Розробка автоматизованої інформаційної системи "Залізничний вокзал" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 127
Роль бази даних, призначеної для каталогізації рейсів, рухомого складу, персоналу та пасажирів, в полегшенні роботи залізничного вокзалу. Проектування структури даних. Розробка запитів для рішення задач, комплексної програми. Опис математичної моделі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
База даних може бути визначена як структурна сукупність даних, що підтримуються в активному стані та відображає властивості обєктів зовнішнього (реального) світу[1]. Бази даних орієнтовані на інтегровані запити, а не на одну програму, як у випадку файлового підходу, і використовуються для інформаційних потреб багатьох користувачів. Перехід від структури БД до потрібної структури в програмі користувача відбувається автоматично за допомогою систем керування базами даних (СКБД). Дана база даних призначена для каталогізації рейсів, рухомого складу, персоналу та пасажирів, що значно полегшує роботу залізничного вокзалу. База даних буде містити інформацію про здійснені продажі квитків, перевезення, особисті дані працівників та пасажирів.Таблиця «Квиток» (рисунок 1.1) містить інформацію про дату придбання та поїздки, рейс, станції відправлення та прибуття, працівника, пасажира, номер вагону та місця, вартість перевезення. Таблиця «Рейс» (рисунок 1.2) містить інформацію про маршрут руху, станцію відправлення та прибуття, дату та час відправлення та прибуття, а також час проведений в дорозі. FROM Станція INNER JOIN (Маршрут INNER JOIN [Перелік станцій] ON Маршрут.ID_Маршрут = [Перелік станцій].FK_Маршрут) ON Станція.ID_Станція = [Перелік станцій].FK_Станція FROM Країна INNER JOIN (Громадянство INNER JOIN (Рейс INNER JOIN (Громадяни INNER JOIN Квиток ON Громадяни.[ID_Ідентифікаційний_код] = Квиток.[FK_Громадянин]) ON Рейс.[ID_Рейс] = Квиток.[FK_Рейс]) ON Громадянство.ID_Громадянство = Громадяни.FK_Громадянство) ON Країна.ID_Країна = Громадянство.FK_Країна; FROM (((Регіон INNER JOIN Район ON Регіон.ID_Регіону = Район.FK_Регіон) INNER JOIN [Населений пункт] ON Район.ID_Район = [Населений пункт].FK_Район) INNER JOIN Станція ON [Населений пункт].[ID_Населений пункт] = Станція.[FK_Населений пункт]) INNER JOIN ((Маршрут INNER JOIN Рейс ON Маршрут.ID_Маршрут = Рейс.FK_Маршрут) INNER JOIN [Перелік станцій] ON Маршрут.ID_Маршрут = [Перелік станцій].FK_Маршрут) ON Станція.ID_Станція = [Перелік станцій].FK_Станція;З кожною таблицею можуть бути повязані індекси (ключі), що задають потрібні користувачеві порядки на безлічі рядків. Таблиці можуть мати однотипні поля (стовпчики), і це дозволяє встановлювати між ними звязки, виконувати операції реляційної алгебри. Можна ставити також формати зберігання подання цих даних при виведенні на екран або друк. При будь-якій обробці даних з декількох таблиць Access використовує одного разу задані звязки між таблицями. Оскільки в Microsoft Access до даних можуть мати доступ одночасно кілька користувачів, в ньому передбачені надійні засоби захисту і забезпечення цілісності даних.Режим SQL: SELECT Локомотив.Номер, Квиток.[Дата/час відправлення] AS Дата, Рейс.Назва AS Рейс, (SELECT Count(Квиток.ID_Квиток) FROM (Рейс INNER JOIN Квиток ON Рейс.ID_Рейс = Квиток.FK_Рейс) INNER JOIN (Локомотив AS Локомотив_1 INNER JOIN [Локомотив до потягу] ON Локомотив_1.ID_Локомотив = [Локомотив до потягу].FK_Локомотив) ON Рейс.ID_Рейс = [Локомотив до потягу].FK_Рейс WHERE Локомотив_1.Номер=Локомотив.Номер) AS Кількість FROM (Рейс INNER JOIN Квиток ON Рейс.ID_Рейс = Квиток.FK_Рейс) INNER JOIN (Локомотив INNER JOIN [Локомотив до потягу] ON Локомотив.ID_Локомотив = [Локомотив до потягу].FK_Локомотив) ON Рейс.ID_Рейс = [Локомотив до потягу].FK_Рейс Режим SQL: SELECT Громадяни.Прізвище, Громадяни.Імя, Громадяни.[По-батькові], Громадяни.[Дата народження], Адреса.FK_Населений_пункт AS [Населений пункт], Адреса.FK_Вулиця AS Вулиця, Адреса.[№ будинку] AS №буд, Адреса.[№ квартири] AS №кв, Працівник.[Дата прийняття на роботу], Працівник.[Попередній стаж(в роках)], Працівник.FK_Посада AS Посада, Освіта.Рівень AS Освіта, Громадяни.FK_Стать AS Стать, Громадянство.FK_Країна AS Громадянство FROM Освіта INNER JOIN (Громадянство INNER JOIN (Адреса INNER JOIN (Громадяни INNER JOIN Працівник ON Громадяни.[ID_Ідентифікаційний_код] = Працівник.[FK_Ідентифікаційний_код]) ON Адреса.ID_Адреса = Працівник.FK_Адреса) ON Громадянство.ID_Громадянство = Громадяни.FK_Громадянство) ON Освіта.ID_Освіта = Працівник.FK_Освіта FROM Країна INNER JOIN (Громадянство INNER JOIN (Рейс INNER JOIN (Громадяни INNER JOIN Квиток ON Громадяни.[ID_Ідентифікаційний_код] = Квиток.[FK_Громадянин]) ON Рейс.[ID_Рейс] = Квиток.[FK_Рейс]) ON Громадянство.ID_Громадянство = Громадяни.FK_Громадянство) ON Країна.ID_Країна = Громадянство.FK_Країна;В даній базі даних було використано велику кількість активних і пасивних запитів; запитів на обрахунки; запитів для роботи із параметрами дати і часу; запитів для роботи із текстом та інші. Важливими для організації є запити на обрахунки, що допомагають розраховувати витрати чи доходи за певні періоди часу, що полегшує роботу.Інфологічна модель бази даних «Залізничний вокзал»Додаток В Інфологічна модель розподіленої бази даних «Залізничний вокзал» Додаток Г Вузлова схема розподіленої бази даних Модель локомотиву model

Вывод
В даній базі даних було використано велику кількість активних і пасивних запитів; запитів на обрахунки; запитів для роботи із параметрами дати і часу; запитів для роботи із текстом та інші. Важливими для організації є запити на обрахунки, що допомагають розраховувати витрати чи доходи за певні періоди часу, що полегшує роботу. Через використання даних запитів забезпечується належне функціонування бази даних та виконання поставлених задач.

Створення системи форм забезпечило практичність та доступність роботи з базою даних. Базу даних «Залізничний вокзал» можна вважати окремим додатком, призначення якого автоматизація обліку послуг у сфері пасажирських перевезень залізницею та обробка інформації.

В результаті отримано повноцінну базу даних, що відповідає усім поставленим вимогам вказаним в завданні та усі потрібні для виведення завдання були виконані.

База оперує великою кількістю інформації про перевезення та іншими важливими даними, її впровадження є перспективним, оскільки здійснюється покращення роботи у таких напрямках, як якість обслуговування, мобільність, зручність для пасажирів, прискорення видачі квитків та звітів.

Це в результаті призведе до залучення більшої кількості нових пасажирів, створення нових та оптимізації стрих рейсів та маршрутів, що спричинить значне збільшення прибутку від діяльності.

Список литературы
1.О.В Мазурець Організація баз даних та знань: лабораторний практикум для студентів напряму підготовки «Компютерні науки» /О.В. Мазурець - Хмельницький: ХНУ, 2012, С.

2.Створення форми Access - Access - Office.com. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://office.microsoft.com/uk-ua/access-help/HA102749786.aspx

3.Створення запиту на додавання - Access - Office.com. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://office.microsoft.com/uk-ua/support/FX104018798.aspx

4.Збереження дати й часу змінення запису - Access - Office.com. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://office.microsoft.com/uk-ua/access-help/HA010342039.aspx?CTT=1

5.Онлайн резервування та придбання квитків - Укрзалізниця. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://booking.uz.gov.ua/

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?