Розробка бізнес-плану для ВАТ АТП-11855 - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 67
Виробнича програма по експлуатації рухомого складу автотранспортного підприємства. План перевезень вантажів, їх собівартість. Розрахунок витрат експлуатаційних і ремонтних матеріалів. План по праці й заробітній платі, доходах, прибутку й рентабельності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Протягом 11 років ВАТ АТП-11855 займається перевезеннями будівельних і промислових вантажів для замовників, як по Україні, так і по всій Європі. Примітка: приводиться розрахунок для автомобіля КАМАЗ-5511. Він включає перелік основних відправників вантажу із вказівкою кількості й номенклатури відправлених вантажів, відстані перевезення і є основою для вибору моделей рухливого состава й розрахунку показників його використання. План перевезень вантажів складається за формою таблиць 1 і 2. Середня відстань перевезення вантажів визначається по формулі: IMG_50f19ad4-24e5-4f89-a346-29ec773e33f8 , де SРГОД - сумарний річний вантажообіг, ткм; SQГОД - річний обсяг перевезень вантажів.Простій автомобіля в ТЕ й поточному ремонті за цикл обчислюється по формулі: IMG_ae389160-b989-4291-9088-3d5236b3bea9 , де dto-тр=0,5 - норма простою автомобіля в ТЕ й ТР у днях на 1000 км пробігу, днів; K"4=1,3 - коефіцієнт, що враховує тривалість простою автомобіля з початку експлуатації. Пробіг всіх автомобілів з вантажем обчислюється по формулі: IMG_5842dc94-d855-4a38-8372-621dad81f1d1 , де ne - число перевезень; lcp - середня відстань перевезення вантажів. Загальний пробіг всіх автомобілів за рік визначається по формулі: IMG_6f26f8d4-f774-4b18-8709-bdcdb1ae1c5a . ДО1ТЕ=0,9, ДО1ТР=1,1 , для автомобіля КАМАЗ-53212 ДО2=1, для КАМАЗ-5511 ДО2=1,15, а для автомобіля ТСВ-6У ДО2=1,1 - коефіцієнт, що враховує модифікацію ПС; ДОЧ=1,3 - коефіцієнт, що враховує середній пробіг з початку експлуатації; ДО5=1,15 - коефіцієнт, що враховує потужність АТП. Річна витрата палива автомобілем i-тієї моделі визначається по формулі: IMG_6ee2cefd-f0f8-40a2-916b-3cd00ff213d9 , де QL - річна витрата палива на пробіг; Qp - річна витрата палива на транспортну роботу (для КАМАЗ-53212) або на перевезення з вантажем (для КАМАЗ-5511); Qзим - річна витрата палива на роботу в зимових умовах; Qвг - річна витрата палива на внутрішні гаражні потреби.Розробка плану по праці й заробітній платі має на меті визначити необхідну кількість працівників всіх категорій, рівень продуктивності праці й фонди заробітної плати на планований період. (приймається виходячи з фактичної участі водіїв у ТЕ й ремонті, що зложився на АТП); Ачп-З - кількість автогодин підготовчо-заключного часу у водіїв, годин (приймають із розрахунку 0,3 години на зміну, тобто IMG_b0587a1b-5292-4512-9047-9f4ac890d011 ; Фвгод - річний фонд робочого часу водіїв, годин. , де Дк=365 - число календарних днів у році; Дв=52 - число вихідних днів у році; Дпр - число святкових днів у році; Дотп=28 днів - число днів основної чергової відпустки; Дд.про=2 дні - дні додаткової відпустки; Дб=10 днів - дні неявок через хворобу; Дгос=3 дні - дні неявок у звязку з виконанням державних обовязків; Тсм=6,7 години - тривалість робочої зміни (8 година при пятиденному робочому тижні й 6,7 години - при шестиденній); Дпредпр - число передсвяткових днів у році (у ці дні тривалість робочого дня знижується на 1 годину). Відрядна розцінка за 1 ткм визначається по формулі: IMG_4bd7a72c-4cc0-4a6a-b89f-71dbae22db50 , де Тдв=1 година - час у русі; тп-з=0,3 години - підготовчо-заключний час, що доводиться на 1 годину руху. Надбавка за класність становить для водіїв 2-го класу - 10%, для водіїв 1-го класу - 25% від годинної тарифної ставки за відпрацьований час і визначається по формулі: IMG_36d2995d-74b4-4b9f-8bc2-475a76636eb1 , де Nвод1=3 чол., Nвод2=2 чол.Стаття "Основна й додаткова заробітна плата персоналу на АТП із нарахуваннями по соціальному страхуванню" містить у собі: основну заробітну плату всіх працівників АТП-11855, надбавки, доплати до заробітної плати, премії, нарахування на заробітну плату (38,5% від загального фонду зарплати). Витрати по статті "Мастильні та інші експлуатаційні матеріали" ураховують витрати на даний вид ресурсів на АТП. По статті "Технічне обслуговування й поточний ремонт рухомого складу" планують витрати на ТЕ й ТР (капітальні ремонти виконують за рахунок засобів фонду амортизації). Витрати по статті "Відновлення, зношування й ремонт автомобільних шин" визначають на підставі пробігу автомобілів, кількості шин, гарантійного пробігу однієї шини й вартості одного комплекту шин. У статтю "Загальногосподарські витрати" включають вартість електроенергії, теплової енергії; плату за користування землею; вартість утримання уповноважених організацій по статутах і договорам; амортизацію на повне відновлення по іншим основним фондам; плату за воду; медичне страхування й страхування майна, забруднення навколишнього середовища, зміст автомобілів госпобслуговування; плату по відсотках за короткостроковий кредит; податки: із власників транспортних засобів, на придбання транспортних засобів і ін.Валові доходи АТП-11855 (Двал) визначаються підсумовуванням доходів, отриманих від всіх видів діяльності АТП (перевізної роботи Дпер, транспортно-експедиційних операцій Дтэо, вантажно-розвантажувальних робіт Дп-Р і інших робіт і послуг Дпр) і обчислюються по формулі: IMG_e1299cd2-

План
Зміст

Вступ

1. План перевезень вантажів

2. Виробнича програма по експлуатації рухомого складу

3. План технічного обслуговування й ремонту рухомого складу

4. План витрат експлуатаційних і ремонтних матеріалів

5. План по праці й заробітній платі

6. План за собівартістю перевезень

7. План по доходах, прибутку й рентабельності

8. Зведена таблиця техніко-економічних показників роботи АТП-11855

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?