Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма") - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 174
Розробка інформаційних моделей та програмного забезпечення автоматизованого робочого місця управління замовленнями малого підприємства. Трудомісткість та тривалість написання програми, розрахунок поточних витрат її реалізації та мінімальної ціни продажу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
При цьому, дане зтвердження справедливе по відношенню, як до великих підприємств, так і до підприємств, які прийнято відносити до сфери малого і середнього бізнесу. Під ними розуміють процес обміну інформацією, необхідної для прийняття управлінських рішень. Незважаючи на досить просту організаційну структуру, велику кількість внутрішніх і зовнішніх процесів фірми, їхня складність і взаємовплив обумовлюють необхідність приділяти саму серйозну увагу інформаційному забезпеченню цих процесів, а також шукати шлях до постійного удосконалювання каналів комунікацій як усередині підприємства, так і стосовно зовнішнього оточення[1]. З урахуванням розвитку сучасних засобів комунікацій, вирішити зазначену проблему можливо на основі використання технологій автоматизованої передачі й обробки даних у режимі реального часу, що не тільки забезпечить ефективність процесу управління, але і якість, і своєчасність прийнятих управлінських рішень. Попередній аналіз діяльності підприємства в рамках предметної області управління торговим підприємство дозволяє сформулювати мету роботи: Розробити проект створення автоматизованої підсистеми управління збутом компанії, що, з одного боку, повинна підвищити ефективність управлінських і комунікаційних процесів фірми, а з іншої являтися основою для формування надалі загальфірмової інтегрованої системи управління компанією.На сьогоднішній день такою методологією, що представляє організацію у виді сукупності взаємозалежних елементів, що підлягають впливу ззовні, є методологія системного аналізу. З погляду цієї методології, управління організацією являє собою досить складний процес, ефективно здійснювати який неможливо, керуючись лише простими, сухими, заученими формулами [4]. Методологія системного підходу дозволяє розглядати організацію як складну відкриту систему, як єдине ціле, з урахуванням усіх зовнішніх і внутрішніх взаємозвязків (див. рис.1.1). Системний підхід дає можливість виявити і чітко сформулювати проблеми в організації в умовах невизначеності зовнішнього оточення, визначити стратегію її розвитку, точно задати функціонально-необхідні і паразитні входи і виходи; установити структуру організації як системи та звязки між структурними складовими; проаналізувати системні звязки між постачальниками, споживачами і т.д. З погляду системного представлення організації, її зовнішнє середовище містить у собі такі елементи, як споживачі, конкуренти, урядові органи, постачальники, фінансові організації і джерела трудових ресурсів, релевантні стосовно операцій організації [4].На території фірми виділена площа під склади, де зберігаються усі види матеріалів, необхідних для ремонту. Матеріали надходять безпосередньо із оптових складів фірм-постачальників і використовується за необхідністю для послуг, що потребують даний вид матеріалів. Організація здійснює доставку своїх матеріалів до місця проведення ремонтних робіт. Організація здійснює ремонтні роботи як за готівку, та і за безготівковий розрахунок. У зовнішній системі ПП "Сігма" виконує роль особи, яка надає послуги юридичним і фізичним особам, які потребують послуг, використовуючи матеріали різних виробників.Веденням замовлень займається майстер з ремонтних робіт. Після формування списку матеріалів для ремонтних робіт майстер записує в книгу замовлень усю інформацію про клієнта та замовлення.Оскільки уся інформація вводиться і зберігається в базі даних, то ми можемо отримати оперативну інформацію про кількість і вміст замовлень.Коли клієнт приходить і робить замовлення на ремонтні роботи, майстер з ремонтних робіт складає перелік необхідних послуг, які потрібно виконати, виходячи з слів клієнта. Перелік необхідних послуг майстер визначає по книзі послуг. Оскільки найменування робіт можуть бути надто довгими, то майстер майже завжди робить скорочення найменування послуг.Отримавши замовлення майстер окрім перегляду списку послуг повинен переглянути список матеріалів для того, щоб переконатися, що матеріал існує і подивитися скільки він коштує. Для серйозної ремонтної роботи, яка вимагає великого достатку матеріалу, розрахунок вартості матеріалів може зайняти кілька хвилин.Наприклад, якщо вам необхідна послуга укладання лінолеуму, то не потрібно шукати дану послугу з усього переліку, а досить вибрати групу підлоги і там з невеликого списку знайти необхідну нам послугу.Наприклад, якщо вам необхідний матеріал жалюзі пластикові червоні, то не потрібно шукати даний матеріал з усього переліку, а досить вибрати групу жалюзі і там з невеликого списку знайти необхідний нам матеріал.Ця функція спрощує формування кошторису на замовлення.Коли кошторис на замовлення вже сформований, його можна легко роздрукувати.Виходячи з сучасних вимог, що предявляються до якості роботи фінансової ланки приватного підприємства, не можна не відзначити, що ефективна робота його цілком залежить від рівня оснащення компанії інформаційними засобами на базі компютерних систем. Компютер не просто полегшує облік, скорочуючи час, потрібний на оформлення документів і у

План
Зміст

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Введення

1. Проектно-конструкторський розділ

1.1 Загальносистемні рішення

1.1.1 Загальні положення

1.1.2 Опис процесу діяльності

1.1.3 Опис функцій, які автоматизуються

1.1.3.1 Ведення замовлень

1.1.3.2 Формування списку замовлень

1.1.3.3 Ведення списку послуг

1.1.3.4 Ведення списку матеріалів

1.1.3.5 Ведення списку груп послуг

1.1.3.6 Ведення списку груп матеріалів

1.1.3.7 Формування кошторису на замовлення

1.1.3.8 Формування звіту по кошторису для друку

1.1.4 Опис постановки завдання

1.2 Рішення з інформаційного забезпечення

1.2.1 Перелік вхідних даних

1.2.2 Перелік вихідних даних

1.2.3 Опис інформаційного забезпечення

1.2.3.1 Логічна модель даних

1.2.3.2 Схема бази даних

1.3 Рішення з технічного забезпечення

1.4 Рішення з математичного забезпечення

1.4.1 Змістовна постановка транспортнї задачі

1.4.2 Формальна модель транспортної задачі

1.4.3 Метод потенціалів

1.4.3.1 Схема алгоритму

1.4.3.2 Метод північно-західного кута

1.4.3.3 Метод найменшої вартості

1.4.3.4 Метод Фогеля

1.4.3.5 Приклад рішення задачі

1.5 Опис програмного забезпечення

1.5.1 Вибір інструментів розробки

1.5.1 Форми та модулі програми

1.5.2 Опис модулів і класів системи

1.5.3 Схема обробки дій користувача

2. Технологічний розділ

2.1 Керівництво користувача

2.1.1 Введення

2.1.2 Головна форма

2.1.2.1 Список замовлень

2.1.2.2 Форма вводу нових замовлень

2.1.2.2 Панель інструментів

2.1.3 Головне меню

2.1.4 Меню "Данные"

2.1.4.1 Пункт меню "Сметы"

2.1.4.2 Пункт меню "Печать"

2.1.4.3 Пункт меню "Справочники"

2.1.4.4 Пункт меню "Вихід"

2.1.5 Меню "?"

2.2 Обробка помилок

3. Техніко-економічний розділ

3.1 Загальні положення

3.2 Вихідні дані для розрахунку

3.3 Визначення трудомісткості та тривалості розробки програми

3.4 Розрахунок витрат на розробку програми

3.5 Розрахунок поточних витрат реалізації та мінімальної ціни продажу програми

3.6 Економія у споживача програмного продукту

3.7 Розрахунок економічної ефективності проекту

3.8 Висновки

Висновки

Перелік посилань

Додаток Вихідний код програми

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

АРМ-автоматизоване робоче місце;

АС-автоматизована система; БД-база даних;

ІЗ-інформаційне забезпечення; ІС-інформаційна система;

ПЗ-програмне забезпечення; ПП-програмний продукт;

СУБД-система управління базами даних;

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?