Розробка додатку "Відділ кадрів" до автоматизованої системи - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 110
Об"єкт проектування: автоматизована система керування "Відділ кадрів" для ПП "ПФ Бухконсульт". Оптимізація роботи працівників відділу кадрів, можливість отримання інформації про робітників на підприємстві. Обґрунтування вибору мови програмування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Основною функціею автоматизованої системи керування "Відділ кадрів" для ПП "ПФ Бухконсульт" оптимізація умов роботи працівників відділу кадрів та економії часу, який витрачався при ручній праці. Розробка автоматизованої системи керування "Відділ кадрів" для ПП "ПФ Бухконсульт" оптимізує роботу працівників відділу кадрів і надає можливість отримання потрібної інформації про робітників на підприємстві та відділів, має функцію пошука потрібного працівника по багатьом параметрам (наприклад: по коду працівника, по коду відділа та т. і.), включає в себе функцію виведення звіту по контактним данним працівників, надає можливість додавання, видалення та редагування записів, що стосуються працівників та відділів.Автоматизована система керування "Відділ кадрів" для ПП "ПФ Бухконсульт" складається з наступних програмно взаємозалежних обєктів: форма головного меню (MDIFRMOTDEL) - головна форма програми, яка вміщує команди виклику інших форм; форма состав (FRMSOSTAV) - надає можливість сортування, пошуку та виводу звітів про робітників; · форма редактора (FRMREDSOSTAV) - надає можливість додавання, редагування та видалення записів працівників з бази даних; форма редактора (FRMREDOTDEL) - надає можливість додавання, редагування та видалення записів відділів з бази даних;На етапі моделювання реляційних, чи логічних, структур визначається структура майбутньої фізичної бази даних проекту, первісні ключи, обмеження цілісності та інші характеристики бази даних. Основні ідеї сучасної технології базуються на концепції, згідно з якою дані повинні організовуватися в базі даних з метою адекватного відображення реального світу, який постійно змінюється та задоволення інформаційних потреб користувача. На основі зпроектованої реляційної моделі можна зробити висновок, що база даних розроблюємої системи має бути невеликого розміру та розміщуватиметься на одному компютері із програмою, тобто локальної програмної структури. У таблиці Otdeli має міститись інформація, що стосується відділів, це така інформація, як: код відділу та його назва. У таблиці Info має міститись додаткова інформація про працівника.Для наппсання програми "Відділ кадрів" для ПП "ПФ Бухконсульт" обрано таку мову програмування, як Місгоsоft Vіsиаl Basic 6.0. Microsoft Visual Basic 6.0 - це потужна система програмування, яка дозволяє швидко і ефективно створювати додатки для Microsoft Windows, здійснювати рішення самого широкого класу бізнес-задач, від офісу до масштабів корпорації. До основних можливостей Vіsиаl Basic 6.0 відносяться наступні: Реалізація розроблювачем максимально гнучкого та зручного інтерфейсу для свого додатку, який зможе задоволити потреби навіть найвимоглнвішого споживача. В назві мови слово Visual означає засіб, за допомогою якого даним програмним засобом створюється графічний інтерфейс. Для цього використовюються вбудовані елементи керування, тобто візуально створені обєкти із заданим набором властивостей та методів, які програміст має можливість змінювати;· багатозадачність системи дозволяє запускати додатки,що потребує багато часу, у фоновому режимі, а це підвищує ефективність використання ЕОМ в цілому;У дійсних умовах на ринку програмного забезпечення панує тверда конкуренція, причинами якої є не тільки виконання чи не виконання тих чи інших функцій додатками конкуруючих виробників ПЗ, сумісність визначеним програмним і апаратним забезпеченням і т.д. Найчастіше користувачі вибирають той чи інший продукт, керуючись “легкістю” інтерфейсу. За основу інтерфейсу програми було прийнято MDI-стиль: побудовано основну материнську MDI-форму, з якої при роботі з програмою викликаються інші форми. Цей стиль відповідає, принципу побудовн інтерфейсу Windows та більшості додатків, а тому є найбільш розповсюдженим, а отже і зручним для замовника.Для роботи з нею необхідно засобами Windows 95/98/NT запустити програму "Отдел кадров" на виконання На екрані зявиться головне вікно програми із заголовком система "Отдел кадров" (рисунок 2). Кнопка "Кадры" активізує вікно “Информация о кадрах” (рисунок 3). Кнопка “Редактор" активізує вікно “Редактор базы данных - Отдела кадров” (рисунок 5). У вікні “Редактор базы данных - Отдела кадров” можна робити такі дії: - створювати, видаляти, змінювати, шукати данні в таблицях бази даних - кнопками “Создать”, “Сохранить”, “Удалить”, “Поиск”; В меню головної форми або на панелі швидкого запуску кнопка “Настройки” активізує вікно “Настройки программы" (рисунок 6).

План
Содержание

1. Характеристика обєкту проектування

2 Структура системи

3. Використовувана модель даних

4. Обгрунтування вибору мови програмування

5. Середовище функціонування

6. Опис інтерфейсу системи

7. Методика роботи споживача з системою

1. Характеристика обєкту проектування

Обєкт проектування створення автоматизованої системи керування "Відділ кадрів" для ПП "ПФ Бухконсульт".

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?