Розробка додатку для наочної області "Ресторан" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 87
Особливості роботи ресторану та необхідність автоматизації процесів документообігу. Вимоги до продукту, вид інтерфейсу для користувача, додаткові функції при роботі з базою даних та веденням обліку. Вибір операційної системи та її основних компонентів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В будь якій роботі, існують правила. Без певних вимог, правил і законів нічого путнього не вийде і це знає кожний розробник. Дотримання правил дає сто відсоткову якість отриманого результату. По-перше, це не наука, де знання якої-небудь формули дозволяє однозначно вирішити задачу, підставивши в неї вихідні дані й одержавши результат.Один з видів закладів громадського харчування, від інших відрізняється вищою якістю послуг, широким меню, окрім харчування як правило ресторани також надають послуги з розваг та відпочинку. Відрізнявся тим, що був перший (білі скатертини, чистий посуд, культура обслуговування). Засновник Буланже. Для цього я розробляю даний проект, що дозволить ресторану покращити архівний та робочий облік, дозволить менше гаяти часу на паперову писанину та перебирання великих архівів що заповняються вручну. Інтерфейс для користувача був створений в виді записів в таблицю, а також для додаткових функцій при роботі з базою даних та веденням обліку. Функціональні: · Програма дозволяє виконувати пошук по полях бази даних (Поле вибирає користувач )IMG_6073fe32-2f12-4d8d-859b-1d4072225e94Людино-машинний діалог потребує встановлення низки правил для забезпечення їх взаємодії. Визначаю, що рівень компютерних знань і досвід роботи з подібними програмами у користувача середній. Користувачами даної програми будуть люди різного віки: молодого, середнього, похилого, без фізичних вад. Оскільки розроблюваний додаток буде нести інформаційний зміст про господарство про цьому доцільно буде розміщувати компоненти, які відповідають за роботу з даними першими на формі. · той елемент, з якого користувач буде розпочинати свою роботу, розміщую під таблицями на формі.На екрані зявиться головне вікно програми, яке груповане з ряду кнопок та таблиць під окрему вкладку.Компонент TADOTABLE забезпечує використання в додатках Delphi таблиць БД, підключених через провайдери OLE DB. Компонент DATASOURCE діє як посередник між компонентами TDATASET (TTABLE, TQUERY, TSTOREDPROC) і компонентами Data Controls - елементами управління, що забезпечують подання даних у формі. Компоненти TDATASET управляють звязками з бібліотекою Borland Database Engine (BDE), а компонент DATASOURCE управляє звязками з даними в компонентах Data Controls. Компонент TTIMER (таймер) служить для відліку інтервалів реального часу.Запускаємо програму Project1.EXE.При цьому запускається програма і відкривається форма на якій розміщені компоненти: - допоміжні та інформаційні засоби.У процесі розробки програми її модульна структура може по-різному формуватися і використовуватися для визначення порядку програмування і налагодження модулів, зазначених у цій структурі. Потім по черзі програмуються модулі програми, починаючи з модулів самого нижнього рівня (листи дерева модульної структури програми), у такому порядку, щоб для кожного програмного модуля були вже запрограмовані всі модулі, до яких він може звертатися. Після того, як усі модулі програми запрограмовані, виконується їхнє почергове тестування і налагодження у такому ж (висхідному) порядку, у якому велося їхнє програмування. Такий порядок розробки програми на перший погляд здається цілком природним: кожен модуль при програмуванні виражається через уже запрограмовані безпосередньо підлеглі модулі, а при тестуванні використовує вже налагоджені модулі.Дає можливість наочно уявити будь-яку діяльність або структуру у вигляді моделі, що дозволить оптимізувати роботу організації, перевірити її на відповідність стандартам ISO9000, спроектувати оргструктуру, знизити витрати, виключити непотрібні операції, підвищити гнучкість і ефективність. Будучи стандартом де-факто, BPWIN підтримує відразу три нотації моделювання: IDEF0 (федеральний стандарт США), IDEF3 і DFD.g Дозволяє проводити опис, аналіз та моделювання моделі даних - будівник мета-моделей даних. Розповсюджується на комерційній основі. специфічних характеристик вашої цільової бази даних, Erwin дозволяє вам виразно представляє собі належну структуру, ключові елементи, і оптимізував проект вашої бази даних. Проектувальники бази даних тільки указують і клацають, щоб створити графічну E-R (Взаємовідношення Обєкту) модель все їх вимог даних і захопити ділові правила в логічній моделі, показуючи всі обєкти, властивості, взаємини, і ключові групи.IMG_09c988db-da1f-486d-8679-f171ec9dbbadРис.2.Я розробив програмний додаток для поліпшення роботи ресторану, що поліпшує роботу для робітників. При цьому була досліджена предметна область, а також Delphi і його компоненти, які я використав для роботи з додатком і базами даних.{$R *.dfm} procedure TFORM1.Button1Click(Sender: TOBJECT); begin begin if RADIOBUTTON1.Checked = true then begin while not Form1.ADOTABLE1.Eof do begin if ANSILOWERCASE(Form1.ADOTABLE1.FIELDVALUES["Фамилия"]) = ANSILOWERCASE(Edit1.Text) then begin begin if RADIOBUTTON2.Checked = true then begin while not Form1.ADOTABLE1.Eof do begin if ANSILOWERCASE(Form1.ADOTABLE1.FIELDVALUES["Имя"]) = ANSILOWERCASE(Edit1.Text) then begin

План
Зміст

Вступ

1. Системний аналіз

1.1 Огляд предметної області

1.2 Вимоги до продукту (Визначення С, D-вимог)

2. Розробка інтерфейсу програми

2.1 Розробка користувацького інтерфейсу

2.2 Структура інтерфейсу користувач

2.3 Використані компоненти

3. Вибір архітектури

3.1 Елементи архітектури (Варіанти використання)

3.2 Функціональна розробка програми

3.2 Функціональна розробка програми

3.3 Інструментальні засоби

4. Детальне проектування

4.1 Структура бази даних

Висновок

Література

Додаток

Вывод
Я розробив програмний додаток для поліпшення роботи ресторану, що поліпшує роботу для робітників. При цьому була досліджена предметна область, а також Delphi і його компоненти, які я використав для роботи з додатком і базами даних. Зберіг інформацію у базі даних. Довів, що правильно сконструйована програма по правилам розробки додатків має більш високий результат в роботі.

Зрозумів, що без поняття предметної області написання додатку неможливе. Дослідивши предметну область та зробивши висновки створив програмний продукт. Застосував знання для правильної автоматизації при роботі з таблицями.

Список литературы
1. Абрамов В.Г., Трифонов Н.П., Трифонова Г.Н. Введение в язык Паскаль. - М.: Наука, 1988.

2. Березин Б.И., Березин С.Б. Начальный курс С и C . - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1996.

3. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. -Харьков: Фолио, Ростов н/Д: Феникс, 1997.

4. Ван Тассел Д. Стиль, разработка, эффективность, отладка и испытание программ. - М.: Мир, 1981.

5. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. - М.: Мир, 1989.

6. Гладков В. П. Задачи по информатике на вступительном экзамене в вуз и их решения: Учебное пособие. - Пермь: Перм. техн. ун-т, 1994.

7. Гладков В. П. Курс лабораторных работ по программированию: Учебное пособие для специальностей электротехнического факультета ПГТУ. Пермь: Перм. техн. ун-т, 1998.

8. Грогоно П. Программирование на языке Паскаль. -М.: Мир, 1982.

9. Дагене В.А., Григас Г. К., Аугутис К.Ф. 100 задач по программированию. - М.: Просвещение, 1993.

10. Епашников A.M., Епашников В.А. Программирование в среде Турбо Паскаль 7.0. - М.: МИФИ, 1994.

11. Заварыкин В.М., Житомирский В.Г., Лапчик М.П. Основы информатики и вычислительной техники. - М.: Просвещение, 1989.

12. Задачи по программированию / С. А. Абрамов, Г. Г. Гнездилова, Е. Н. Капустина, М. И. Селюн. - М.: Наука, 1988.

13. Зубов В. С. Программирование на языке Turbo Pascal (версии 6.0 и 7.0). - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997.

14. 3уев Е. А. Практическое программирование на языке Turbo Pascal 6.0, 7.0. - М.: Радио и связь, 1994.

15. Информатика. Задачник-практикум: В 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е.К.Хеннера. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999.

16. Йенсен К., Вирт Н. Паскаль - руководство для пользователей и описание языка. - М.: Мир, 1982.

17. Касаткин В. Н. Информация. Алгоритмы. ЭВМ. - М.: Просвещение, 1991.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?