Розробка бізнес-плану туроператора "Coral Travel" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 80
Розробка бізнес-плану, особливості його змісту та структури на прикладі туристичного підприємства "Coral Travel". Стратегічне планування на туристичних підприємствах. Презентація бізнес-плану, оцінка ризику бізнес-планування. Конкуренція на ринку збуту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
2.2 Аналіз конкуренції на ринку збуту3.1 Ризики бізнес-плануванняДля того щоб розкрити зміст бізнес-планування як процесу розробки бізнес-плану, требі взяти за необхідне зясування сутності планування взагалі. Для формування уявлень про дане поняття приведемо деякі з них: Планування - це обґрунтування і вибір цілей функціонування і розвитку фірми (системи) і засобів їх досягнення; Планування - це процес, за допомогою якого система пристосовує свої ресурси до змін внутрішніх і зовнішніх умов; Планування - це формування образу майбутнього, що спирається на певне розуміння реалій, і тому обовязкова передумова втілення поставлених цілей, неодмінна умова позитивного просування в рішенні складних задач. Єдність планування - плани всіх елементів системної організації (підрозділів чи окремих господарських одиниць) варто розглядати в тісній взаємозалежності: зміна одних планів (планових показників) спричиняє зміну інших.Бізнес-план є результат досліджень і організаційної роботи, метою, що має, вивчення конкретного напряму діяльності фірми (продукту або послуг) на певному ринку в тих, що склалися організаційно - економічних умовах, він спирається на: конкретний проект надання нових послуг (особливості задоволення потреб і т.д.); Таким чином, бізнес-план не тільки є внутрішнім документів фірми, але і може бути використаний для залучення інвесторів і кредиторів. Бізнес-план дозволяє вирішити цілий ряд завдань: визначити конкретні напрями діяльності фірми, цільові ринки і місце фірми на цих ринках; Визначити осіб, відповідальних за реалізацію стратегії; - вибрати склад і визначити показники товарів і послуг, які будуть запропоновані фірмою споживачам. Бізнес - план починається з резюме, яка є коротким оглядом бізнес-плану.Багато підприємців, що розробили проект роблять велику помилку, вважаючи, що їх проблеми закінчилися. Якщо проектом передбачено зовнішнє фінансування, то з перших кроків ви отримуєте не партнера, а опонента, який все ставить під сумнів і не в змозі запропонувати конструктивну пораду в звязку з погано про інформованістю про реальний стан справ. Досвід показує, що багато проектів не приймаються інвесторами скоріше по причинам психологічного характеру, ніж як наслідок їх низької економічної ефективності. Коли інвестор вирішує далі розглядати проект, він має можливість перейти до наступного етапу - незалежної експертизи чи інвестиційного аналізу. Для кожного з проектів проводиться декілька варіантів розрахунків з різними наборами вхідних даних, які враховують оптимістичний та песимістичний хід розвитку проекту.CORAL TRAVEL реалізує свій турпродукт спільно з компанією ODEON TOURS, що також належить OTI HOLDING і отримала міжнародний сертифікат ISO 9001: 2000 міжнародної організації з сертифікації BVQI за якість управління. Компанія CORAL TRAVEL (Росія, Україна, Польща, Білорусія) належить великій міжнародній структурі OTI HOLDING, яка також володіє компаніями ODEON TOURS (Туреччина, Єгипет, Таїланд), SUNMAR TOUR (Росія), A-CLASS TRAVEL (Росія, Туреччина), BLUE SKY (Росія), WEZYR HOLIDAYS (Польща), HOLIDAY MARKET SERVICE (Туреччина), OTIUM HOTELS (Туреччина), OGD SECURITY & CONSULTANCY (Туреччина). Основна мета CORAL TRAVEL - подальше підвищення ефективності діяльності компанії і її конкурентоспроможності на ринку, що припускає цілеспрямовану роботу по чотирьох напрямках: керування очікуваннями ринку за допомогою зміцнення лояльності до продукту компанії та проведення ефективних заходів щодо подальшого підвищення впізнаваності бренду CORAL; У подальших планах CORAL TRAVEL - збільшення частки, займаної компанією на ринку, розширення бізнесу за рахунок підвищення якості, розвитку нових напрямків і розширення асортименту послуг, що надаються. Кожен агент, набуваючи продукт CORAL TRAVEL, може бути впевнений, що його клієнтові будуть тільки якісні послуги, ретельно перевірені і відібрані експертами компанії CORAL TRAVEL.Дайте відповідь на запитання: як зменшити ризики і втрати? Відповідь повинна складатися з двох частин, у першому з яких визначаються організаційні заходи профілактики ризиків, а в другій-програма страхування від ризиків. Буде потрібно, якомога точніше визначити всі непередбачені обставини, які можуть виникнути в майбутньому. - Чи є Ваша норма валового прибутку достатньою, щоб Ви змогли витримати цінову війну, якщо така буде мати місце? В основі страхової справи лежить страховий поліс: Страховий поліс - це контракт, за якому страхова компанія (страховик) бере на себе обовязок виплатити компенсацію (страхову премію) у разі, якщо відбудеться будь-яке небажана випадкова подія, що принесло збитки.Бізнес-план - це документ, який описує всі основні аспекти майбутнього комерційного проекту (підприємства), аналізує всі проблеми, з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи вирішення цих проблем. Бізнес-план - необхідний в ринкових умовах інструмент технічного, організаційно - економічного, фінансового, управлінського обґрунтування справи, включаючи взаємини з банками та інвестиційними, збутови

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи розробки бізнес-планів

1.1 Стратегічне планування на туристичних підприємствах

1.2 Бізнес-план. Загальні поняття, зміст та структура

1.3 Презентація бізнес-плану туристичного підприємства

Розділ 2. Характеристика туристичного підприемства та аналіз головних аспектів бізнес-планування (на прикладі туристичного підприємства coral travel)

Список литературы
Вступ

В даний час в умовах переходу до ринкових відносин на підприємствах і організаціях бурхливо протікає процес вдосконалення форм і методів роботи.

Складність сучасної економічної ситуації, відсутність чітких орієнтирів в розвитку підприємств і організацій, нестабільність фінансових і господарських відносин ставлять сьогоднішнього підприємця в залежність від ряду тих, що важко піддаються аналізу і контролю чинників. Складність ситуації в значній мірі посилюється відсутністю досвіду ведення господарський-економічної діяльності керівниками фірм і компаній в умовах ринкових відносин. Відмова від планових форм господарювання, централізованого управління економікою, планового встановлення цін на продукцію і споживані ресурси ставить перед сучасним підприємцем абсолютно незнайомий йому круг завдань, від якості рішення яких в значній мірі залежить фінансово-економічний стан фірми, її конкурентоспроможність, можливість динамічного розвитку. У коло цих завдань входять: виробнича і цінова політика, маркетинг і збут, питання стратегічного управління і планування, фінансування і кредитування поточних витрат і капітальних проектів. Дана ситуація вимушує керівника до пошуку цілісного методологічного апарату, здібного до комплексної оцінки економічної і фінансової ситуації підприємства, аналізу найбільш значущих чинників, що впливають на підсумкові показники діяльності фірми, вироблення на основі регулювання стратегії розвитку підприємства.

При всьому різноманітті форм ринкового підприємництва існують ключові положення, вживані практично у всіх областях комерційної діяльності для різних підприємств і організацій, необхідних для того, щоб своєчасно підготуватися, усунути потенційні труднощі, небезпеки і тим самим зменшити ризик в досягненні поставлених цілей. Розробка стратегії і тактики виробничо-господарської діяльності фірми є найважливішим завданням для будь-якого бізнесу.

Успіх в звичайній ринковій торгівлі і у виході фірми з новим виглядом послуг на ринок, і навіть в організації вільної економічної зони неможливий без повного і ясного уявлення про перспективи підприємницької справи, без розробки надійних попередніх орієнтирів і реального плану дій. Що якнайповніше відповідає предявленим вимогам і здібною до рішення широкого круга актуальних завдань є комплексна економічна модель функціонування і розвитку підприємства, іменована бізнес-планом.

В цілях збільшення обєму прибули, рентабельності своєї роботи підприємство повинне постійно розробляти проекти, які передбачають вкладення фінансових ресурсів в створення нових технологій, організацію нових виробництв, реконструкцію виробничих платежів і устаткування для випуску конкурентоздатних товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках, будівництво філіалів і цехів, наближеним до джерел сировини і ринку збуту. Кожний з цих проектів повинен бути заснований на бізнес-плані від ідеї до розрахунку конкретної суми прибули, яка буде отримана від його реалізації.

Найактивніше бізнес-план використовується при пошуку інвесторів: нових акціонерів, кредиторів, спонсорських вкладень і т.д. Допомагає бізнес-план крупним підприємцям і фірмам, які збираються розширити справу, купивши пакет акцій існуючої фірми або організувавши нову організаційно-виробничу структуру.

Таким чином, бізнес-план є програмою, яка описує економіко-організаційну сторону проекту, реалізація якого повинна принести прибуток підприємству-інвесторові.

Одним з головних питань є методика складання бізнес-планів, необхідних для вирішення питань, повязаних з обґрунтуванням перспектив розвитку підприємств і організацій, можливості отримання банківських кредитів, здійснення структурної перебудови виробництва, створення умов для організації ефективнішої і рентабельнішої роботи. Бізнес-план дозволяє обкреслити круг проблем, з якими зіткнеться підприємець при реалізації своїх цілей в мінливому, невизначеному, конкурентному середовищі, сформувати і забезпечити шляхи вирішення цих проблем.

Метою виконання курсової роботи є аналіз та розгляд бізнес-планування в діяльності сучасної туристичної фірми.

Обєктом дослідження виступає - туристичне підприємство "CORAL TRAVEL"

Предметом дослідження є безпосередньо процес складання бізнес плану, тобто поетапне застосування процедур та їх аналіз.

? У курсовій роботі вирішувались такі основні завдання: ? Роль і сутність бізнес планування для підприємства

? Методологія і технологія процесу бізнес планування

? Характеристика основних методів бізнес-планування.

При написанні курсової роботи було використано теоретичний та аналітичний методи. Літературний метод - в процесі роботи були відібрані і проаналізовані літературні джерела, які в тій чи іншій мірі стосуються даного обєкту вивчення.

В курсовій роботі здебільшого використовуються друковані видання, що висвітлюють особливості управлінських рішень та механізм прийняття та реалізації прийняття управлінських рішень. Найважливішим джерелом інформації були книжкові видання, наукові статті в туристичних журналах, ресурси Інтернету.

Курсова робота включає три розділи. В першому розділі розкриваються теоретичні основи бізнес планування в діяльності туристичної фірми. У другому - подається аналіз особливостей бізнес планування туристичного оператора "CORAL TRAVEL". В третьому розділі представлені проблеми бізнес планування. бізнес план туристичний конкуренція

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?