Розробка автоматизованої підсистеми планування ремонтно-профілактичних робіт на ВАТ "Макаронна фабрика" - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 194
Розробка інтерфейсу користувача системи. Розробка підсистеми планування ремонтно-профілактичних робіт для відділу головного інженера на ВАТ "Макаронна фабрика". Розробка логічної і фізичної моделей бази даних. Опис реалізованих функцій системи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1.6.4 Вимоги до системи 1.6.6 Склад і зміст робіт по створенню підсистеми2.1 Вибір та характеристика програмних засобів для розробки елементів системи 2.1.1 Erwin Process Modeler r7.3 (BPWIN) CA Technologies 2.2.1 Склад, опис і організація інформаційного забезпечення 2.3.2 Функції, що реалізуються 2.5 Алгоритмізація функцій системи та опис реалізованих функцій системи.1 Безпека експлуатації посудин, що працюють під тиском4.2 Вимоги безпеки під час експлуатації ЕОМВ наш час автоматизація та компютеризація проникла у всі сфери життєдіяльності людини та не обійшла стороною й галузі харчової та переробної промисловості України. Сучасний бізнес висуває до управління досить жорсткі вимоги в прийнятті стратегічних рішень управління підприємством. В сучасних умовах господарювання досягнення високих виробничих показників діяльності підприємства значною мірою залежить від ефективності прийняття рішень. На будь якому підприємстві виробництво є ключовою ланкою. Від управління виробництвом залежить прибуток самого підприємства.З 1996 року підприємство перетворено в акціонерне товариство відкритого типу - ВАТ “Макаронна фабрика” м. На підприємстві встановлено і експлуатується устаткування передових світових фірм - автоматизованї лінії всесвітньо відомої швейцарської фірми Бюллер з технологією Турботерматик для виробництва довгорізаних і короткорізаних макаронних виробів. Підприємство має власну акредитовану лабораторію, обладнану сучасними приладами, що дає змогу своєчасно визначити якість сировини і макаронних виробів. Диплом та право маркувати знаком "Київська якість" макаронні вироби "Екстра" вагові і фасовані (вермішель, черепашки, вермішель довга, равлики, локшина, спіраль, макарони соломка, витушки, пера, кільця, ріжки, парасольки, ріжки особливі, коліщатка, ріжки кручені, локшина-виток) отримало ВАТ "Макаронна фабрика". Виготовлення макаронних виробів "Екстра" здійснюється за технологією фірми "Бюлер" (Швейцарія) на автоматизованих лініях "Турботерматік", що передбачає прогресивні режими приготування макаронного тіста і сушіння макаронних виробів, автоматичний контроль і підтримання на оптимальному рівні параметрів режиму, компютерну реєстрацію даних і виведення інформації на монітор.Відділ головного інженера являється структурним підрозділом компанії, який забезпечує технічну підтримку, відповідає за технічний стан обладнання та за планування ремонтно-профілактичних робіт, що дозволяє реалізовувати безперебійну роботу обладнання. Відділ підпорядковується головному інженеру. Організаційна структура та штат відділу головного інженера затверджуються директором компанії. Головному інженеру підпорядковуються: Головний механік, начальник ремонтної бригади, механік лінії, головний оператор, начальник безтарного зберігання борошна. Функціональні обовязки персоналу відділу слідуючі: 1) забезпечує технічне обслуговування обладнання· Головний інженер належить до професійної групи "Керівники". · Головний інженер є першим заступником керівника підприємства і несе відповідальність за результати та ефективність виробничої діяльності підприємства. · Призначення на посаду головного інженера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю. Головний інженер повинен знати: - Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування, які регулюють діяльність підприємства. Головний інженер має право: · Діяти від імені технічних служб підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, іншими організаціями та органами державної влади.Концепція автоматизованої системи повинна мати три ключових моменти: · організація автоматизованих робочих місць на основі персональних компютерів, програмного забезпечення и спецалізованих пакутів прикладного програмного забезпечення власної розробки; Концепція підсистеми планування ремонтно-профілактичних робіт припускає поточну реалізацію і перспективний розвиток по наступним напрямам: · максимальний ступінь автоматизації процесу; Між ними існує тісний взаємозвязок - чим менше часу витрачається на механічне виконання тих чи інших процедур тим більше часу можна витрачати на саме обслуговування, тим самим підвищуючи його якісний рівень. Враховуючи те, що на даний момент в компанії не всі функції відділу головного механіка повністю автоматизовані або автоматизовані але не найкращим шляхом, тому розробка підсистеми планування ремонтно-профілактичних робіт, з урахування специфіки нашого підприємства, дозволить більш точно та більш швидко створювати плани на ремонтно-профілактичні роботи. Метою дипломного проекту є розробка підсистеми планування ремонтно-профілактичних робіт на ВАТ «Макаронна фабрика», який повинен автоматизувати виконання наступних задач: введення в систему результатів оглядів та ре

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Системний аналіз ВАТ «Макаронна фабрика» та постановка задачі на розробку підсистеми планування ремонтно-профілактичних робіт

1.1 Загальна характеристика ВАТ «Макаронна фабрика»

1.2 Організаційна структура відділу головного інженера

1.2.1 Посадова інструкція головного інженера

1.3 Обґрунтування необхідності автоматизації планування ремонтно-профілактичних робіт на ВАТ «Макаронна фабрика»

1.4 Загальна концепція АС

1.5 Постановка задачі на проектування

1.6 Технічне завдання на розробку підсистеми планування ремонтно-профілактичних робіт для відділу головного інженера на ВАТ «Макаронна фабрика»

1.6.1 Загальні положення

1.6.2 Призначення і цілі створення системи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?