Розробка аналогових та цифрових пристроїв на інтегральних мікросхемах - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 131
Характеристика електронного підсилювача на інтегральних мікросхемах. Розробка тригерного пристрою на логічних елементах для реалізації двоходової функції. Сутність коефіцієнта підсилення вихідного каскаду. Мінімізація функцій за допомогою карт Карно.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Під операційним підсилювачем в мікроелектроніці розуміють реалізований у вигляді мікросхеми підсилювач постійного струму, що має: · високий коефіцієнт посилення по напрузі; Операційні підсилювачі призначені для роботи з глибоким негативним зворотним звязком і спочатку застосовувалися в аналогових ЕОМ, де залежно від ланцюгів зворотного звязку вони виконували різноманітні математичні операції (складання, віднімання, множення, розподіл, логарифмування, диференціювання, інтеграція і т.д.), звідки і відбувся термін "операційний підсилювач". Перші операційні підсилювачі були ламповими і були вельми громіздкими і дорогими пристроями. Поєднання високих електричних параметрів з малими габаритами, високою надійністю і низькою ціною зробило операційний підсилювач основним активним елементом аналогової схемотехніки. 1.1 Визначаємо амплітуду напруги і струму в навантаженні та оберемо вихідний, вхідний та проміжного каскад для ОПРозробка тригерного пристрою виконується наступним чином: 2.1 Побудуємо таблицю переходів роботи заданого пристрою.2.3 Складаємо карту Карно для функцій J А) заповнюємо карту Карно, записуємо одиниці у клітинки, де функція приймає одиничні значення, відповідно з їх порядковим номером. Б) записуємо рівняння дизюнктивної нормальної форми (ДНФ) для функції J. 2.4 Складаємо карту Карно для функцій К А) заповнюємо карту Карно, записуємо одиниці у клітинки, де функція К приймає одиничні значення, відповідно з їх порядковим номеромВ даному курсовому проекті був розглянутий операційний підсилювач, а також проведена розробка тригерного пристрою на логічних елементах І-НІ .IMG_040e809b-eb2e-44b8-9f77-fbe5efb62274

IMG_e7f1897d-01b7-4ef2-a57e-b1800f9cef8eCiiaIiceo?yIicia?aiiyIaeiaioaaiiyE?eue.I?ei?o.

?acenoi?e

R2, R4IEO-0,125 - 1e5

IMG_4f938dbf-5c0d-406d-9e42-2d3b1c435750 5%2

R3IEO-0,125 -27e

IMG_7f68ce30-18e0-41a6-a69c-ddc079f153b2 5%1

R5IEO-0,125 -30e

IMG_c3c0ed10-3938-4673-9820-beea720b20b9 5%1

R8,R9IEO-0,5 - 1e

IMG_a4f006a4-35da-4e60-9754-d8573d793bca 5%2

R1, R6, R7CI3 -10e

IMG_d9cd913c-9ca8-4c12-9a33-6a96bbd9782d 5%3

I?e?inoaie

DA1,DA2K140OA62

DA3E?1408OA11

A?iae

VD1, VD2KC5152Размещено на .ru

План
Зміст

Завдання до курсового проекту

Вступ

1. Розрахунок операційного підсилювача

1.1 Визначення амплітуди напруги і струму в навантаженні та вибір вихідного, вхідного та проміжного каскаду для ОП

1.2 Визначення коефіцієнтів підсилення вихідного і проміжного каскадів

1.3 Розрахунок мінімального припустимого опору навантаження вхідного та проміжного каскадів

1.4 Розрахунок значень опорів R3 i R5

1.5 Розрахунок коефіцієнтів підсилення струму

1.6 Розрахунок коефіцієнтів підсилення напруги

1.7 Розрахунок коефіцієнт підсилення потужності

1.8 Визначення верхні частоти смуги пропускання каскадів підсилювача

1.9 Визначення амплітуди вхідної напруги і струму підсилювача

2. Розробка тригерного пристрою на логічних елементах І-НІ

2.1 Побудова таблиці переходів роботи заданого пристрою

2.2 Мінімізація функцій

2.3 Формування карти Карно для функцій J

2.4 Формування карти Карно для функції К

2.5 Реалізація функції J та К на логічних елементах І-НІ

Висновки

Список літератури

Додаток А Принципова схема підсилювача на інтегральних мікросхемах

Додаток Б Функціональна схема тригерного пристрою на логічних елементах

Додаток В Лист специфікація

Завдання до курсового проекту

Завдання 1. Розрахунок електронного підсилювача на інтегральних мікросхемах. Вихідні дані для розрахунку.

Вывод
підсилювач мікросхема інтегральний

В даному курсовому проекті був розглянутий операційний підсилювач, а також проведена розробка тригерного пристрою на логічних елементах І-НІ .

З урахуванням вихідних даних був проведений розрахунок необхідний для створення підсилювача на інтегральних ОП.

У другому розділі була проведена розробка тригерного пристрою на логічних елементах І-НІ. Для цього була проведена мінімізація функцій за допомогою карт Карно, а також приведення функцій за допомогою Булевої алгебри до зручного вигляду для реалізації схеми на елементах І-НІ.

Список литературы
1. Электроника: Учеб пособие для приборостроит. спец. вузов. В.Г.Гусев, Ю.М.Гусев - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Высш. шк. 1991.- 622с.

2. Аналоговая и цифровая электроника : Учеб пособие .Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П.-М.:Горячая Линия-Телеком. 2000.-768с.

3. Китаев Ю.В. Основы цифровой техники. Учебное пособие: СПБ: СПБГУ ИТМО, 2007, 87 с.

4. А. Л. Булычев, В. И. Галкин, В. А. Прохоренко Аналоговые интегральные схемы. Справочник- 2-е изд., перераб и доп.-Минск: «Беларусь». 1994.-382с

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?