Розробка автоматизованої системи підтримки обліку та реалізації товарів промислового підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 185
Автоматизовані інформаційні системи: поняття та внутрішня структура, розробка її інфологічної, даталогічної та програмувальної моделі. Застосування мови UML до проектування інформаційної системи. Етапи налагодження та тестування розробленої програми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Вхідною інформацією створюваного програмного забезпечення буде інформація про замовника та інформація про товар, яка надається базою даних чи створюється в довідниках. Вихідною інформацією будуть спроектовані замовлення на товари та самі товари, які заноситимуться до бази даних, довідники. Позначаюча сутність (позначення) - це сутність, яка формалізує звязок виду 1: M (один-до-багатьох) або 1:1 (один-до-одного) між двома сутностями, але відрізняється від характеристики тим, що не залежить від сутності, яку визначає. З її допомогою можна проводити вибірку даних по заданих параметрах, вводити і видаляти дані з таблиці, створювати і видаляти файли даних. Для роботи з базами даних було використано реляційну систему керування базами даних MS Access, що включає сотні інструментів, які інтуїтивно зрозумілі і дозволяють швидко почати роботу.Протягом роботи над курсовим проектом були закріплені знання і навички з проектування баз даних: побудови інфологічної та даталогічної моделей, їх реалізації засобами Microsoft Acess та написання клієнтського додатку для роботи з розробленою базою даних в обэктно-орієнтованому середовищі Delphi.

Вывод
Протягом роботи над курсовим проектом були закріплені знання і навички з проектування баз даних: побудови інфологічної та даталогічної моделей, їх реалізації засобами Microsoft Acess та написання клієнтського додатку для роботи з розробленою базою даних в обэктно-орієнтованому середовищі Delphi.

Крім того були вдосконалені навички проектування програмного забезпечення з допомогою UML-діаграм, та його реалізації мовою програмування Object Pascal.

В результаті була створена повнофункціональна автоматизована система для промислового підприємства, яка буде взята на експлуатацію для обліку та реалізації товарів підприємсвом. Отриманий досвід дозволить розробляти подібні програмні засоби для промислових потреб підприємств та організацій.

Список литературы
1 Макконнелл С. Совершенный код. Мастер-класс / Пер. с англ. - М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция»; СПБ.: Питер, 2005. - 896 стр.: ил.

2 Соммервилл, Иан. Инженерия программного обеспечения, 6-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. - 624 с.: ил.

3 Макконнелл С. Профессиональная разработка программного обеспечения. - Пер. с англ. - СПБ.: Символ-Плюс, 2006. - 240 с., ил.

4 Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы обьектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. - СПБ.: Питер, 2001. - 368 с.: ил.

5 Э. Фримен, Э. Фримен, К. Сьерра, Б. Бейтс. Паттерны проектирования. - СПБ.: Питер, 2011. - 656 с.: ил.

6 Троелсен, Эндрю. Язык программирования C# 5.0 и платформа.NET 4.5, 6-е изд.: Пер. с англ. - М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2013. - 1312 с.: ил.

7 Албахари, Джозеф, Албахари, Бен. C#. Справочник. Полное описание языка.: Пер. с англ. - М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2014. - 1008 с.: ил.

8 Бондарь А.Г. Microsoft SQL Server 2012. - СПБ.: БХВ-Петербург, 2013. - 608 с.: ил.

9 Фиайли К. SQL: Пер. С англ. - М.: ДМК Пресс. - 456 с.: ил.

10 Карвин Б. Программирование баз данных SQL. Типичные ошибки и их устранение / Б. Карвин. - М.: Рид Групп, 2012. - 336 с.

11 http://intermash.ua/

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?