Розробка бази даних інформаційної системи - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 78
Аналіз відомих підходів до проектування баз даних. Моделі "сутність-зв"язок". Ієрархічна, мережева та реляційна моделі представлення даних. Організація обмежень посилальної цілісності. Нормалізація відносин. Властивості колонок таблиць фізичної моделі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Крім того, в цьому контексті рівноправно можуть використовуватися слова «модель бази даних» і «модель предметної області» (наприклад, «концептуальна модель бази даних» і «концептуальна модель предметної області»), оскільки така модель є як спосіб реальності, так і спосіб проектованої бази даних для цієї реальності. Крім того, специфіка конкретної СУБД при фізичному проектуванні включає вибір рішень, повязаних з фізичним середовищем зберігання даних (вибір методів управління дискової памяттю, поділ БД по файлах і пристроям, методів доступу до даних), створення індексів і т.д. 2. моделі дозволяють проектувати бази даних з великою кількістю обєктів і атрибутів; Кожен рядок в таблиці містить дані, які відносяться до якоїсь речі або її частини. кожен стовпчик таблиці описує який-небудь атрибут цієї речі. Звязки один до одного між двома сутностями - це такі звязки, при яких кожен екземпляр однієї сутності може буди звязаним тільки з одним з одним екземпляром другої сутності.Отже, в результаті виконання курсової роботи був розроблений додаток баз даних, що дозволяє автоматизувати процес складання фінансових доповідей на складі. Розроблений додаток відповідає всім вимогам предметної області, таблиці створеної бази даних відповідають вимогам нормалізації, що дозволяє забезпечити цілісність і несуперечність інформації.

Вывод
Отже, в результаті виконання курсової роботи був розроблений додаток баз даних, що дозволяє автоматизувати процес складання фінансових доповідей на складі. Розроблений додаток відповідає всім вимогам предметної області, таблиці створеної бази даних відповідають вимогам нормалізації, що дозволяє забезпечити цілісність і несуперечність інформації. Додаток дозволяє вирішувати всі завдання, сформульовані в завданні на курсову роботу. З цього можна зробити висновок, що завдання виконано повністю.

Оскільки база навчальна, а не професійна, ні які дані про співробітників не були включені в базу. Розроблена в курсовій база даних легко доповнюється при необхідності розробки професійної бази даних.

Список литературы
1. Дейт, К.Дж. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. /К.Дж. Дейт. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. - 1328 с.: ил. - Парал. тит. англ.

2. Конноли Т. Базы данных: проектирование и сопровождение. Теория и практика. /Т. Конноли, К. Бегг, А. Страчан.

3. Луни К. Oracle Database 10G. Полный справочник в 2 томах. / К. Луни. - М.: Издательство «Лори», 2004.

4. Дорогий Я.Ю. Методична розробка до виконання лабораторної роботи «Створення застосувань в Oracle 11G XE» [Електронне видання]. / Я.Ю. Дорогий. - К.: ІССЗІ НТУУ «КПІ», 2012 база реляційний цілісність фізичний

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?