Розробка бізнес-плану організації малого підприємства торгівлі: методика та розрахунок проекту (за матеріалами малого підприємства) - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 245
Розробка бізнес-планів для торговельної діяльності. Методика і етапи складання бізнес-плану торгового підприємства. Вибір місцезнаходження підприємства. Маркетинговий, торгівельний, фінансовий та організаційний плани. Особливості страхування ризиків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Найчастішою причиною, що змушує підприємців замислитись над складанням бізнес - плану, є пошук додаткових коштів. Відповідно, й пишеться бізнес - план "під інвестора", що автоматично звужує його функції та можливості застосування. Насправді, грамотно написаний бізнес - план може стати посібником для підприємця, детальним планом дій, що дає змогу швидко та з найменшими витратами розпочати бізнес. Для того, щоб бізнес - план став справді ефективним засобом, а не формальним папірцем, перед його складанням необхідно визначитись: що таке бізнес - план, навіщо і для кого він пишеться? Відповідно до цілей планування вони поділяються на бізнес - плани для започаткування (або розширення) власної справи (чи нового проекту), бізнес - плани за лініями (продукція, робота, послуги, технічні рішення) та бізнес - плани виробничо-господарської діяльності вже існуючих підприємств.Бізнес-план - письмовий документ, в якому викладено сутність і способи реалізації підприємницької ідеї, охарактеризовано ринкові, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу й особливості управління ним. У ринковій системі бізнес-план виконує дві важливі й практично значущі функції: зовнішню (ознайомлення заінтересованих ділових людей із сутністю та ефективністю реалізації нової підприємницької ідеї) і внутрішню (розробка системи управління реалізацією підприємницького проекту). Складанню бізнес-плану передує визначення цілей власного бізнесу загалом і бізнес-плану зокрема. Бізнес-план охоплює як зовнішні, так і внутрішні цілі. Бізнес-план дає змогу розвязати цілий ряд завдань, основними серед яких є: обгрунтування економічної доцільності напрямків розвитку фірми;Бізнес-план (далі - план) - це специфічний плановий документ, в якому відображено організаційно-фінансові заходи для забезпечення виробництва окремих видів товарів, робіт, послуг. План дає можливість визначити перспективи розвитку майбутнього ринку збуту, оцінити витрати на виготовлення і реалізацію потрібної цьому ринку продукції, визначити її потенційну прибутковість.Резюме складається в самому кінці роботи над планом і відтворює його основний зміст та його переваги. В резюме в стислій формі вказується: основна мета плану; строк реалізації плану;Номер та дата державної реєстрації підприємства Назва органу, який здійснив реєстрацію (прізвище, імя, по батькові) телефон __________ 4.4 Скорочена історична довідка діяльності підприємства або структурного підрозділу при умові самостійного виготовлення продукції цим підрозділом. 5.2 Спеціалізація діяльності (перелік основних видів продукції, що належать до однієї споживчої групи).Повинен відобразити номенклатуру та обсяги виробництва нової продукції, обсяги продажу продукції (див. табл.4,5). 6.8 Для фінансової оцінки випуску продукції проводиться розрахунок ефективності плану виробництва (табл.5). З метою забезпечення самоокупності капітальних вкладень, повязаних з проведенням заходів щодо реструктуризації, вони враховуються при визначенні кінцевого фінансового результату від впровадження бізнес-плану. 7.1 Відображаються особливості та переваги нової організаційної схеми управління підприємством, його структурним підрозділом чи групою підрозділів для конкретного виробництва продукції, яка виникає в результаті проведення заходів щодо реструктуризації та оздоровлення підприємств, а саме: закриття окремих виробництв; 8.4 Визначається та обґрунтовується обсяг необхідних інвестицій для виконання плану реструктуризації та вказується ефективність даного інвестиційного проекту (див. табл.9): а) потенційна прибутковість, рентабельність;Розмірковуючи над вибором виду діяльності, яка б задовольняла вимоги, було прийняте рішення про відкриття власної справи - магазину одягу. Основними факторами, які впливали на вибір діяльності були бажання працювати в даній сфері, наявність засобів для початкової діяльності, наявність коштів для здійснення підприємницької діяльності, аналіз попиту на певний вид діяльності та інше. Було прийняте рішення на здійснення підприємницької діяльності по організації магазину одягу. Одяг в будь-який час мав підвищений попит, тому що навіть середньо та малозабезпечені громадяни не будуть відмовляти собі в першочергових потребах. Практична реалізація підприємницької ідеї щодо створення магазину має бути здійснена започаткуванням діяльності невеликого стаціонарного магазину на базі приміщення універмагу "Україна" (центр міста).Цільова аудиторія магазину - чоловіки та жінки середнього і вище середнього рівня достатку. Миргород і Миргородського району складає 65 756 чол. З урахуванням інших потенційних покупців, цільова аудиторія складає 50 тис. чол. на місяць. Враховуючи, що середньоденний потік покупців в універмазі "Україна", в якому планується відкриття магазину, складає 1500 чол., скоригована загальна цільова аудиторія буде складати приблизно до 25 тис. чол. на місяць. Потенційне збільшення сегменту буде становити 10 % щорічно.Основним каналом збуту товарів буде стаціонарний магазин який знах

План
Зміст

Вступ

1. Особливості розробки бізнес-планів для торговельної діяльності

2. Методика і етапи складання бізнес-плану торгового підприємства

3. Розробка проекту створення торговельного підприємства

3.1 Резюме

3.2 Обґрунтування вибору місцезнаходження підприємства

3.3 План маркетингу

3.4 Торговельний план

3.5 Організаційний план

3.6 Фінансовий план

3.7 Страхування ризиків

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Вывод
5.19. Законодавчі обмеження проникнення на ринок (податкові, митні обмеження, державне регулювання цін тощо).

6. План виробництва

6.1 Опис виробничого процесу, його прогресивність, співставлення основних показників виробництва продукції з аналогічними показниками підприємств відповідної галузі.

6.2 Технологія виробництва продукції. Пропозиції щодо вдосконалення окремих стадій технологічного процесу, його часткова або повна заміна на підставі загального плану реструктуризації підприємства. Частка амортизаційних відрахувань на основне виробниче устаткування.

6.3 Характеристика обладнання. Можливість використання існуючого, пропозиції щодо його оновлення (де передбачається його придбання, на яких умовах і в які строки).

6.4 Визначення потреби в розробці та придбанні технічної і технологічної документації, ноу-хау, що повязана з перепрофілюванням і вдосконаленням виробництва та структурною перебудовою.

6.5 План розвитку виробництва. Повинен відобразити номенклатуру та обсяги виробництва нової продукції, обсяги продажу продукції (див. табл.4,5).

6.6 Генплан території підприємств з експлікацією основних виробничих та допоміжних цехів і споруд.

6.7 Визначення основних та альтернативних постачальників сировини, матеріалів, комплектуючих, енергоресурсів та розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму (див. табл.6).

6.8 Для фінансової оцінки випуску продукції проводиться розрахунок ефективності плану виробництва (табл.5). З метою забезпечення самоокупності капітальних вкладень, повязаних з проведенням заходів щодо реструктуризації, вони враховуються при визначенні кінцевого фінансового результату від впровадження бізнес-плану.

7. Організаційний план

7.1 Відображаються особливості та переваги нової організаційної схеми управління підприємством, його структурним підрозділом чи групою підрозділів для конкретного виробництва продукції, яка виникає в результаті проведення заходів щодо реструктуризації та оздоровлення підприємств, а саме: закриття окремих виробництв;

конверсія, диверсифікація;

консервація мобілізаційних потужностей;

часткова або повна приватизація;

аналіз та вдосконалення організаційної структури управління в процесі реструктуризації, її оптимізація;

створення нових юридичних осіб;

відокремлення від підприємств непрофільних структурних підрозділів;

звільнення від обєктів соцкультпобуту;

продаж (або надання в оренду) окремих структурних підрозділів;

підвищення якості продукції, що виробляється;

підвищення ефективності маркетингу;

зниження витрат на виробництво;

впровадження нових прогресивних форм і методів управління;

скорочення чисельності зайнятих на підприємстві;

тимчасова зупинка капітального будівництва;

продаж зайвого устаткування, матеріалів і складових готових виробів - відстрочка або списання боргів;

залучення кредитів та інвестицій.

7.2 Вказується необхідність удосконалення організації праці, зміни керівництва, перепідготовки спеціалістів.

7.3 Характеризується якісний та кількісний склад робітників і службовців.

Розробляються пропозиції щодо відповідності кількісного та якісного складу робітників і службовців вимогам ринкової економіки та потребам виробництва у нових умовах (див. табл.8).

7.4 Вказується система заробітної плати та матеріального стимулювання.

8. Фінансовий план та програма інвестицій

8.1 Звертається увага на виконання фінансового плану поточного року. Основні фінансові показники за останній звітний період порівнюються з плановими або їх значеннями за попередній рік.

8.2 Складається прогноз фінансових результатів на певний плановий період (рік, два, три.).

8.3 Розробляється план реструктуризації кредиторської заборгованості та повернення дебіторської заборгованості.

8.4 Визначається та обґрунтовується обсяг необхідних інвестицій для виконання плану реструктуризації та вказується ефективність даного інвестиційного проекту (див. табл.9): а) потенційна прибутковість, рентабельність;

б) наявність стабільних ринків збуту.

8.5 Розробляється графік надання фінансової підтримки (сума, рік, квартал).

8.6 Розробляється графік повернення фінансової підтримки та відсотків за нею (сума та термін).

8.7 Очікуваний результат від одержаної інвестиційної підтримки.

9. Аналіз можливих ризиків та їх страхування

9.1 Вказуються основні види ризиків при виконанні бізнес-плану: ризик затримки початку виконання проекту;

ризик невиходу на запланований обсяг виробництва та реалізації продукції (ринковий);

ризик зміни економічної політики держави (введення ліцензування, квотування на відповідний вид діяльності, зміни в оподаткуванні, митному та валютному регулюванні);

ризик конкуруючої технології.

9.2 По основних видах ризиків надається їх оцінка для визначення загального рівня ризику за бізнес-планом. Відповідно до оцінки окремих ризиків надаються засоби та форми їх ефективного страхування шляхом створення резервних фондів зовнішнього страхування найбільш суттєвих ризиків. Вказуються засоби по зменшенню ризиків і можливих втрат (створення резервних фондів зовнішнього страхування найбільш суттєвих ризиків тощо).

10. Охорона навколишнього середовища

10.1. Вказується на відповідність бізнес-плану вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів щодо допустимого негативного впливу на оточуюче середовище. При перевищенні допустимих норм такого впливу визначити шляхи його зменшення.

10.2. Вказуються наявні очисні споруди, їх стан та потреба в додаткових заходах щодо охорони навколишнього середовища окремих його складових: повітря, води, лісових та інших ресурсів: утилізації відходів виробництва, пакувальних матеріалів;

очистки промислових стоків і скидів;

рекультивації земель тощо.

10.3. Аналізуються можливі екологічні наслідки структурної перебудови.

11. Заключні положення

Бізнес-плани для забезпечення випуску окремих видів продукції, робіт, послуг складаються підприємствами, занесеними до Реєстру, при консультативній допомозі спеціалістів Агентства на підставі затверджених Агентством планів реструктуризації цих підприємств.

Доопрацювання та затвердження бізнес-планів здійснюється Управлінням санації, реорганізації неплатоспроможних підприємств та організацій.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?