Розробка автоматизованої вимірювальної системи технологічного процесу контактного окиснення аміаку - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 188
Вибір, обґрунтування методів автоматичного контролю технологічних параметрів. Розробка структурних схем ІВК, вибір комплексу технічних засобів. Призначення, мета і функції автоматичної системи контролю технологічних параметрів, опис функціональної схеми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В останній час на сучасному промисловому виробництві дуже широко використовують автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСКТП). Це пояснюється тим, що технологічні процеси характеризуються складністю і високою швидкістю протікання, а також чутливістю їх до порушень режиму, шкідливих умов роботи, вибухо - та пожежонебезпечності сполук, які переробляються. Автоматизація дозволяє покращити головні показники ефективності виробництва і збільшення кількості. За допомогою автоматизації хімічного процесу відбувається чіткий контроль за фізико-хімічними показниками сировини, допоміжних матеріалів та готової продукції, що значно зменшує вірогідність відхилення від стандартів та норм.Сировиною для виробництва азотної кислоти служать аміак, повітря і вода. Вона включає наступні стадії: фільтрацію повітря від пилу, стиснення його до 0,412 МПА; випаровування рідкого аміаку під тиском 0,588 МПА; фільтрацію газоподібного аміаку; змішення газоподібного аміаку з повітрям; фільтрацію аміачно повітряної суміші; окислення (конверсію) аміаку киснем повітря; охолоджування нітрозних газів з одночасною промивкою їх від нітрат-нітриту амонію і отриманням конденсату азотної кислоти концентрацією 40-45% HNO3; стиснення нітрозних газів до 1,079 МПА і охолоджування їх; абсорбцію оксидів азоту з освітою 60%-й азотної кислоти; підігрів вихлопних газів до 480-500°С; каталітичне очищення їх від оксидів азоту і одночасним підігрівом до 750-770°С; розширення вихлопних газів в газовій турбіні від 0,932-0,981 до 0,103 МПА і охолоджування їх до 200°С. Стисле повітря розділяється на два потоки, один з яких (основний) прямує в апарат окислення аміаку, а другий (10-14% від загальної витрати повітря на технологію) проходить підігрівач газоподібного аміаку і далі поступає на змішення з нітрозними газами. Діафрагму, за допомогою якої виміряють витрату газоподібного аміаку, встановлюють за клапаном, регулюючим витрату при за стабілізованому тиску, що забезпечує рівність умов вимірювання на даній діафрагмі і на діафрагмі, що виміряє витрату повітря. Для підвищення якості регулювання співвідношення повітря: аміак необхідно знати точні витрати повітря і аміаку, що поступає в контактний апарат.В цій курсовій роботі була розроблена система автоматизації процесу контактного окиснення аміаку, вивчені фізичні основи, теорія, методи розрахунку і проектування основних вимірювальних перетворювачів; була опанована методика розробки структурних і функціональних схем автоматичного контролю технологічних параметрів, виконано необхідні розрахунки і теоретичні дослідження метрологічних параметрів і характеристик.

Вывод
В цій курсовій роботі була розроблена система автоматизації процесу контактного окиснення аміаку, вивчені фізичні основи, теорія, методи розрахунку і проектування основних вимірювальних перетворювачів; була опанована методика розробки структурних і функціональних схем автоматичного контролю технологічних параметрів, виконано необхідні розрахунки і теоретичні дослідження метрологічних параметрів і характеристик.

Отримана інформація може бути надалі використана для формування регулюючої дії виконавчим механізмом.

Список литературы
1. Промышленные приборы и средства автоматизации: Справочник / под ред. Черенкова В.В. - Л.: Машиностроение, 1987. - 368 с.

2. Промислові засоби автоматизації. Ч. 1 вимірювальні пристрої/ Навч. посібник за заг. ред. Бабіченка А.К. - Харків: НТУ «НТІ», 2000. - 470 с.

3. ГОСТ 21.404-85. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. - М.: Изд-во стандартов, 1985.

4. ГОСТ 24.210-82. Схема функциональной структури. Состав и содержание автоматизированных функций. - М.: Изд-во стандартов, 1981.

5. Методичні вказівки до виконання розділу «Автоматичні системи керування технологічними процесами» дипломного проекту для студентів V-VI курсів технологічних спеціальностей / Укл. Паровий

Є. І. - Дніпропетровськ: УДХТУ, 2005. - 14 с.

6. Голубятников В.А., Шувалов В.В. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности: Учебник для техникумов. -

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Химия, 1985. - 352 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?