Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення системи оперативного управління (СОУ) гнучким автоматизованим підрозділом (цехом, ділянкою, лінією) - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 282
Створення інформаційної бази даних з нормативно-технологічних показників подання матеріальних, інформаційних процесів і об"єктів виробничої системи. Алгоритм організації транспортного обслуговування змінного завдання, мінімальні відхилення від термінів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Будь-яка ГАД має у своєму складі такі модулі: гнучкі виробничі модулі (ГВМ) основного технологічного обладнання (верстати, складальні машини, тощо); ГВМ обовязково мають в своєму складі вхідний та вихідний накопичувачі, в які деталі надходять для подальшої обробки згідно технології, а після завершення обробки тимчасово зберігаються для подальшого транспортування на інше технологічне обладнання. Для створення ефективно діючої СОУ ГАД необхідно в першу чергу визначити технологічні маршрути обробки деталей на ГВМ для заданого номенклатурного переліку виробів, розрахувати порядок запуску деталей у виробництво для визначення часу виробничого циклу і розкладу роботи обладнання, а потім розробити графік проведення транспортних операцій для своєчасного виконання технологічних операцій на ГВМ згідно розкладу їх роботи. З метою аналізу можливості реалізації розробленого розкладу та графіку роботи всього устаткування ГАД виконується сіткове моделювання, яке перевіряє умови ініціювання операцій, виконання всього запланованих переліку дій у системі, повернення обладнання в початковий стан, обмеження ресурсів та інше. Обєктами процесу планування є роботи - технологічні операції, партії деталей, для яких необхідно встановити порядок проходження через обладнання при фіксованих технологічних маршрутах обробки.В даному курсовому проекті були послідовно виконані всі стадії складання розкладу роботи основного і транспортного обладнання ГАД. Для вибору оптимального розкладу роботи обладнання та транспортних пристроїв були проведені розрахунки при різних правилах переваги. Для вирішення задачі оперативного планування були використані наступні правила переваги: - максимальної залишкової трудомісткості Після цього був вибраний оптимальний розклад по критерію мінімуму тривалості виробничого циклу. Для побудови оптимального розкладу роботи транспортних пристроїв були використані наступні критерії: - найкоротшої транспортної операції

Вывод
інформаційна база транспортне обслуговування

В даному курсовому проекті були послідовно виконані всі стадії складання розкладу роботи основного і транспортного обладнання ГАД. Для вибору оптимального розкладу роботи обладнання та транспортних пристроїв були проведені розрахунки при різних правилах переваги. Для вирішення задачі оперативного планування були використані наступні правила переваги: - максимальної залишкової трудомісткості

- найкоротшої операції

- вирівнювання завантаження верстатів

- найдовшої операції

- мінімальної залишкової трудомісткості

Після цього був вибраний оптимальний розклад по критерію мінімуму тривалості виробничого циклу. Мінімальний виробничий цикл отримали при використанні правила максимальної вирівнювання завантаження верстатів. Тривалість виробничого циклу дорівнює 1527,2 хв.

Для побудови оптимального розкладу роботи транспортних пристроїв були використані наступні критерії: - найкоротшої транспортної операції

- мінімальної залишкової трудомісткості технологічних операцій

- мінімальної залишкової трудомісткості транспортних операцій

Розклади, побудовані за цими правилами однакові, тому що час транспортування деталей набагато меньше часу обробки деталей на ГВМ. Тому не виникає конфліктних ситуацій і нема необхідності застосування правил переваги. Тривалість виробничого циклу дорівнює 1780,4хв.

Для моделювання роботи системи був використай апарат мережі Петрі. Аналіз мережі за допомогою її дерева досяжності показав, що у роботі системи немає заціклюваня та тупикових ситуацій. Але мережа Петрі є неживою, тому що нема повернення на початкове маркування. Це є результатом того, що спочатку на АС знаходяться заготовки, а у кінці роботи - готові деталі. Але якщо зробити заміну готових деталей на нові заготовки, то буде забезпечено повторне виконання технологічних операцій після їх завершення.

Побудована мережева модель є обмеженою, тобто немає накопичуючих елементів, завдяки чому забезпечується кінцевість процесів та виконання заданих умов при роботі обєкту моделювання. Також мережа є зберігаючою, що свідчить про неможливість знищення або виникнення додаткових ресурсів у системи, яка моделюється.

Список литературы
Слепцов А.И., Юрасов А.А. Автоматизация проектирования управляющих систем гибких автоматизированных производств.-К.:Тэхника, 1986.- 110с.

Управление дискретными процессами в ГПС./Под ред. Л.С.Ямпольского.- К.:Техника, 1992.- 251с.

Робототехника и гибкие автоматизированные производства. В 9-ти кн. Кн.5. Моделирование робототехнических систем и гибких автоматизированных производств./Под ред. И.М.Макарова.- М.:Высш.шк., 1986.- 175с.

Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем.-М.:Мир, 1984.- 264с.

Шкурба В.В. Задачи календарного планирования и методы их решения.- К.:Наукова думка, 1966

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?