Список використаних джерел

Список литературы
1. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки: Навч. Посібник/ Аксьонова О.В. - К.:КНЕУ,1998.

2. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект. - М., 1977.

3. Бабанский Ю.К. Педагогика: навчальний посібник для студентів пед. інститутів - М.: Освіта, 1988.

4. Бабанский Ю.К. Выбор методов обучения в средней школе. - М.,1981.

5. Волкова Н.П. Педагогіка:навчальний посібник. - Київ, 2001.

6. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М.:Интор,1996. - 517с.

7. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. - М. - 2005. - 448.

8. Крупська Л.П. Моя економіка: Підручник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки та для учнів 10 класів загальноосвітніх та гуманітарних пр./Крупська Л.П., Пархоменко І.М., Кириленко Л.М. - К.: АПН, 2001. - 320с.

9. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М., 1981.

10. ЛУКЯНОВАМ.И. Навчальна діяльність школярів: сутність і можливості формування. Методичні рекомендації для вчителів і шкільних психологів. / Лукянова М.И., Калініна Н.В. - Ульяновск: ИПК ПРО, 1998.

11. Маршев В.И. Методы активного обучения управлению. / Маршев В.И., Лукаш Е.Н. - М.: МГУ, 1991. - 349с.

12. Мельничук В.Г., Ковальчук Г.О., Огневюк В.О. Економіка. Підручник для 10 класу середньої загальноосвітньої школи. - 2-ге вид.

13. Осадчук А.І. Сутність і види контролю перевірки знань учнів // Історія в школі. - 2001 №2 с. 2-7.

14. Петрова О.О., Долганова О.В., Шарохина Е.В.: Педагогика конспект лекции. - М.: ЭКСМО, 1999. - 192

15. Підкосистий П.И. Педагогіка. Навчальний посібник для студ. пед. вузів і пед.. коледжів - М.: Педагогічне суспільство Росії, 1998. - 640.

16. Побірченко Н.А. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки // Географія і Основи економіки у школі. / Побірченко Н.А., Пархоменко І.М. - 2001 №1 с.4-6.

17. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В ІІ к.н. - М.: Гуманий. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. - Кн.1: общие основы. Процес Обучения. - 576.

18. Радіонова І.Ф, Петрова І.Л., Кравченко І.С., Радченко В.В. Загальна економіка. Підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів. - А.П.Н., Київ, 2000.

19. Смолкин А.М. Методы активного обучения. - М.: Высшая школа, 1991. - 176.

20. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 8-11 класи. - Київ, 1998.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?