Розробка бізнес-плану підприємства "Мрія" - Бизнес-план

бесплатно 0
4.5 76
Обґрунтування економічної ефективності проекту організації приватного підприємства "Мрія". Асортимент продукції, плановий обсяг її випуску. Термін окупності проекту. Конкурентні переваги підприємства. Організаційний, виробничий та фінансовий плани.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В перший рік реалізації проекту планові обсяги збуту складуть 96 кг печива на день, а відповідно за рік - 29952 кг печива. Проте, за рахунок таких конкурентних переваг, як доступний рівень цін, висока якість та її систематичне поліпшення, диверсифікація рецептурних особливостей, гнучкість технологічного процесу, високий рівень обслуговування, використання досвіду великих торговельних компаній та проведення рекламних акцій з метою стимулювання споживачів, а також реклама в місцевих ЗМІ, ПП "Мрія" також має значний потенціал та можливість завоювати прихильність споживачів в м. Здійснити порівняльний аналіз конкурентних преваг нашого підприємства та певних виробників, продукція яких користується сталим попитом та значною популярністю в регіоні можливо за допомогою таблиці 4.1, використавши оціночний метод за певними позиціями виробництва та діяльності даних підприємств. Таким чином, доклавши певних зусиль до створення позитивного іміджу та популяризації торговельної марки "Мрія" підприємство зможе досягти досить високих конкурентних позицій на ринку, адже за багатьма позиціями його продукція отримала досить високі бали та має потенціал до розвитку. Сила позиції ПП "Мрія "в конкурентній боротьбі полягає в наступному: 1) рівень ціни, що пропонується нами (близько 28-32 грн. за 1 кг печива), робить наш продукт доступним для споживача із середніми доходами.У даному курсовому проекті викладені основні положення бізнес плану та розраховані показники фінансово-господарської діяльності підприємства "Мрія", яке займається кондитерською діяльністю, а саме виготовленням печива і його реалізацією. Успіх будь-якої справи у тому числі і вихід підприємства з новим продуктом чи послугою, неможливий без повного і чіткого уявлення про перспективи підприємницької діяльності, без розробки надійних попередніх орієнтирів і реального плану дій: як почати свою справу, як ефективно організувати виробництво і просування товарів та послуг на ринок, а коли будуть одержані перші прибутки - як зменшити ризик, вижити, перемогти у конкурентній боротьбі, саме тому на підприємстві складається бізнес план.

План
Содержание

Характеристика продукції

Оцінка ринків збуту

Конкурентні переваги підприємства

Стратегія маркетингу

Організаційний план

Виробничий план

Калькуляція витрат (визначення ціни одиниці продукції)

Юридичний план

Оцінка можливих ризиків

Фінансовий план

Висновки

Список використаної літератури

Вывод
У даному курсовому проекті викладені основні положення бізнес плану та розраховані показники фінансово-господарської діяльності підприємства "Мрія", яке займається кондитерською діяльністю, а саме виготовленням печива і його реалізацією. На підприємстві буде працювати 16 осіб, із них 8 основних робітників, управлінський та обслуговуючий персонал.

В результаті проведених розрахунків виявили основні показники виробництва: · обсяг товарної продукції - 1055746,50 грн.

· чистий прибуток - 319923,20 грн.

· повна собівартість програми - 959769,54 грн.

· рентабельність продукції - 50 %.

Успіх будь-якої справи у тому числі і вихід підприємства з новим продуктом чи послугою, неможливий без повного і чіткого уявлення про перспективи підприємницької діяльності, без розробки надійних попередніх орієнтирів і реального плану дій: як почати свою справу, як ефективно організувати виробництво і просування товарів та послуг на ринок, а коли будуть одержані перші прибутки - як зменшити ризик, вижити, перемогти у конкурентній боротьбі, саме тому на підприємстві складається бізнес план. Він є поширеним у ринковій економіці інструментом менеджменту, основою конкретної маркетингової, фінансової, матеріально-технічної та кадрової політики ведення бізнесу.

Список литературы
1. Закон України "Про підприємництво" - К.: Парламентське видавництво, 1998

2. Закон України "Про підприємства" - К.: Парламентське видавництво, 1998

3. Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства - Львів: "СПОЛОМ", 1999

4. Витрати підприємства / за ред. Цал-Цалко Ю.С. - К.: ЦУЛ, 2002

5. Економіка виробничого підприємництва / за ред. Петровича Й.М. - К.: "Знання", КОО, 2001

6. Економіка підприємства / за ред. Покропивного С.Ф. - К.: 2001

7. Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності. - К.: Академія, 2001

8. Типові положення по плануванню обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості (Постанова Кабінету міністрів України 1996)

Размещено на Allbest.ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?