Розробка бізнес-плану автотранспортного підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 100
Складання бізнес-плану підприємницької ідеї по відкриттю автосервісу. Ринок збуту послуг, прогнозований прибуток. Вивчення конкурентів за видом та напрямком діяльності (кузовний ремонт автомобілів). Заходи щодо усунення негативної дії ринкових ситуацій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Для розвитку цього сектору економіки в роботу буде розглянуто відкриття підприємства в сфері малого бізнесу. Основним напрямком діяльності автосервісу буде кузовний ремонт автомобілів. Метою даної курсової роботи - є складання бізнес плану по розробці підприємницької ідеї по відкриттю автосервісу. В курсовій роботі увага зверталась на такі питання: - розробка і складання бізнес плану по розробці підприємницької ідеї по відкриттю автосервісу; Як відомо, метою кожного підприємства є отримання прибутку, що в свою чергу залежить від конкурентоспроможності підприємства, тієї позиції, яку займає підприємство на даному виді ринку.На думку автора, даний хід так само буде впливати на якість роботи, тому що працівники підприємства будуть зацікавлені в залученні клієнтів, а так само якості надаваних ними послуг. Послуги, що надаються СТО "Автоплюс", - кузовний ремонт автомобілів, який полягає в наступному: Вирівнювання пошкоджених деталей кузова автомобіля (рихтування); Автором обрана вузька спеціалізація послуг, що надаються виходячи з таких міркувань: по-перше, вузька спеціалізація дозволяє збільшити конкурентоспроможність підприємства виходячи з кваліфікованого штату підприємства; по-третє, за рахунок того, що підприємства є малим, можна з легкістю впроваджувати інноваційні технології, при наданні послуг, що зменшує час, за який буде проводитися кузовний ремонт. Даний автосервіс буде орієнтуватися на наданні послуг в сфері ремонту автомобілів, а точніше на кузовному ремонті.Підприємство СТО "Автоплюс" надає послуги по кузовному ремонту автомобілів. З цього розраховуємо обєм продажу за місяць - 0.5*26= 13 автомобілів, в грошовому вираженні - 13*5000=65000 грн. Для розширення і стабільного розвитку підприємства використовують методи стимулювання збуту, впровадження інновацій в процесі виробництва, інакше послуги не будуть конкурентоспроможними. В галузі автосервісу має місце абсолютна конкуренція, тобто існує достатня кількість стійких, постійних конкурентів. Сегмент ринку - це частина ринку, групи споживачів послуг, які володіють визначеними ознаками і суттєво відрізняються від інших груп і секторів ринку.Як вже було зазначено в попередніх розділах головними конкурентами даного підприємства в місті є - СТО "Авто 24/7", ПП "Ваша машина", СТО "Ремонт" та ПП "Гайка". Наші конкуренти доволі давно існують на ринку і заробили авторитет серед споживачів. Характеристика щодо основних показників якості роботи конкурентів та ставлення до них споживачів наведено у табл.3.1. Зважаючи на те що на даному ринку СТО "Авто 24/7" знаходиться лише два роки, а СТО "Ремонт" - 3 роки, на відміну від ПП "Ваша машина" яке вже існує пять років, а ПП "Гайка" - 6 років, підприємства швидко перехопили значну кількість споживачів завдяки використанню новіших технологій та ціновій політиці. Потрібно зазначити, що при використанні нових технологій і стратегій СТО "Авто 24/7" є головним конкурентом нашого підприємства, так як має найбільший прибуток серед усіх АТП на даному ринку, якісно виконує свої послуги, і користується найбільшим попитом серед споживачів.Існує пять основних підходів, на основі яких комерційні організації здійснюють управління своєю маркетинговою діяльністю: концепція вдосконалення виробництва, концепція вдосконалення товару, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція маркетингу та концепція соціально-етичного маркетингу. Дане підприємство у відповідності зі своєю концепцією буде слідкувати за етикою й естетикою працівників, за зовнішнім і внутрішнім виглядом підприємства, за поведінкою штату в робочий та неробочий час. Для виходу на ринок підприємство планує скористатися стратегією проникнення на ринок та стратегією слідування за лідером. Для досягнення певного рівня продажу послуг, починаючому підприємству необхідно провести ряд маркетингових досліджень направлених на сегменти та споживачів продукції і послуг. Розміщення реклами в даних інформаційних ресурсах дає змогу звернути як можна більше уваги споживачів до даного підприємства, зацікавити їх ціновою політикою, що в результаті дає вдале проникнення на ринок СТО "Автоплюс".В автосервісі буде лінійна структура управління. Тобто головним буде хазяїн - адміністратор, котрому безпосередньо будуть підпорядковуватись всі працівники. Лінійна структура управління є простою, суть її полягає в тому, що управлінські дії на обєкт можуть передаватись лише однією домінантною особою - керівником, який отримує офіційну інформацію від своїх, безпосередньо підпорядкованих йому осіб, приймає рішення по всім питанням, що стосуються підприємства яким він керує, та несе відповідальність. Даний тип організаційної структури управління застосовується в умовах функціонування малих підприємств з невідкладним виробництвом при відсутності в них розгалужених кооперативних звязків з постачальниками, споживачами. Структура висуває високі вимоги до керівника, котрий повинен

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика підприємства та галузі

Розділ 2. Характеристика послуг та ринків збуту

Розділ 3. Характеристика конкурентного середовища

Розділ 4. План маркетингу

Розділ 5. Організаційний план

Розділ 6. Фінансовий план

Розділ 7. Оцінка ризику та страхування

Висновок

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?