Розрахунок залізобетонного моста - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 62
Визначення навантаження і місць їх прикладання. Перевірка балки на статичну і динамічну жорсткість. Розрахунок звареного з"єднання пояса зі стінкою. Вибір марки сталі допустимих навантажень. Вибір перерізу головної ферми та розрахунок зварних швів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Висота ферми в місці кріплення кінцевих = 0,95 м.Розрахунок балки проводиться відповідно до методу напруг, що допускаються. До основних навантажень відносять постійні (власна вага балки, вага площадки, механізми пересування, кабіни та ін.). У наведених виразах GБ-вага балки і площадки обслуговування; GT-вага навантаженого візка, - коефіцієнт, який враховує поштовхи, що виникають через нерівність шляху при пересуванні крана; q", P" - відповідно динамічні навантаження від маси балки і маси візка з вантажем.Постійні навантаження від власної ваги балки і площадки обслуговування приймаються рівномірно розподіленими по довжині балки: Мал.1.1. Рухоме навантаження P визначається з умови, що вага візка з вантажем рівномірно розподілена на всі чотири ходові колеса: Динамічні горизонтальні навантаження від маси балки і площадки розподілені рівномірно по прогону і прикладені до центру ваги перетину балки: де g = 9, 81 м/с2 - прискорення сили ваги. Сили P" можна переводити до центру ваги перетину балки (мал.1.2); тоді сили P", перекресленні один раз, створюють додатковий обертовий момент, який необхідно врахувати при розрахунку балки. Напруження, що допускаються, для першого і другого сполучень навантажень. де - межа текучості, для деяких марок сталей наведена у табл.1.; n1,n2 - коефіцієнти запасу міцності, вибираються залежно від режиму роботи (при легкому і середньому режимі n1 = 1,5, n2 = 1,33; при важкому режимі - n1 = 1,7, n2 = 1,4). Рухоме навантаження визначається з урахуванням коефіцієнта : Максимальний згинальний момент від нього навантаження буде під лівим колесом, що відстоїть від лівої опори на відстані 0,5L - 0,25АТ (мал.1.3);Перевірка балка на статичну жорсткість полягає у визначенні прогину балки від статично прикладеного рухомого навантаження. Час загасання коливань балки визначається з умови, що наприкінці її амплітуди складе близько 5% від первісного значення t3 = 540·T3 де T - період власних коливань балки: де М - приведена до середини балки маса балки і маса візка без вантажу: С - коефіцієнт жорсткості балки у вертикальній площиніВони можуть зміцнюватись тільки основними поперечними ребрами жорсткості (діафрагмами) 3 (мал.1.2), відношенні 80?h/ ?130для балок з низьколегованих сталей. Стінки повинні зміцнюватися одночасно поперечними й одним поздовжнім ребром жорсткості 5 при відношенні 160? h/ ? 265 для балок зі сталі Ст3 і 130 ? h/ ?225 для балок з низьколегованих сталей. Поздовжні ребра жорсткості ставляться на відстані крайньої стиснутої крайки пояса: при одному ребрі - (0,2… 0,25) h; при двох ребрах, перше ребро - (0,15…0,2)h, друге ребро-(0,32…0,4)h. Перший перетин знаходиться над лівим колесом візка, що стоїть від лівої опори на відстані 0,5L - 0,25 (мал.1.4.); другий - в опорному відсіку, під лівим колесом, що стоїть від опори на відстані d = H. У цьому відсіку стінка представляю пластинку довжиною а, висотою h і товщиною , що затиснена в поясах і вільно обперта на діафрагмах.Шви накладають на зовнішніх сторонах стінок. Зварні шви сприймають зсувні зусилля, що виникають при вигинанні балки. У двостінчатих балках тиск від ходових коліс сприймається стінкою через поперечні діафрагми, тому це навантаження при розрахунку поясних швів не враховують. Найбільші зусилля будуть виникати поблизу опорного перетину, коли вантажний візок знаходиться в крайньому лівому положенні.На основі цих даних викреслюємо габаритне креслення мосту. Висота ферми назначається в межах. Висота кінцевої балки: Такої ж висоти приймаємо висоту головну балку в місці приєднання до кінцевої.Навантаження та їх складові для моста решітчастої конструкції приймаються такими ж, як і для коробчастої конструкції.Для виготовлення головних балок використовуються мало вуглецеві сталі звичайної якості за ГОСТ 380 - 71 і низьколеговані сталі за ГОСТ 19281 і ГОСТ 19 282 - 73. Застосування тієї чи іншої марки сталі обумовлено головним чином температурою зовнішнього повітря, при якій експлуатується кран. При температур - 30?С або вище застосовуються сталі звичайної якості марок В Ст3 пс 6, В Ст3 сп 5 таін.При розрахунку елементів прогонної балки крайню розділяють на ряд плоских ферм.Більшу частину ваги балки сприймає головна ферма. Навантаження в кожному вузлі складає: де m - число усіх вузлів, що прилягають до верхнього поясу. У звязку цим підбір перерізу виконується по максимальному зусиллю, яке діє на пояс силою ваги балки і візка з вантажем. Легко визначити те що максимальне зусилля, як від власної ваги ферми так і від рухомого навантаження будуть сприймати стержні 8 - 29, 9 - 28 верхнього поясу, і стержні 17 - 30, 17 - 27 нижнього поясу. Зусилля в стержнях 8 - 29 від рухомого навантаження буде максимальним, тоді ліве колесо візка стане над моментною точкою А1.Динамічні навантаження, які виникають в процесі запуску або тормозіння мосту сприймаються елементами горизонтальних ферм. Динамічне навантаження частини маси прольотної балки (мається на увазі, що верхня горизонтальна ферма сприймає навантаження від маси другу час

План
Зміст

I. Розрахунок головної балки моста коробчастого перетину

1.1 Вихідні дані

1.2 Навантаження і їх сполучення

1.3 Визначення навантаження і місць їх прикладання

1.4 Вибір марки сталі і напруг що допускаються

1.5 Вибір поперечного перерізу балки

1.6 Перевірка балки на статичну і динамічну жорсткість

1.7 Перевірка балки на стійкість

1.8 Розрахунок звареного зєднання пояса зі стінкою

II. Розрахунок моста решітчастої головної ферми

2.1 Дані для проектування головної ферми

2.2 Навантаження та їх складової

2.3 Вибір марки сталі допустимих навантажень

2.4 Визначення зусиль в елементах головної ферми

2.4.1 Визначення навантаження і місць їх прикладання

2.4.2 Визначення зусиль від навантажень діючих в горизонтальній площині

2.5 Вибір перерізу головної ферми

2.5.1 Вибір перерізу верхнього пояса

2.5.2 Вибір перерізу нижнього пояса

2.5.3 Вибір перерізу розкосів і стойок

2.6 Розрахунок зварних швів

Список використаної літератури

I. Розрахунок головної балки моста коробчастого перетину

1.1 Вихідні дані балка навантаження шов міст

Вантажопідйомність Q = 100КН.

Проліт = 32 м.

Швидкість переміщення крану U= 70 м/хв.

Час зупинки крану t = 2,2с.

База візка

Колія візка

Вага візка

Режим роботи - важкий.

Розрахункова температура 30 С.

Висота ферми

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?